A Fülek és Losonctamási partnerségével működtetett Hatékony Közigazgatás projekt ismét meghozta gyümölcsét.  Február 14-én a losonctamási községházán mutatták be az öt új kézikönyvet. A következő hónapokban ezeket négy további követi majd.

Az idegenforgalom, az építési eljárások és a környezetvédelem területéről készült módszertani anyagok Nógrád községeinek mindennapi munkáját tehetik hatékonyabbá.

„Hatályos törvények, rendeletek magyarázatát, az aktuális állapot elemzését, az adott terület fejlesztési lehetőségeinek, illetve konkrét gyakorlati példáknak a leírását tartalmazzák. Egyszerű útmutatóként vannak feldolgozva, amely a községek ügyviteléhez nyújt segítséget“– magyarázta Kovács Tímea szenior projektmenedzser,

aki egyben a füleki és losonctamási hivatalok koordinátora is.Őszig kell elkészülnie további négy brosúrának az oktatásügy, a szociális ügyek és az idegenforgalom területéről. A kiadványokat harmincnál is több nógrádi polgármesternek mutatták be, ők ingyenes példányokat kaptak.

A Hatékony Közigazgatás projekt részeként 2021 májusában nyílt két új projektiroda a füleki városházán és a tamási községházán. Céljuk a nógrádi falvak segítése, munkájuk hatékonyabbá tétele.

„Fő feladatunkként az önkormányzatok közötti hatékony együttműködést határoztuk meg, ettől reméljük a járás fejlesztésének összehangolását és a régiók közötti különbségek kiegyenlítését“ – közölte Kovács.

A projekt elindításának oka elmondása szerint az volt, hogy a községek nem rendelkeztek stratégiai dokumentumokkal, valamint emberi és anyagi erőforrásokkal sem, s ez megmutatkozott a pályázatokon való részvételi képességükön.

„Épp a pályázatok kidolgozására és implementálására vonatkozóan volt a községek részéről a legnagyobb igény. Eddig 62 projektnél segítettünk, amivel tízszeresen túlteljesítettük eredeti célunkat. Az általunk kidolgozott projektek túlnyomó többsége sikeres lett.“

Nagy igény mutatkozik a stratégiai dokumentumok kidolgozása terén is, ilyenek pl. a községek fejlesztési programjai.

A projekt ez év októberében ér véget. „Máig nem hirdettek folytatást. Hiszünk benne, hogy e sikeres munka kontinuitását biztosítani tudjuk. Vagy pályázati úton, vagy a Besztercebánya Megyei Önkormányzat támogatásával“ – fejezte ki reményét Kovács Tímea.

(Sajtóközlemény)