Az idei találkozón 90 pedagógus vett részt (Fotó: Kerekes Beáta)

Mindannyiunk számára kiemelt feladat a gyermekek korosztályi sajátossága szerint, korszerű pedagógiai módszerekkel, hagyományos értékekkel jelen lenni az óvodai és iskolai világ pedagógiai folyamataiban. Erre kínál lehetőséget, választ, eszköztárat a Tulipános Program, mely egyszerre innovatív és hagyományos értékekre épülő, szemlélete új perspektívát nyit a pedagógia számára, melynek központi tartalma a magyar kultúra széles és sokrétű tárháza.

Olyan módszertani sajátosságot biztosít, melyben a gyermekek korosztályi sajátossága mellett a pedagógusokra való összpontosítás is kiemelkedő célkitűzés. Tartalmát tekintve az óvodai nevelés országos alapprogramjában megjelölt célkitűzésekre épít és évtizedes és aktuális pedagógiai kérdésekre ad választ úgy, mint gyermektánc, vagy éppen a nemzeti nevelés, de a zenei nevelés területét is megjeleníti, kiegészíti.

A búcsi Szivárvány Óvoda hatodik éve ad otthont a Tulipános Felvidék elnevezésű, óvodapedagógusoknak szóló tábornak. Az első szakmai tábort az SZMPSZ szervezte, s azóta 5. alkalommal a búcsi óvoda szervezésében valósul meg. A kétnapos pedagógustábor iránt egyre nagyobb az érdeklődés. Idén 90 elhivatott óvodapedagógus, tanító, nevelő és egyetemi hallgató is volt a jelentkezők közt.

Az Így tedd rá! program gazdája, dr. Balatoni Kata, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára vendégelőadóként, a felvidéki játékok birodalmába vezette be az érdeklődőket. Szeretettel jár a Felvidékre és szorgosan ülteti a tulipánhagymákat kicsik és nagyok szívébe egyaránt. Három oktató, Kalafatics Hajnalka, Takács Renáta, Balasa Mónika különböző témaköröket dolgoztak fel, mint pl. „Mi is fogtuk fülét, farkát”, melyben a disznótor idején honos játékok, dalok hangoztak el. „Az öregapám azt mesélte” cím alatt megismerhették a jelenlevők kis Jankó történetét, akivel együtt kirándultak, főztek, játszottak vidám játékokat. A közelgő adventi szokások sem maradtak el. Megható, ringató, ünnepváró dalok kerítettek kedvet a karácsonyhoz mindenkinek.

Az Így tedd rá! program gazdája, Dr. Balatoni Kata, a Belügyminisztérium köznevelésért felelős helyettes államtitkára vendégelőadóként a felvidéki játékok birodalmába vezette be az érdeklődőket (Fotó: Kerekes Beáta)

A képzés nemcsak elméleti szinten valósult meg, de a gyakorlatba is átültették a hallottakat, azaz lépegettek, szaladtak, másztak, ugrottak, guggoltak, nevettek, énekeltek, játszottak, fogócskáztak, táncoltak.

A módszer könnyen beilleszthető az óvodai és iskolai mindennapokba. Számos segédanyag, segédeszköz áll a rendelkezésükre, mely segíti, színessé, élményszerűvé varázsolja a foglalkozásokat.

A népi játékok és néptánc oktatása alatt nem csupán a mozgás fejlesztése és az ismeretanyag átadása értendő, hanem komplex ismereteket is közvetítenek. Ezáltal fejlődik a beszédkészség, a mozgáskoordináció, kialakulnak a csoportos viselkedési formák, szabálytisztelet, önfegyelem, gyarapodik a szókincsük, fejlődik térbeli tájékozottságuk, számismeretük is.

A képzés nemcsak elméleti szinten valósult meg, de a gyakorlatba is átültették a hallottakat (Fotó: Kerekes Beáta)

A rendezvény első napját Korpás Éva és Madarász András koncertjével koronázták meg. Nemcsak hallgatták, de együtt is énekelhettek, így téve emlékezetesebbé az estét. A vacsora után lehetőség nyílt megtekinteni a mesekonyhát, népi játszóteret és a Karkó Pincészetet is. Másnap folytatódott a komoly munka. Az előadók aktívan bekapcsolták a résztvevőket az oktatásba, nemcsak elméleti, de gyakorlati síkon is elmélyítették a hallottakat. A közös mondókázás, éneklés, vidám hangulat összekovácsolta a csapatot. Feltöltődve, új barátokra lelve térhetett ki-ki vissza az intézményébe, ahol máris megmutathatta a számára kedves játékokat, dalokat a gyerekeknek.

