(Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) a komáromi Eötvös Utcai Alapiskolában tartotta meg szombaton az óvodapedagógusok és az alapfokú oktatási intézmények 1-4. évfolyamában oktató pedagógusok részére szóló SakkTesi pedagógus-továbbképzését. A továbbképzés legfőbb célja, hogy a pedagógusok megismerjék a Polgár Judit Módszer fejlesztői által kidolgozott innovatív oktatási-, mozgásfejlesztési és tehetségfejlesztő SakkTesi Program kínálta lehetőségeket, a sakkozás, a sakkstratégia és sakktaktika alapjait, alkalmazásának lehetőségeit az óvodás korúak mozgásfejlesztésében, illetve az alsó tagozaton a testnevelés tantárgy oktatásában.

Elsőként Majer Péter, az Eötvös Utcai Alapiskola igazgatója házigazdaként köszöntötte a résztvevő pedagógusokat. Az SZMPSZ elnöke, Fekete Irén a társszervezők nevében megköszönte Majer Péternek a segítségét a sikeres szervezőmunkában és hogy méltó környezetet biztosított számukra a továbbképzéshez, egyúttal megköszönte a Magyarország Kormánya, Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága által nyújtott támogatást, amelynek köszönhetően megvalósulhatott a felvidéki pedagógusok képzése.

Külön köszönetét fejezte ki a résztvevő pedagógusoknak, amiért munkaszüneti napjukon időt és energiát szentelnek a szakmai fejlődésüknek. „Egy pedagógus képzése ugyanis nem fejeződik be a középiskolai, illetve egyetemi tanulmányok végeztével, hiszen mindig van új és még újabb módszer, lehetőség és út a ránk bízott gyermekek képességeinek és készségeinek fejlesztéséhez” – fogalmazott.

A rendezvényről szólva elmondta, a SakkTesi nevében hordja lényegét, a sakk és a testnevelés összekapcsolásának módját és lehetőségeit.

A Polgár Judit nevéhez fűződő, általa kidolgozott módszer lényege abban rejlik, hogy előmozdítja a különböző tantárgyak elsajátítását, vagyis egészében a jövőre készít elő.

„Ha mindehhez még hozzátesszük a testnevelés egészséget megőrző, a testi fejlődést elősegítő hatását, megkétszerezzük a fejlesztés hozadékát” – emelte ki.

„Megtanít a koncentrált figyelemre, segít a síkban tájékozódni, megkülönböztetni a bábukat nem csupán formájuk, hanem tulajdonságaik szerint is. Fejleszti a szókincset, a szabályok megértését, gazdagítja a gondolkodást. Bővíti az emlékezetet, a kommunikációs és a kombinációs készséget, fejleszti az előrelátás képességét” – húzta alá Fekete Irén, egyúttal bemutatta a képzéseket végző trénereket.

Fekete Irén (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Ezt követően Farkas Andrea, a SakkTesi Program határon túli megvalósításáért felelős projektmenedzsere röviden bemutatta a programot. Mint mondta, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkárságának köszönhetően már negyedik éve vannak jelen a határon túli régiókban. Elsőként a SakkJátszótér elnevezésű óvodai programmal jelentkeztek, majd a pandémiás időszak alatt online lehetőséget biztosítottak a képzésekre, amely során a SakkPalota programmal ismerkedhettek meg a határon túli pedagógusok; idén pedig a SakkTesi programmal jelentkeznek.

A módszer nem a hagyományos sakk oktatásra épül, specialitása abban rejlik, hogy a sakkot mint eszközt használja a komplex képességfejlesztéshez, mind a három programban. Az egész világon egyedülálló program, hungarikumnak számít és ezt szeretnénk a határokon túl élő kollégáknak is közvetíteni.

A 4K képességek (kommunikáció, kritikai gondolkodás, közös munkavégzés, kreativitás) fejlesztésének köszönhetően felkészíti a gyerekeket a folyton változó világra.

Farkas Andrea elmondta, a módszer 2012-ben indult, amikor az Európai Parlament deklarálta, hogy a sakknak fontos szerepe van az oktatásban és biztatta az intézményeket, építsék be a pedagógiai programba a sakk tanítását.

Magyarországon 2013-ban Polgár Judit jelentkezett először a képességfejlesztő sakk-kerettanterv kidolgozásával, erre épültek rá a tankönyvek és a SakkPalota Program. Egy év múlva már igény jelentkezett az intézmények, a pedagógusok és a testvérgyerekek részéről, hogy az óvodákban is legyen ilyen program. Ebből lett a SakkJátszótér Program, majd harmadik pillérként tavaly debütált a SakkTesi Program is, amely a Testnevelési Egyetemmel közösen került kidolgozásra.

Az elmúlt évek során összességében 60 ezer gyermek vett részt ebben a programban, több mint 3 ezer képzett pedagógus és 250 iskola és óvoda kapcsolódott be a programba Magyarországon.

A határon túli régiókban az elmúlt négy év alatt 300 intézménybe jutottak el és több mint 800 pedagógus találkozott valamelyik programelemmel – jegyezte meg.

A programok mindegyike komplex eszközrendszerrel rendelkezik, tankönyvek, fejlesztő füzetek, módszertani leírások, továbbképzések formájában. A komáromi képzésen jelenlévő 20 intézmény (óvoda és iskola) alapcsomagot is kapott, amellyel megoldható a program beépítése az oktatásba, derült ki a megnyitón. „Ma mindent megkapnak ahhoz, ami szükséges az elinduláshoz. A magyar kormány támogatásának köszönhetően a csomag tartalmaz egy óriás sakkszőnyeget, az ehhez kapcsolódó nagy sakkbábkészletet, egyéb segédeszközöket” – húzta alá, hozzátéve, a képzésben résztvevők e-mailben kapnak egy játék gyűjteményt is, ami tulajdonképpen egy leírás  arról, hogy milyen típusú játékokat végezhetnek az osztályokkal.

Farkas Andrea (Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma)

Farkas Andrea a felvidéki képzés során tapasztaltak alapján portálunknak elmondta, örömmel vettek részt a pedagógusok a képzésben, és nagyon örültek annak is, hogy egy új eszközrendszerhez, egy új pedagógiai módszerhez kaphatnak segítséget. A képzés során megtanulták a sakk szabály-és eszközrendszerét, a bábok tulajdonságait, amelyeket beépítenek a SakkTesi Progragram játékos feladataiba is. „Lelkesek, ügyesek, rendkívül aktívan vesznek részt a képzésben” – fogalmazott.

A képzésről elmondta, a SakkTesi Program alapvetően négy nehézségi szinten, a sakktábla különböző tulajdonságait használva négy szinten értelmezhető. Az első szinten a mezőkben folynak a tevékenységek helyváltoztatás nélkül, vagy helyzetváltoztatással. Utána a sakktábla vonalait is használjuk, kicsit tágabb perspektívában értelmezzük a sakktáblán való mozgást. A harmadik szinten kilépünk a sakktábláról, a negyedik szinten már a sakktábla a pálya egyik elemévé válik, amelynek a vége akár a bordásfal is lehet, vagy valamilyen más eszköz – így van egy folyamatos építkezés is ebben a programban.

A képzésben tíz óvodából 30 pedagógus (óvódánként 3), és tíz alapiskolából szintén 30 pedagógus vett részt. A képzéseket Farkas Andrea mellett Vassné Vantara Mónika, Fenyő Enikő és Sándor Csilla Judit vezették.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)