A húsvéti ünnepeket megelőző időszakot jellemző felkészítő lelki programok között több magyarországi és felvidéki egyházközségi lelki napban is helyet kapott az Isten szolgája Esterházy János szenvedéstörténetéről való elmélkedés. Ezek közül a legjelesebbeket szeretnénk külön is megörökíteni az alábbi tudósításban.

Szentendrén, a Keresztelő Szent János plébánián, március 8-án, Blanckenstein György plébános, pápai káplán szervezésében lelki napot szenteltek Esterházy János tiszteletének elmélyítésére. A ferences gimnáziumban megtartott lelkigyakorlatos program során Csókay András a megbocsátás, a kiengesztelődés fontosságáról és aktualitásáról beszélt Esterházy János életében és napjainkban. Molnár Imre, Isten szolgája Esterházy János életszentségének és mártíriumának ismeretlen tényeiről tartott előadást. Szilvási Zalán pedig a hazaszeretet titka Esterházy János lelki hagyatékában címmel tartott mélyreható elmélkedést a résztvevőknek. A lelki nap résztvevői a program keretében megtekintették Zsigmond Dezső: Apám Esterházy János című dokumentumfilmjét és meghallgatták Szigeti Eszter előadóművész magyar szentekről szóló énekbemutatóját. A lelki napot Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott szentmise zárta.

Az ózdi Szent Kereszt Felmagasztalása titulussal ellátott római katolikus templomban március 28-án mutattak be szentmisét Esterházy János boldoggá avatásáért Mischinger Ferenc plébános vezetésével. Ezt követően a helyi közösségi házban, az újjá alakuló helyi Keresztény Értelmiségi Szövetséggel közös szervezésben megtartott találkozó keretében került bemutatásra Zsigmond Dezső dokumentumfilmje, melyet Molnár Imre és Pawel Cebula előadása követett. A közösségi termet zsúfolásig megtöltő résztvevők közül sokan bejelentették, hogy csatlakozni szeretnének az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért megindított imamozgalomhoz.

Sátoraljaújhelyen, a Szent István esték című programsorozat keretében, március 29-én „A mi jelünk a kereszt! Isten szolgája Esterházy János vértanúsága és lelki öröksége” címmel került sor a húsvéti lelki előkészületre. A Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium Aulájában megtartott filmvetítést követően Molnár Imre, Pawel Cebula posztulátor és Jászter Bea, az Apám Esterházy János című film dramaturgja tartott előadást. A Kecskés Attila plébános atya által szervezett lelki nap résztvevői a sátoraljaújhelyi Nagytemplomban bemutatott szentmise keretében imádkoztak Esterházy János boldoggá avatásáért.

Örvendetesen bővül az Isten szolgája Esterházy János boldoggá avatásáért bemutatott első szerdai szentmisék száma és helyszíne is. A nagyhét szerdájára eső márciusi első szentmisét Alsóbodokon kívül Csáb község plébániatemplomában is bemutatták. A Nagy György plébános atya által koncelebrált szentmisét követően Hrubík Béla olvasta fel a mártír politikus boldoggá avatásáért fohászkodó imát, majd a lelki esemény egyik szervezőjeként Dávid Zsuzsanna festőművész tett tanúságot Esterházy János életszentségéről, melynek végén külön ecsetelte a boldoggá avatásért folytatott szentmise-sorozat fontosságát és jelentőségét.

Nyitraújlakon,  a húsvéti előkészületek folyamán a helyi Esterházy János tisztelők nevében több alkalommal is fellépő Bíró Cyprián kezdeményezésére, Milan Bíró polgármester támogatásával nagytakarítással tisztították meg az Esterházy-sírkertet. Mint ismeretes, itt van eltemetve id. Esterházy János Mihály, Isten szolgája Esterházy János édesapja. A megtisztított sírt, a kitakarított sírkertet a rongálók elől lezárt kerítés védi. A sírkert kulcsát Bíró Cypriántól lehet elkérni. Telefonszáma a sírkert kapuján elhelyezett információs táblán található.

A Szlovák Televízió 2. csatornáján nagyhét szerdáján került felvételre a Do kríža (Keresztbe)  című vita műsorban az az Esterházy Jánosról szóló beszélgetés, melynek résztvevői lengyel részről Pawel Cebula ferences-minorita szerzetes, szlovák részről Robert Letz történész, magyar részről pedig Molnár Imre történész volt. A beszélgetést, Jaroslav Daniska vezette, aki  a műsor moderátoraként és egyben társszerkesztőjeként a felvételt követően elmondta, hogy mindenképp tabu-döntésnek nevezhető felvétel került rögzítésre, hisz a szlovák médianyilvánosság Esterházy Jánosról ilyen megközelítésben első alkalommal láthat egy olyan szakértői beszélgetést, ahol nem feltétlen egymás meggyőzése volt a cél. Ehelyett a műsorban rögzített magyar-szlovák-lengyel párbeszéd inkább a közös pontok keresésére törekedett egy olyan összetett életművel rendelkező személyiség esetében, mint amilyen Esterházy János volt.

A felvétel 2023. április 12-én, szerdán, 22.10 perckor kerül a Szlovák Televízió 2. műsorának képernyőjére.

(Felvidék.ma)