Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

Több tucat érdeklődő volt kíváncsi a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának pénteken tartott nyílt napjára, amelyen Somogyi Alfréd dékán köszöntötte a megjelenteket és a karon folyó teológus- és szociális gondoskodás képzésről adott részletes tájékoztatást. Elhangzott, az itt végzett hallgatók nagyobb eséllyel helyezkedhetnek el szociális intézményekben, a közigazgatásban, vagy a szociális szférában.

A Református Teológiai Kar tanulmányi kínálatában nappali tagozaton a Missziológia, diakónai és szociális gondoskodás szak elérhető alap- és magiszterképzésben is.

A református teológia tanulmányi program 10 szemeszteres osztatlan képzésben hallgatható nappali tagozaton, majd a doktoranduszi képzés 6 szemeszter nappali vagy 8 szemeszter levelező tagozaton.

A Missziológia, diakónai és szociális gondoskodás tanulmányi program alapképzésének végzősei megismerik szakmájuk teológiai, filozófiai, pedagógiai, pszichológiai és szociológiai alapjait és azokat a gyakorlatban is fel tudják használni. Fontos szempont, hogy elégséges ismeretekkel rendelkeznek majd ahhoz, hogy egyházi, állami és önkormányzati intézményekben töltsenek be állást, illetve képesek legyenek egyéb szociális segítségnyújtásra, mint például a krízisintervenció, a terepmunka, vagy reszocializációs segítségnyújtás.

A Missziológia, diakónia és szociális gondoskodás tanulmányi program mesterképzésének végzősei pedig már rendelkeznek mindazzal az elméleti és gyakorlati képességgel, ami egy csoport vagy intézmény vezetéséhez, menedzseléséhez elengedhetetlen.

Az itt végzett hallgatók képesek célirányosan, a jogi előírásokkal összhangban eljárni és a szociális tudomány szintjén önálló kutatást végezni. A tanulmányi program szerkezete megegyezik a környező országok és Európa hasonló tanulmányi programjaival, így kellő átjárhatóságot biztosít.

Fotó: Szalai Erika/Felvidék.ma

A Református teológia tanulmányi program végzősei református teológiai, illetve lelkipásztori állás betöltésére jogosultak.

Elméleti tudással rendelkeznek a biblikateológiai, írásmagyarázati, lelki gondozói, kateketikai, etikai, dogmatikai, filozófiai, egyháztörténeti és más teológiai tárgyak kérdésköreiben. Széles látókörüknek köszönhetően képessé válnak gyülekezetek, lelki közösségek vezetésére, gyermekekkel, felnőttekkel és idős emberekkel való szakavatott foglalkozásra.

A Teológia tanulmányi program doktoranduszképzésének végzősei saját kutatási területükön belül (Ószövetség, Újszövetség, gyakorlati teológia, rendszeres teológia, egyháztörténet, vallástörténet és filozófia) széleskörű ismeretekkel rendelkeznek, önálló teológiai kutatásaik során figyelemmel követik, elemzik és kiértékelik kutatási területeik legújabb hazai és külföldi eredményeit.

A nyílt napon Somogyi Máté, a kar hallgatói önkormányzatának elnöke a hallgatói életet is bemutatta az érdeklődőknek, akiknek Görözdi Zsolt a diakóniai élet és a szociális munka kapcsán tartott a gyakorlati életből vett helyzetekkel gazdagított előadást.

A Református Teológiai Kar 2023. május végéig várja az érdeklődők jelentkezését az erre szolgáló webes felületen, mely ide kattintva elérhető.A Selye János Egyetem azt tanácsolja a jelentkezőknek, hogy az elektronikus jelentkezési módot válasszák, mert egyrészt olcsóbb, másrészt gyorsabb a feldolgozás, illetve a visszajelzés, ráadásul magyarul is kitölthető.

(Szalai Erika/Felvidék.ma)