Illusztráció: Pixabay.com

“A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt.”

János 1,11

Dimenzióvesztett adventben élünk. Az Istendimenzió hiányát szenvedi az emberiség. Mára ott tartunk, hogy egyre több ember esik bele a történelmi ateizmus kórós maradványaként a fogyasztói materializmus sokféle gyakorlati csapdájába, az „Istent nem ismerek, embert nem tisztelek” önkéntes sorstalanságába.

Ebben az emberi, erkölcsi értékvesztő lejtmenetben gyermeteg illúziónak, komikus túldimenzionáltságnak tűnik az az adventi felhajtás, amivel a lényegét veszett ünnepre készülést harsogják arcunkba a reklámok, a tolakodó hirdetések interneten és újságokban. Meleg csend kellene, embernyugtató,  ehelyett hideg tülekedést, szitokszavakban és lökdösődésben elfajult ünneptipró tumultust kapunk.

Valami nagyon elveszett. Még nem is szóltunk a lelkek mélyére mélyen bekúszó félelemről a szomszédban dúló háború miatt, elszabaduló infláció, Covid és ki tudja, még mi miatt. Digitális Rodostómból nézem ezt a pesti világot, ahol a fenyővásárnál durva káromkodásig vesznek össze némelyek, ordítván: csak nem fogunk kerti törpévé válni és törpefenyőt állítani. Két és fél méternél kisebbet ne hozzatok haza! Aztán látok idősebbeket a bevásárlóközpontban. Tolják a bevásárlókocsit, kezükbe veszik a különféle szaloncukorcsomagokat. Tudják, mi kellene unokáiknak és saját maguknak. Egyiket a másik után méricskélik, majd egyre lemondóbban teszik vissza a polcra az édességeket. Végül nem vesznek semmit. Ismét mások két bevásárlókocsira való cuccot lavíroznak kifelé a parkolóba. Vajon mennyi kerül e dőzsöléshalomból a kukába? Mit, kit is vár ez a világ? S hogyan? A templomba járók, vagy az állásukat féltők? 2022 advent második vasárnapján mellbe vág az Ige ünnepszemlélete, az a realizmus, amivel mennyei Atyánk nézett szembe Fia hozzánk küldésekor: A saját világába jött, de az övéi nem fogadták be őt. Milyen karácsonya volt, van Istennek – akkor és most? És nekünk?

Isten nem ünnepelni jött a földre, hanem a szabadításunkért – semper plus ultra

J. A. Bengel (1687–1752) híres bibliakutató ezzel az Igével kapcsolatban is újra hangsúlyozta, hogy bár Isten mindent tudott és látott előre, a világ teremtésekor a lázadó emberpárt, az idők teljességében pedig, amikor felhatolt az egekig az emberi nyomorúság jajkiáltása, Fia elküldésének golgotai kockázatát is látta. Mégis megtette, mert annyira szerette ezt a világot (Ján 3,16), hogy nem akarta a pusztulás vermében hagyni. A híres tudós így fogalmazott:

Isten szeretete és szabadítása messze meghaladta a tényszerű bűnök világát.

Ő így nézte jobb sorsra szánt teremtményeinek a vergődésekkel teli történelmét, ezért nem volt kétséges egyetlen pillanatra sem a Szabadító elindítása hozzánk. A tékozló fiú apját azzal múlta felül mennyei Atyánk, hogy nem várta meg tékozló embervilága hazatérést. Mindhiába vár volna. Ő indult el hát az idegen földre, a disznóvályúhoz süllyedt teremtményei megmentésére. Erről Bengel: mindig Isten elképesztően nagy többleteiből élünk. Semper plus ultra. Az Ő irgalma, szeretete, atyai szíve többletéből, istentöbbletéből élünk, amit Fiában tett téridői tapasztalatunkká a mínuszhalmozó világban és világért…

