(Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

Születésének 200. évfordulója alkalmából az alsósztregovai Madách-kastélyban ünnepélyes keretek között a község posztumusz díszpolgárává avatták Az ember tragédiája szerzőjét. A január 19-ei eseménnyel ünnepélyesen megkezdődött a Madách-emlékév.

Mint Jarábik Gabriella, a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma igaugatója kifejtette:

az intézmény célul tűzte ki a magyar irodalom kiemelkedő, jeles alkotójának, Madách Imrének a kétszázadik születésnapjáról való méltó megemlékezést.

„Mindez az érték, a mérték, az egyetértés jegyében, a közös múlt tudtával és a közös jövőbe vetett hittel, méltósággal, nagyjaink iránti mély tisztelettel, s a jelenkornak megfelelően egy olyan egész éven át tartó, a művészet, tudomány és közművelődés területén zajló rendezvénysorozattal valósul meg, amely a magyarság és a szlovákság számára példaértékű. Ezen rendezvénysorozat első állomása Alsósztregova, ahol a község polgármestere az önkormányzat jóváhagyásával Madách Imrét in memoriam díszpolgárrá avatták” – hangsúlyozta. Az ünnepi esemény egyben a Madách-emlékév nyitánya volt.

Az ünnepség résztvevői a kastély dísztermében (Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

Hozzátette: szélesebb szakmai és társadalmi egyeztetés eredményként hirdették meg az emlékévet. A közös gondolkodás és az együttműködés jegyében kezdték el az emlékév programjainak összehangolását és azok szervezését. Ekkor merült fel Madách Imre díszpolgárrá avatásának az ötlete is.

„Madách Imre számos ponton kötődik a községhez, hiszen ott született, élt és ott van eltemetve is. A kastélyban írta meg a legismertebb művét. S általa került be Alsósztregova neve az irodalmi köztudatba” – húzta alá az igazgató.

Ľuboslav Dobrocký, Alsósztregova polgármestere és a község képviselő-testülete támogatta a javaslatot.

A kastély épületében Praznovszky Mihály, az ismert Madách-kutató mondta a laudációt, kiemelve Madách munkásságát és a községhez való elválaszthatatlan viszonyát.

Praznovszky Mihály méltatja Madách Imrét (Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

Az ünnepség végén mécsest gyújtottak a díszteremben lévő Madách-mellszobornál. Az ünnepségre meghívást kaptak Madách Imre leszármazottai is.

Még januárban elindul a gazdag programsorozat

A Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma már összeállította az emlékév igen gazdag programjavaslatát, melynek folyamán tárlatokat, szakmai konferenciát és könyvbemutatót szerveznek, emellett különféle pályázatokat, valamint versenyeket hirdetnek meg az év folyamán.

Az emlékév ünnepélyes megnyitását követően alig pár nappal kerül sor a következő programra. Január 25-én nyitják az Írtam egy költeményt című emlékkiállítást a Szlovák Nemzeti Múzeum pozsonyi épületében.

A háromnyelvű (magyar, szlovák, angol) tárlat bemutatja Madách életét, a tragédia születését és a művet.

A tárlat mintegy másfél éven át lesz látható az intézmény Vajanský rakpart 2. szám alatti épületében.

Márciusban Madách Imre összes művét mutatják be könyvbemutató formájában. A március 26-ra tervezet program időpontja nem véletlen, hiszen a szerző 1860. március 26-án fejezte be a legismertebb művét.

Ľuboslav Dobrocký és Jarábik Gabriella (Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

Vándorkiállítást is szerveznek, mely Madách életét és Az ember tragédiáját dolgozza fel.

„A vándorkiállítás azért fontos, hogy általa Madách szellemisége könnyedén eljuthasson a felvidéki magyar tanintézményekbe”

– fogalmazott Jarábik Gabriella. A vándorkiállítás első állomása Alsósztregován lesz, majd várhatóan elsőként a nagykürtösi régiót járja be a tárlat.

A helyi iskola diákjai (Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

A múzeumok éjszakáját Pozsonyban és Alsósztregován is Az ember tragédiájának szentelik az idei esztendőben. Részletek hangzanak el a műből.

Júniusban és augusztusban szabadtéri rendezvényekkel készülnek a Madách-kastély parkjában. A tervek szerint itt olyan települések mutatkoznak be, melyek kapcsolódnak Madách Imre és Fráter Erzsébet életéhez.

Októberben kétnapos nemzetközi Madách-konferenciát szerveznek a Madách-kastélyban. Novemberben a múzeum a magyarországi Madách Egyesülettel közösen MI 200 címmel egy antológiát ad ki. A kötetben a Madách-díjasok emlékeznek meg Madách Imréről és Az ember tragédiájáról.

Groschmidt Péter és Matzon Ákos, Madách leszármazottai beírnak a községi krónikába (Fotó: Limbacher Gábor, Facebook)

A Vasárnap hetilappal közösen Madách 200 címmel kvízt indítottak, havi rendszerességgel közlik a feladatokat. Az első feladatsor a január 17-ei lapszámban található. A vetélkedő novemberig tart.

A Komáromi Jókai Színházzal közösen középiskolások részére szerveznek irodalmi vetélkedőt.

Amint látható, igen színes programmal készül a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma Madách Imre születésének a bicentenáriumára.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)