(Fotó: Zilizi Kristóf)

Február második keddjén megemlékeztek a 10. évfordulójukhoz érkezett havi nagyszombati magyar misékről a fél hét után kezdődő szentmise keretében.

Először 2013 hamvazószerdáján sereglettek össze a hívek Nagyszombat legrégebbi, Fő utcai Szent Ilona-templomában. Itt a város összes temploma közül legtovább, az ötvenes évekig voltak magyar misék.

Kiss Róbert általános vikárius, érseki helynök, kanonok, észak-komáromi esperesplébános 2012. augusztus elsején került Nagyszombatba. Majd a már említett 10 esztendővel ezelőtti hamvazószerda óta az akadémiai év hónapjaiban októbertől júniusig – csaknem megszakítás nélkül – tartják a hagyományt hónapról hónapra (a nyári vakáció időszakát leszámítva).

A szentmise keretében imádkoztak február 14-e liturgikus naptára szerint Európa társvédőszentjei, Szent Cirill és Metód közbenjárását kérve a világban dúló háborúk, természeti csapások, katasztrófák, földrengések megszűnéséért.

Mindezek mellett, ahogy a Pázmáneum Alapítvány is meghirdette, imádkoztak a nemzetek közti megbékélésért, a béke eljöveteléért.

A misén közreműködött az igeliturgia felolvasásával Katona Júlia zarándoklatszervező, a felvidéki Mária Út PT-t is képviselve Dercsikáról, Zilizi Kristóf a zsoltár és alleluja eléneklésével. Énekeltek Katona Júlia és Új Krisztina.

A nyári szemeszter első hetének második oktatási napján négy egyetemista is ellátogatott a misére és a pasztorációs központ folyosóján tartott összejövetelre. A tizedik születésnap alkalmából Új Krisztina és Fodor Attila jóvoltából torta is készült.

Szép volt felidézni a tíz év eseményeit, fordulópontjait, emlékezni a már elhalálozott tagokra.

Arról is szó esett, hogy március idusán évről évre megemlékeznek a nagyszombati csatáról a temetőben található obeliszknél. Júniusban rendre a templom kertjében a szabad ég alatt találkoznak mise után. Előadásokat is beiktatnak a miséket követő baráti összejövetelekre.

A tíz év alatt ellátogatott a misére és szólt a jelenlévőkhöz többek között Bárdos Gyula, Berényi József, Patrubány Miklós, Pék László, Novák Veronika is.

Adjon az Isten még sok évtizedet a nagyszombati magyar miséknek!

(Zilizi Kristóf/Felvidék.ma)