Kimondhatatlanul súlyosak János szavai: saját világába jött és az övéi nem fogadták be őt. Istenárvaság és akár istenemigráció, globális katasztrófa is lehetett volna ennek a csalódásnak a következménye. De nem lett. Mert a Szentháromság legnagyobb titkai között ott van, hogy Atyánk a Fiú és a Lélek szeretetének örök izzásában már eleve megvigasztalódva nézett szembe az ember tragédiájával: mélyre zuhant állapotával minden önmegváltás, önfeljavítás csődjével. A csalódáshalmozó első emberpár esete után a 8 milliárdnyira szaporodott emberiség sem képes visszavétetni Istenünkkel hűségét és szeretetét. Megbánthatatlan, megbánhatatlan döntése, hogy Ő hozza fel majd Ádám elveszett nemzedékei közben Krisztus új emberiségének a hajnalhasadását. És ez folyik ma is.  A kairosz, a kegyelmi idő, a kegyelmi mentés, ez az utánunk jövő szabadító irgalom az örökkévalóság pillanatait (nunc aeternum) kínálja a kronosz múlandó idejének odavetett emberiségnek. Azt a szentháromságos lélekizzást, ami minden fölé emeli Istenünket, s képessé teszi Fiában a Szentlélek által arra, hogy ma is és mindig is semper plus ultra-val lepjen meg, ingyen kapjuk pörgős vagy tengő-lengő tékozló napjainkban a végtelen életre kitáguló hitet.

Ez az, amiről Albert Schweitzer a lambarenei kórházban megfogalmazta új életmentő etikáját, mondván: földi időnk, ünnepeink, napjaink minősített kairosszá válnak azáltal, hogy egy egész kozmikus istenvilág mozdult meg érettünk és megmentésünkre azon az adventbetöltő éjszakán Betlehemben. Amikor üdvtörténeti, létfeljavító, örökkévaló pillanattá tágult a születés éjszakájának testet öltött csodája, Jézus.

Istenért és a pusztító ellen – Pro Deo contra diabolum

Luther volt az, aki a Római levél magyarázatában és evangéliumhirdetésében Wittenbergben szinte felujjongott: a testet öltött Istennel, Jézus Krisztussal győzedelmes küzdelemre indulhatunk. Majdnem Rákóczink programüzenetére mozdult rá a tollam: Cum Deo pro Patria et Libertate – Istennel a hazáért és a szabadságért. De advent titkának és az elveszett paradicsom (Milton) ütötte mélységes emberiségsebet gyógyító Krisztusunk eljövetelével egyetemes keresztyén program Luther szavával: Pro Deo contra diabolum. Egyedül csak akkor lesz hiányhalmozó adventi negatív tapasztalataink közben és ellenére mégis áldott, megváltás-távlatos karácsonyunk, ha elhatározzuk: Istenért a gonosz ellenében próbáljuk meg helyreállítani idő koptatta és hitetlenség nyűtte szent ünnepünk belső fényét.

Pál nyomán conta diabolum harcoljunk a fény, a világosság fegyvereivel; az igazsággal, mert Isten nélkül csak zárványember az ember; az igazságossággal, mert szociális érzékenység, szolidaritás nélkül egydimenziós önzés a sorsunk; szeretettel, ami Istenben fogant emberlétünk alapszükségleti java, s nem helyettesíthető semmiféle humanista mézzel-mázzal, mimikával, majmolással, ajándékkal, díszcsomaggal, milliós glanccal és flanccal. A szívnek SZERETETRE VAN SZÜKSÉGES, Aki Jézus.

Digitális Rodostómban elcsendesül a szívem

Mint 2022 karácsony szent éjszakán talán ez a megveszekedett, önsebző, önpusztító világ is elcsendesül. Addig is kivonom magamat tudatosan zaklatott környezetem felhangjainak vagy alhangjainak, kegyetlen kakofóniájának zűrzavarából. Csendbuborékba. Mert azt az Urat szeretném ünnepelni ezen a karácsonyon is, aki a legnagyobb ajándéka az emberiségnek. S aki még minket, tékozló gyermekeit is a legdrágább ajándéknak tud tekinteni. Akiről merték megfogalmazni hívő teológusok: Isten dicsősége az élő, újjászületett ember.

Annyit kérek Tőled, Uram: cselekedd meg velem, velünk is a csodát, hogy sajátjaidnak tekintve, megváltva és megigazítva, lehessünk a Te befogadóid – mindörökké. Engedd meg, hadd éljünk a te többleteidből, szentháromságosan létünket felrangosító szereteted többletéből. Mert felismertük s igaznak valljuk: semper plus ultra. Te mindig értünk vagy több, hogy beemelj, odaemelj minket isteni léted, örökléted tökéletes és teljes dimenziójába.

(Dr. Békefy Lajos)