„Olyan kevesen vagyunk, hogy a műveletlenség luxusát nem engedhetjük meg magunknak.”
(Kodály Zoltán)

A Csemadok keretében működő Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága javaslatára – reméljük sokak örömére – a Csemadok dunaszerdahelyi Szlovákiai Magyar Művelődési Intézete hírportálján teret biztosít a különféle felvidéki műkedvelő zenei együtteseknek (énekkarok, népdalkörök, zenekarok, tánccsoportok) egy-egy bemutatásra szánt műsorának közlésével – megtekinthetőségével –a nyilvánosság előtti bemutatkozásra. Köszönet a lehetőségért.

Most már az érintetteken van a sor, hogy éljenek a bemutatkozás, s a „műsorbörze” lehetőségével, járuljanak hozzá az általuk művelt tevékenység népszerűsítéséhez.

Az együttesek, műsoraik meghívhatósága által bővíthetik baráti kapcsolataikat, gazdagíthatják rendezvényeiket, sőt, a műsorok meghívása által bővülhet a (részben még) magyar ajkú városaink, falvaink egy-egy nagyobb ünnepségének – nemzeti ünnepeink, városok és falvak évfordulói, Csemadok- és iskolai rendezvények – műsorlehetősége.

Bizonyára egy-egy hazai együttes meghívásának anyagi vonzata is sokkal kedvezőbb lenne a mindenféle haknizókénál.

Az pedig, hogy a meghívott hazai együttes – szívvel-lélekkel, szorgalommal betanult műsorát nemcsak helyben mutathatja be, hanem máshol is, hogy mások is kíváncsiak rá, felettébb nagy ösztönzés lesz működése további folytatásához, mi több: nagyban hozzájárulhat – amire tájainkon a legnagyobb szükség van – egymás kölcsönös megismeréséhez; lélekben való erősítéséhez.

Kedves érintettek! Ne tétovázzunk, éljünk a lehetőségekkel! Eleddig a következő együttesek éltek a kapott lehetőséggel – mutatkoznak be a nevezett hírportálon: a komáromi GAUDIUM vegyes kar és hangszeres kamaraegyüttes (január 30.), a diószegi Dióhéj citerazenekar (február 8.), a szentpéteri Gyöngyösbokréta Néptánccsoport – ifjúsági felnőtt néptáncegyüttese (február 8.), a szímői Rozmaring citera- és népdalkör (február 14.) és az ógyallai VeszTa Retro Duo (február 22).

„A bemutatkozó együttesek – műsorok a honlap középső BEMUTATJUK című rovatában jelennek meg és az elérhetőségük is ott lesz feltüntetve.” – olvasható a hírportálon.

Megszívlelésre, néhány Kodály Zoltán „üzeneteiből”:

„A beszéd és ének nemzeti jelentősége talán már eléggé köztudottá vált: a mozdulatról csak annyit, hogy nekünk nemzeti ügy a tánc is, mert ahogy benne a magyar karakter kifejezésre jut, az valami eredeti és sajátos, mással nem pótolható.”

„A zene nem magányosok kedvtelése, hanem lelki erőforrás, amelyet minden művelt nemzet igyekszik közkinccsé tenni.”

„Egy nemzetnél sem vagyunk alábbvalók. Ezzel még nem mondjuk, hogy különbek vagyunk. De ha ehhez nem ragaszkodunk: elveszünk.”

 (Stirber Lajos/Felvidék.ma)