(Fotó: az iskola FB-oldala)

Az a szülő, akinek nem járt egy falusi kisiskolába a gyereke, el sem tudja képzelni, hogy mit jelent egy nagy udvaros iskola, minden 45 perces óra után friss levegőt szívni, megmászni a játszó- és sporteszközöket. S ami még ennél is értékesebb, az összevont évfolyamokban tanulni, hallani a nagyobbaktól is új ismereteket, feladatokat, megoldásokat. S a kis közösségben, mely összekovácsolódik a falujában, örök barátság alakulhat. Mert a pedagógus minden percében oda tud figyelni a kis létszámú osztályok minden tanulójára, ami nemcsak a gyereknek jelent előnyt, de a szülőnek is.

A harminc éve újra önállóan működő nánai alapiskola 1–4. évfolyamában a gyerekek, szülők mindezt megismerték, élvezték, élvezik; s megannyi iskolán kívüli élménnyel ismerkednek. A nyári táborok, az évközi kirándulások, színházak, múzeumok, könyvtárak, farmok látogatása rengeteg ismeretet, élményt ad az általában 15-20 kisdiáknak.

Nánán ők a „kedvencek”: minden Csemadok-rendezvényen dallal, tánccal, népi játékokkal szerepelnek, színvonalas műsoraikkal a közönség kedvencei, s van köztük, aki már országos szavalóversenyre is eljutott Vég Ildikó tanítónő jóvoltából. Legutóbb Dorna Mónika tanítónő vezetésével népdalcsokorral szerepeltek a párkányi Duna Menti Fesztiválon. Talán sehol nincs annyi ministráns a helyi templomban, mert ők ott is jelen vannak, olykor nyolcan is. Okosak, magabiztosak, tájékozottak, nem egyszer volt már budapesti vendégük is, és a Rákóczi Szövetség küldöttei is évente helyben, személyesen adják át ajándékaikat.

(Fotó: Rákóczi Szövetség gyűjteménye)

Persze ahhoz, hogy ilyen jól működő, eredményes kisiskola még létezzen e térségben, elsősorban egy jó  fenntartó kell. A helyi önkormányzat minden nehézség ellenére tartja, őrzi, segíti az iskola működését.

A kitűnő pedagógusoknak, de elődeiknek is dicséret jár, akik mindent megtettek, és ma is megtesznek a gyermekek érdekében, s jól érzik magukat gyerekeikkel, pedig egyikük sem helybeli.

Megérdemlik, hogy név szerint említsük őket:

PaedDr. Szúnyogh Anita – igazgatónő, a 3–4. évfolyam osztályfőnöke;
Mgr. Végh Ildikó – 1 és 2. évfolyam osztályfőnöke;
Babiak Veronika – nevelőnő;
Mgr. Dorna Monika PhD. az angol nyelvet és zenei nevelést oktatja, tavaly és az idén népdalversenyre készítette fel a diákokat, valamint a folklórfesztiválon is szerepeltek;
PaedDr. Ugrik Angelika – hitoktató.

Nekik nem számít, ha munkaidőn kívül, vagy ünnepnapon kell a gyerekekkel és a faluval ünnepelni.

Dicséretes a helyi szülői szövetség, akik szintén mindent megtesznek a gyerekekért. Danič Adriana elnök több sikeres projektet, pályázatot is nyert az iskolának.

(Fotó: az iskola FB-oldala)

A legutóbb egy sikeres pályázatnak köszönhetően kapott az iskola egy asztalitenisz-felszerelést, melyet nagy örömmel vettek birtokukba a gyerekek. Már több pályázatból gazdagodtak különböző sporteszközökkel.

Mind a község, mind a nyugdíjasklub, de a helyi Csemadok is minden alkalommal igénybe veszi a tanulók közreműködését. Nagyon jó az összmunka a pedagógusokkal, a gyerekek szeretik szülőfalujukat, s ez elkíséri őket felnőtt korukban is, hogy egészséges lokálpatrióták legyenek.

Ezek a gyermekek és szüleik már rájöttek arra, hogy a két kilométerre lévő nagy iskola helyett csak előnyükre szolgál helyben a nyugodt légkör, és sokkal magabiztosabb kisdiákok kerülnek majd a felsőbb tagozatokra.

S meddig lesz kisiskola? Talán addig, amíg lesznek gyerekek, szülők, akik megértik, hogy az apróbb gyerekeknek nyugalom, szeretet, odafigyelés kell, s ehhez megfelelő környezet.

(Dániel Erzsébet)