(Forrás: Pixabay.com)

Uram, az erdők béta-iononját és zöld terápiáját Néked köszönöm

„Időt fordítok arra, lehet csak perceket vagy fél órát, hogy jelenléted csendjébe burkolózzam be Uram. Ilyenkor megpróbálok a Te látószögedből rátekinteni az életemre” – írja egy kortárs teológus. Most itt, a csókakői csodaerdőben, ahová a Teremtő égi dézsákból önti a hajnali fényt, csak ámulok és bámulok, s beszívom a fák balzsamillatát, a zöld bio-parfümöt. Átárad testemen egy-egy fa megérintése, megölelése nyomán a semmivel fel nem cserélhető illatkeverék a levelek illatmirigyeiből, az élő fa érrendszerében megbúvó életendogén gombákból. Egynek érzem magam a teremtett mindenséggel, parányi ember-sejtecskeként a nagy egészben.  Boldog vagyok, mert érzem az Ige mély igazát: Őbenne élünk, mozgunk és vagyunk (ApCsel 17,28). Ő pedig Igéjével árasztja szívembe önmagát.

Magamban dúdolom Don McLean gyönyörű dalát (Starry, starry night – Csillagözönös, titokzatos éj… magyar feliratozással ITT tekinthető meg) van Gogh csillagos ég festménye ihletésére. És újra meghallgatom a 14 éves 19. századi lengyel leányka, Bądarzewska-Baranowska által zongorára komponált, lélekröptető imát mobilomra csatlakozó fülhallgatómon, s mind valóságosabban érzem, a színpompás élő klorofilfreskók alatt Istennel találkozom. Szentháromságos sűrűségben és lélekfrissítő közelségben. Így e különös reggeli látószögforgatagban, az égi fényzuhatag alá állva, Istenre hangoló zenét hallgatva elképzelhetetlen nyugalom árad szét a testemben és egész valómban.

Igazat adok dr. Hanns Hattnak, a Ruhr-i Egyetem kutatójának, aki kikutatta, hogy az egészséges őshonos erdőkben több millió jótékony biokémiai anyag kerül a levegőbe aeroszol formájában. Olyan módon érintik meg a sétáló ember testét, amit még csak most kezdünk megpillantani tudatlanságunk ködén keresztül. A fákból ránk áradó béta-ionon nevű anyagszemcsék áthaladnak bőrünk sejtfal-membránjain, és működésbe lépnek.

Kikapcsolják a rosszindulatú géneket a DNS-ben, és ennek vízesés hatása van az emberre.

Képesek arra, hogy a májban, a szívben, a vastagbélben, a tüdőben és az agyban a káros sejtek kikapcsolt helyzetbe kerüljenek. Ezért érezzük azt az erdei séta során, hogy láthatatlan kezek, azaz béta-ionon részecskék szinte masszírozzák, felfrissítik egész valónkat. Uram, a klorofilkupolák alatt is gondviselő jóságod és emberszerető intelligenciád, Szent Lelked csodáival találkozunk. Áldott légy ezért minden alkalommal, amikor emberek erdei sétáik során megérzik jótékonyságodat, balzsamos jelenlétedet!

Tekinteted jótékonyan szívemre fordul zöldjeiden át

Nem csak Csókakő csodaerdejében, de ki-ki a maga lakókörnyezete közelebbi-távolabbi részein átélheti a nem mű (!) látvány-csodát és az igazi Ige-csodát. A zöld csodát. Természetit és kegyelmi csodát. Hiszen ha kinyitjuk a Bibliát, Isten kifestőkönyvét, közel 1200 oldalnyi üzenetének már a második oldalán megjelenik az első szín, a zöld:

Minden földi állatnak, az ég minden madarának és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt” (1Mózes 1,30).

A görög Újszövetségben a chlorosz szó jelenti a zöldet. A szó három másik újszövetségi megjelenését zöldnek fordítják. Jézus az ötezer ember megvendégelésekor megparancsolta tanítványainak, hogy ültessenek le mindenkit csoportonként a zöld (chlorosz) fűre (Márk 6,39).

