49320

Madách Imre halálának 150. évfordulója alkalmából a Szlovák Nemzeti Múzeum – A Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeuma és a Hagyományok és Értékek Polgári Társulása kiadásában jelent meg a szerző válogatott verseinek gyűjteménye. Tóth László válogatta össze a kötet 27 versét.
Praznovszky Mihály következőképpen kezdi a kötet előszavát: „ha majd évek, évtizedek múlva ez a könyv a jövendő olvasójához kerül, azonnal látja, hogy egy bibliofil ritkaságot tart a kezében. Amelyet nem a könyvművészeti remeklés tesz azzá, hanem az a történelmi tény, vagy tán jobb, ha így fogalmazzunk: érzelmi helyzet, amelyben megszületett.” Az előszóban taglalja Madách alkotói szemléletét is. „Madách verseiben láthatjuk a gondolati filozofikus költészet erejét és élvezzük a megkésett romantikus költői hangulat, érzelem elégikus ciklusait. És magát az alkotói küzdelmet, ahogyan Madách e versekben is küzd a világgal, önmagával, mint verseinek Ádámja és Lucifere egy személyben (…)” – fogalmaz.
Tóth László a könyv utószavában felvázolja a Madách kötetek történelmét. Mint írja, sokáig nem fordított figyelmet Madách verseire, melyek „szerényen meghúzódnak a Nagy Mű árnyékában”.Továbbá kifejti, kihívásnak tartotta a kötet összeállítását. A terjedelmi keretet betartva igyekezet a lehető leggazdagabban bemutatni a Madách költészetét.
A jubileumra kiadott könyv érdekessége, hogy a válogatott költemények szlovák fordításait tartalmazza. Párhuzamosan olvasható a könyv hasábjain a magyar illetve a szlovák szövegek. A magyar verseket Jitka Rožňová szlovák műfordító tette át szlovák nyelvre. Az október 3-i Alsósztregován megtartott könyvbemutatón a műfordító hangsúlyozta: a 19. századi magyar nyelvezet néhol nehézséget okozott, ám a versek témái újszerűek, a napjainkban is megállják a helyüket.
A költemények között vannak versrészletek s teljes szövegek is. Szerepel a kötetben többek között a P barátomhoz filozofikus költemény, valamint Pál öcsém sírjánál mű is. A kiadványt Madách kéziratok illusztrálják.
A válogatott műveket tartalmazó kötet értékét növeli a Madách halálának jubileumára kiadott bélyegző, mely a fedőlapon található. A kiadványt a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala – Nemzetiségi kultúrák programja 2014 támogatásával adták ki.

Pásztor Péter, Felvidék.ma
{iarelatednews articleid=”48243,47871″}