Zachar Pál és Ocskay Gyula (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Ipolyság Város Önkormányzata szándéknyilatkozatot írt alá városfejlesztési koncepciójának elkészítésében való együttműködésről a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálatával (CESCI). A március 21-ei sajtótájékoztatón elhangzott, a városfejlesztési koncepció célja, hogy az Ipoly menti város újra bekerüljön a vérkeringésbe és visszanyerje a kistérségi központi jellegét.

Mint Zachar Pál, Ipolyság polgármestere a sajtótájékoztató elején kifejtette: Ipolyság városa olyan pozícióban van, hogy a régió érdekében európai szinten kell együttgondolkodunk a fejlesztések terén. Ipolyság az államhatár és a közigazgatási egységek tekintetében is többszörösen határvárosi funkciókkal bír. Ez a specifikus helyzet befolyásolja az országhatáron belüli fejlesztések terveket is – húzta alá a polgármester.  Mindebből kitűnik, hogy az egyes pályázatok esetén a partnerkeresés sem egyszerű dolog.

Zachar Pál (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint jelezte: a fejlesztési tervek készítésének folyamatát nagyban korlátozza  város földrajzi helyzete. Például a Nyitra megyei fejlesztési stratégiába is nehezen kapcsolódik be, mivel a megye délkeleti csücskében helyezkedik el.

Ebből a helyzetből kiindulva kereste a város új vezetősége a lehetőséget az európai szintű fejlesztési stratégiákba való bekapcsolódásba. Ebben segítik a várost a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálata által nyújtott lehetőségek.

„Abban bízunk, hogy a város az együttműködés keretén belül le tud tenni az asztalra egy olyan megvalósítható stratégiai tervet, egy mindenre kiterjedő, a valóságot szem előtt tartó dokumentumot, amelyet reálisan megvalósítható” – szögezte le Zachar Pál.

Ocskay Gyula, a CESCI főtitkára először röviden ismertette a szervezet működését és történetét. Mint mondta, a céljuk, hogy szakmailag támogassák a határon átnyúló együttműködéseket. Az egyesület széleskörű tevékenységet folytat. Fő funkciója, hogy segítse a határtérségben élők életét – hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ocskay Gyula is kitért arra, hogy a történelem sodrában az elmúlt bő egy évszázad alatt szisztematikusan leépítették a város  kapcsolatait a kialakított államhatár magyarországi oldalával, ezzel fokozatosan veszítette el a régióbeli központi szerepét.

Ocskay Gyula (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Európai Unióba való belépés után újrarendeződtek a térbeli viszonyok, s ebben látják a potenciált a város központi jellegének megerősítésre. A szervezetnek már van erre vonatkozó tapasztalata, több tanulmányt is készítettek ebben a témában.

A határváros természetes vonzáskörzetét igyekszünk helyreállítani – emelte ki a főtitkár.

Mint elmondta, a felvidéki térségben ilyen terveket készítettek már Révkomárom, de Esztergom, Fülek – Salgótarján, Sátoraljaújhely részére is az elmúlt időszakban.

„Hasonló módon Ipolyság esetében is van rá lehetőség, hogy a maga adottságaival, funkcióival újra betöltsön egy nagyobb szerepet a térségben, átnyúlva a magyarországi területekre is” – jelezte. Hiszen Balassagyarmattal közösen Ipolyság a legfrekventáltabb település az Ipoly középső szakaszán – tette hozzá Ocskay Gyula.

Az együttműködési szándéknyilatkozat aláírása (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint a szándéknyilatkozatban megfogalmazták, a CESCI szakértői a városfejlesztési koncepció elkészítése során számítanak az Ipolyság önkormányzata működési területén élő, illetve működő civil és vállalkozói közösségek, hatóságok, egyéb intézmények együttműködésére.

A tervezési munkával kapcsolatban kifejtette:

alapos tanulmányozásba kezdenek. Olyanokkal szeretnének találkozni, akiknek van rálátásuk a város helyzetére. Ennek köszönhetően kapunk reális képet a város adottságiról

– magyarázta a főtitkár.

Mint a sajtótájékoztatón elhangzott, a városfejlesztési koncepció elkészítésének anyagi hátterét a Határon Átnyúló Kezdeményezések Közép-Európai Segítő Szolgálat közhasznú szolgáltatás formájában térítésmentesen maga biztosítja. A szándéknyilatkozat értelmében a város a koncepció elkészítéséhez minden szükséges információt biztosít a szervezet számára, így különösen segíti az interjúk elkészítését, és rendelkezésre bocsátja a tervezés szempontjából releváns dokumentumokat.

Az esemény az együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával ért véget.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)