Igazán különös, de megint Urunk Istenünk, a Teremtő tapintatának és szelíd pedagógiájának jele, hogy a Biblia második oldalán feltűnt zöld növény a záró könyv, és a történelem jövőbeni végítélete során bekövetkező eseményekkor ismét visszatér a zöld. Ez a planetáris remény színe. Az ítéletre küldött ötödik angyal, aki felnyitja majd az alvilág mélységeit, az onnan kisereglő skorpióerejű sáskáknak megparancsolja majd, hogy ne bántsák a földön a füvet, a zöldet, az élő fát, hanem csak azokat az embereket, akiknek a homlokán nincs ott az Isten pecsétje (Jel 9,1-4).

A földi létezést Istenünk gondviselő akaratából mint ölelő karok kísérik a zöld, filantróp, emberszerető színek, ezernyi árnyalatban. Tudta jól élhető földi életet tervező és kivitelező, fenntartó és működtető mennyei Atyánk, hogy a zöldre minden élőlénynek nagy szüksége van. A klorofilcsodákra, szemünknek klorofilfreskókra, zöld illatváladékokra, amit a fák lombozata ad, s fest az égre és emel szívünk, tekintetünk fölé.

színpszichológusok egyöntetűen fogalmaznak: „Nincs jótékonyabb valami az ég alatt, mint a zöld szín. Ez beárad szemünkön át egész valónkba, és olyan lágy és szelíd feltöltést ad nekünk, amiben megfogan és kibontakozik a pozitív tartalmú nyugalom és a megnyugtatás képessége”.

A zöld éltető csoda durva, véres, életpusztító ellentéte

Az Isten alkotta klorofilcsoda nem csak az Élet Könyvében, a Bibliában éltető erő, kezdettől a végig, de ugyanígy az emberiség lelki reménytörténetében is. Még a zene-, és irodalomtörténetben, a festészet zöld vásznain is. Így például van Beethoven 6. F-dúr szimfóniájában, ami valójában egy egész zöld szimfónia. Erre a pastorale, pásztor szimfóniára van Beethovent a Bécs közeli erdők, az ottani Schreiberbach patak partjának élővilága, a pacsirták, kakukkok és az erdei klorofilözön frissítő lehelete, szín-, és hangözöne inspirálta. A pásztorok vidám élete, a vihar és a villámlás, a vihar utáni nyugalomban felcsendülő ének mind a teremtett világ egyensúlyteremtő célszerűségéről, istenadta jóságáról zeng. Vagy hogy még csak egy remekművet említsek: Joseph Haydn Teremtés oratóriumának  első részében a 8. ária a mindenfelé eláradó friss zöld megvidámító hatásáról szól.

Mindez távoli idillnek tűnhet napjaink véres, fájdalmas, mindenórás szörnyűségeihez képest. Még az erdők jótékony, Isten teremtette klorofil és béta-ionon frissítő zuhanya is egyre jobban megtörik az erdőtüzek és a kegyetlen, profitmaximalizáló erdőirtások következtében. Mégis a valóság abszurd színterei ellenére és közben is a remény pislákoló lámpafényét hozza el Isten Igéje, ami kívülről láttatva világunkat, benne az életünket, abszolút lelki józanságra int. Minden cinizmus, kiégés, kíméletlen sorshúzások és taktikai játszmák közben ugyanis így szól a bibliaolvasó kalauz, a Losung üzenete júliusra, egész hónapra érvényesen a Hegyi Beszéd zöld pázsitkörnyezetéből:

Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket, hogy így mennyei Atyátoknak fiai legyetek, mert ő felhozza napját gonoszokra és jókra…” (Máté 5,44-45).

Ezt az Igét egy éve nyomtatták ki a mai napra, erre a hónapra!

Micsoda, emberinél sokkal pontosabb és biztosabb előrelátás, mennyei providentia, ember-, és emberiségtámogató égi lelkigondozás ez, ahogyan a régiek kortalan érvényességgel mondták. A tegnapi, szombati ima pedig egyenesen hónapnyi ima jajdulásként is felhangozhat, a klorofilkupolás erdei Isten-csendben vagy otthoni reggeli imacsendünkben. Ezt is évekkel ezelőtt fogalmazták, de Isten Lelke megőrizte tartalmi frissességét és időszerűségét:

„Uram, cselekedd meg, hogy jogosság sarjadjon ki ott, ahol ma jogtiprás van. Szabadítsd ki az önkény foglyait, Uram. Jézussal együtt tedd egyházadat őrállóvá, és benne elhívottaidat, hogy a béke megteremtésén munkálkodjanak, ezért imádkozzanak!”

(Dr. Békefy Lajos)