Oltáriszentség (Fotó: Fekete László)

Véget ért a Házasság hete, a párkányi plébánia szervezésében először megrendezett programsorozat. Fóthy Zoltán helyi esperes a hét minden miséjének homíliájában a Szentlélek ajándékáról, a házasságról, mint a szeretet egységéről szólt.

Az ünnepi hét szerdáján gitáros szentségimádásban az Eden Music formáció (tagjai közül Tóth Adél ének, és Bence Dávid gitár) közreműködésével hangzottak fel a gyönyörű zenés imák és fohászok, melyeket Fekete Annamária és Fekete László párkányi hívő házaspár szavakba öntött imái egészítettek ki.

Ének (Fotó: Fekete László)

Az oltáriszentség, a gyertyafények sugallata és a gyönyörű fohászok, melyeket együtt énekelhettek a megjelentekkel, olykor könnyekig hatották a hívőket.

Ahol szeretet és jóság,
ahol szeretet, ott van Istenünk.
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas, Deus ibi est.

Hangzott fel az utolsó fohász refrénje… a szentségimádás befejeztével.

A második alkalommal a szentmise keretében Puss Sándor atya prédikációjában olyan hasznos tudnivalókat adott tovább a hallgatóknak, melyek alapjai az ismereteinknek; igen kevés figyelmet szentelünk értelmezésükre, és ezért éri gyakran bírálat az egyházat a házasságkötés szigorú szabályainak követelése miatt – mondta el az atya. Beszélt az egyház szabályairól, arról, hogyan látja az egyház a házasságot, s miért csak a szentségi házasság az érvényes. A polgári esküvő szerződés, a szentségi házasság pedig szövetség, mely egy életre szól.

A mai fiatal nem tudatosítja, hogy ez a szövetség mennyire egyértelmű – hangzott el az atya szónoklatában.

A harmadik eseményre a Szent Imre Plébánia Marianum lelki központjában került sor. A tanúságtevő beszélgetésben három házaspár vett részt:

Tóth Attila és Kornélia Kolonból (38 év házasság);
Szabó Róbert és Mónika Muzsláról (26 év házasság);
Mózes Endre és Krisztina Komáromból (19 év házasság).

Valamennyien tagjai a Magyar Házas Hétvége katolikus mozgalomnak, mely Felvidéken is működik.

Az itt szerzett élményeikről tettek hitvallást. A beszélgetésben őszinte nyitottsággal, olykor humorral fűszerezve szóltak szerelmük történetéről. A házassági szövetség nemcsak szép oldaláról, hanem az élet adta megpróbáltatásokról is szól, főleg a nehéz napok imában, szeretetben, szerelemben megtalált szép pillanatairól is. Vallomásaikban sokszor elhangzott a család öröme, a gyerekek nevelésének értelme, gyönyörűsége az olykor nehéz körülmények között is. Valamennyien boldog szülők, illetve nagyszülők – akiknek öt, kettő, illetve három gyermek tette még boldogabbá, teljesebbé életüket. A közös ima náluk már összekapcsolta a család minden tagját.

Beszélgetés (Fotó: Fekete László)

Szép és tanulságos volt az este, jó volt hallgatni a hívő katolikus házaspárokat, akik szeretetbe kapaszkodva élik családi életüket, a legnehezebb pillanatokban is. S mint megvallották, sokat segített nekik a Házas Hétvége Mozgalom, mely „egy olyan tükör, amely megmutatja az ellentétes irányba haladó Európának, hogy igenis nagyon jó házasságban élni”.

A beszélgetés agapéval ért véget.

A párkányi programokat a Fekete házaspár szervezte, akik lelki jellegű programokkal gyakran örvendeztetik meg a hívőket és az érdeklődőket, s csak reménykednek, hogy egyre több fiatal is lesz majd az érdeklődők között.

(Dániel Erzsébet/Felvidék.ma)