Fotó: Pixabay

Szlovákia a Megújulási tervben kötelezte magát, hogy az óvónők és az iskolai klubok nevelői számára feltételként szabja a bakalár (Bc.) titulus megszerzését. Ján Horecký megbízott oktatási miniszter azonban ezt nem tartja helyesnek, tekintettel arra, hogy az országban több pedagógiai középiskola működik, ahol összesen közel 6 ezer diák, többnyire lány tanul.

A miniszter nem szeretné, hogy ezeknek a középiskoláknak a végzősei képesítés nélkülinek minősüljenek az óvónői munkára. Ezért az Európai Bizottsággal folytatott tárgyalások során meg kívánja védeni álláspontját, hogy egyedüli pedagógiai alkalmazottként ne követeljék meg tőlük a bakalári titulust.

Ugyancsak el akarja érni, hogy ismerjék el az innovatív képzéssel kiegészített középiskolai végzettségüket.

Hozzátette, ez még nincs jóváhagyva, reagálva a Szlovák Tanítók Kamarájának SKU) kritikájára. Az SKU ugyanis kifogásolta az óvónők kötelező innovatív képzésének bevezetését, amit diszkriminatívnak tart, s felhívja a figyelmet arra, hogy a javaslat hétévente konkrét típusú innovatív képzést tenne kötelezővé az óvónők számára, tekintet nélkül a képzettségükre, az érettségitől kezdve egészen a mesterfokozatig. Eközben az óvodapedagógusok alkotják az egyedüli olyan pedagóguscsoportot, akik számára a javaslat ezt kötelezővé tenné.

„Ráadásul egyedüli csoportként hagynák ki őket a bérkiegészítésre jogosultak köréből, ami megdöbbentő és megalázó, holott az óvónőknek más pedagógusoktól eltérően nem jár egyéb bérkiegészítés“ – közölte az SKU.

A javaslat az oktatási törvény módosításának részét képezi, melynek értelmében 50–100 órás továbbképzésekkel kell bővíteni az óvodapedagógusok ismereteit. A javaslat azzal érvel, hogy az óvodákban egyre több a speciális nevelési igényű gyermek, viszont az SKU rámutatott, hogy más oktatási intézmények esetében ez nem így van.

„Az említett reform a Megújulási tervből adódik, melyben Szlovákia vállalta a pedagógusok képzettségi színvonalának emelését és tanulmányi programok bevezetését a felsőoktatási óvodapedagógus-képzésben. Az a véleményünk, hogy az 50 órás tanfolyam, mellyel az oktatási minisztérium szégyentelenül és szánalmasan meg akarja kerülni az óvodapedagógiai alkalmazottak képesítésének növelésére vonatkozó követelményeket, mindazok megcsúfolása, akik az inklúzióra törekszenek“ – véli az SKU.

Arra szólították fel a parlamenti képviselőket, akik elé a javaslat kerül, hogy azt legalább kiegészítő javaslattal módosítsák olyan értelemben, hogy a végső formája ne legyen diszkriminatív és ne rekessze ki az óvodapedagógusokat az innovatív képzésért járó bérkiegészítésből, tekintettel alacsony fizetésükre és létszámukra.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)