Megjelent a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya közéleti-társadalmi havilapjának januári száma. A tartalomból:

Harcos esztendőnk lesz – írja jegyzetében Bodzsár Gyula, a havilap főszerkesztője. A Petőfi-emlékév nyitányaként Petőfi Sándor Jövendölés című költeményét közlik a lap címoldalán.

Az idén jubiláló Kürtös lapterjesztőket, riportalanyokat keres. Mindazonáltal közli, sajnos az energiaválság és a mindenütt tapasztalható drágulás a lapot is elérte, hosszú évek múltán kénytelenek emelni annak árát.

Az irodalmi nagyjainkhoz kötődő kerek évfordulókról értekezik Hrubík Béla. Jelentős január volt az 1823-as esztendőben, hiszen Petőfi Sándor és Madách Imre születése mellett ekkor fejezte be a Himnuszt Kölcsey Ferenc. „A két évszázaddal ezelőtti január tehát megolvasztotta az irodalom jegét, hiszen olyan embereket és műveket adott a magyar és a világirodalomnak, melyeknek nincs párja“ – írja Hrubík.

A Kürtös megemlékezik a nyolcvan évvel ezelőtti szörnyű Don-kanyari katasztrófáról. A havilap folytatja a tehetséges térségbeli fiatalok bemutatását. A januári lapszámban a csábi születésű Híves Boglárka énekművész életéről és pályakezdéséről olvashatunk.

Az ipolybalogi és az ipolynyéki alapiskola is beszámol a tanintézmények decemberi eseményeiről. Programokban gazdag volt az adventi időszak az Ipolybalogi Művészeti Alapiskola életében. A karácsonyi ünnepek után év végi koccintásra várták a nagycsalomjaiakat.

Betlehemi csillag címmel Ipolykeszin a szentestén kis műsorral elevenítették fel Jézus születését.  Korpás Évával és zenekarával karácsonyi időutazáson vehetett részt a hallgatóság a csábi templomban. Ugyanakkor január elején improvizatív játékra hívták a csábiakat az alapiskola közösségi terébe.

A januári lapszámból sem hiányozhat  a térségből származó Balga Zoltán atya jegyzete, a kertészeti kisokos, valamint az esemény- és könyvajánló.

 (Pásztor Péter/Felvidék.ma)