Bemutatták az Aranybulla kiadásának 800. évfordulója alkalmából megjelenő, Ritoók Ágnes és Simonyi Erika által szerkesztett, 29 tanulmányból álló Árpádok országa – Tanulmányok és katalógus című, több mint 630 oldalas reprezentatív kiadványt, amelyet mintegy 850 színes kép illusztrál, bemutatva a korszak ikonikus emlékeit.

A budapesti könyvbemutatón L. Simon László, a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója kiemelte, hogy a kötet létrejöttével a tudományos intézmények együttműködését tudják demonstrálni, ugyanis a kiadvány a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Nemzeti Levéltár, a Magyar Tudományos Akadémia és az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat együttműködésével valósult meg.

A könyv erénye, hogy a tudományos igényességgel megírt, magas színvonalú tanulmányokat értékes, színvonalas illusztrációs anyag teszi teljessé, ezáltal nemcsak tartalmában, de küllemében is megragadja az olvasót. A szerzők többsége olyan nyelvet használ tudományos munkássága során, amely a nagyközönség számára is befogadhatóvá teszi az olvasmányt – mondta L. Simon László.

A Magyar Nemzeti Múzeum dolgozik az állandó kiállítása megújításán, amelynek megvalósulásához többéves előkészületre van szükség.

Az Árpádok országa című kötet sorvezetőként is szolgál a korszerű, vizualitásában a mai kor igényeihez illeszkedő tárlat Árpád-korra vonatkozó részeire – fogalmazott a főigazgató.

A magyarságkutatás területe elsőrendű az MNM számára, ezért az intézmény a kutatások élvonalába kíván kerülni. Az Árpádok országa című kötet létrejötte a garancia arra, hogy az intézmény tudományosan megkérdőjelezhetetlen, orientáló erejű és komoly szakmai konszenzusteremtő erővel bír – emelte ki L. Simon László.

Az Árpádok kora című könyv 29 nagyobb tanulmányból áll, amelyek a 9. századi előzményektől az utolsó Árpád-házi uralkodóig mutatják be a Magyar Királyság történetét.

A tanulmányokat az adott témához kötődő tárgyi emlékanyag katalógusa követi. Az Árpádokhoz köthető, a nagyközönség által már ismert tárgyi emlékanyag mellett a legfrissebb ásatási leletek, térképek, alaprajzok kalauzolják át az olvasót a korszakon.

Az Árpádok évszázadainak történeti áttekintését követően a 10–13. századi központokkal ismerkedhet meg az olvasó. Az Árpád-kori Magyar Királyság teljes keresztmetszetét adó tanulmányok bemutatják többek között a korszak várépítészetét, a hazai városok kialakulását, valamint a hétköznapi élet tárgyi anyagát. A kötetben helyet kaptak a nyugatról érkező hospesek, a zsidók és a keletről érkező muszlimok, besenyők, kunok és jászok is.

Az eseményen szintén ismertették a 10 tanulmányból álló, az ELKH és az Árpád-ház program támogatásával kiadott Andreae II regis Hungariae decretum anni 1222 bulla aurea roboratum című kötetet is.

A könyv többek között a magyar politikai gondolkodás történetét a X. század végétől a középkor végéig, az Aranybulla idején bekövetkezett társadalmi változásokat, valamint a Földnélküli János angol király által kiadott Magna Charta Libertatum kiadásának történetét mutatja be.

Az Árpádok országa című kötet már kapható a Magyar Nemzeti Múzeum boltjában, valamint megrendelhető az MNM honlapján is.

(MTI/Felvidék.ma)