A kétnapos rendezvény végén játékfűzéseket állítottak össze minden eddig elhangzott témakörben, Adventre hangolódva, egymás gondolatait, élményeit meghallgatva zárták a képzést az oklevelek kiosztásával.

Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke is köszöntötte a jelenlévőket (Fotó: Kerekes Beáta)

„Búcson 5. alkalommal köszönthettem az elkötelezett, ízig-vérig pedagógus lendülettel megáldott közösséget.  Balatoni Kata programgazda „Így tedd rá!” programja már pedagógiai fogalommá vált, és nem csupán egy gyermekjátékot juttat eszünkbe, hanem egyet jelent a hagyományos értékekkel, a legkorszerűbb pedagógiai elvekkel, és kulcsfontosságú szerepet játszik egyre több intézményünk mindennapjaiban. Valódi identitásunkat, a világban való értékünket kizárólag kultúránk megítéléséből nyerhetjük. Ennek átadása pedig kiemelt feladata kell, hogy legyen minden pedagógiai területnek. Köszönjük ezt a munkát pedagógusainknak” – mondta köszöntőjében Fekete Irén, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége elnöke.

A képzésvezető, Balatoni Kata a következő gondolatokat fogalmazta meg a kétnapos képzésről: „Búcson 90 felvidéki pedagógussal dolgoztunk és vigadoztunk. Újra átélhettem, hogy jótett helyébe jót várhatunk. Határtalan szeretetet, élményeket, leírhatatlan emberi kapcsolatokat kaphattam. Közösségé formálódtunk a játékokban, az elköteleződésekben, a kézfogásokban, dalokban. Ez a kulturális kincsünk ereje. Ennyi kell ahhoz is, hogy erős gyökerekkel, értékekkel bíró gyermekeket neveljünk mindennapjainkban Magyarországon és a határon túli közösségekben is. A két nap újra alázatra tanított és megajándékozott azzal a tisztelettel, melyet küldetésem iránt érzek.”

Naňo Boglárka a marcelházi óvodapedagógus gondolatai: Az első „Így tedd rá” táborba kicsit félénken, bátortalanul érkeztem. Nem tudtam, mire számíthatok, fogom-e mindazt tudni, amit hallok és látok. Aztán jöttek a tánclépések, dalok, mondókák és hirtelen mindent tudtam… MINDENT! A lehető legjobb választás volt így visszagondolva. A táborok alatt táncoltunk, énekeltünk és mindezek mellett boldogok, felszabadultak és vidámak voltunk. Kata az összegyűjtött kincseit megosztotta velünk, mert hiszi, hogy jó kezekben van. Mi pedig használjuk, újraéljük. Ezek a kincsek kincstárrá nőttek. Ezért van, hogy amikor Búcson minden évben találkozunk, ragyogunk, fénylünk, csillogunk. Hiszem, hogy a mi kincstárunk a legértékesebb messze földön és a Felvidéken.”

A találkozó szervezői és az oktatók (Fotó: Kerekes Beáta)

A vásárúti óvodából Kálmán Szilvia: „Nagyon régen egy budapesti táncháztalálkozón láttam Balatoni Katalin foglakozását a gyerekekkel, és nagyon megtetszett. Később pedig az óvodapedagógiai konferencián volt itt, ahol említette, hogy lesz Búcson az Így tedd rá képzés. Ennek nagyon örültem, nagy lehetőség volt számomra, hogy közelebbről megismerkedhessek a módszerrel, ugyanis játékos formában lehet bevezetni a gyerekeket a népi kultúrába, ahol fejlődik a mozgáskészségük, ritmusérzékük, mozgáskoordinációjuk. Búcson bővíthetjük ismereteinket és olyan tudásra teszünk szert, amit a mindennapjainkban tudunk kamatoztatni. A búcsi tábor egy nagy tulipános családdá nőtte ki magát. Egy olyan közösség, ahol jól érezzük magunkat, mert csak azt tudjuk továbbadni, amit mi is élvezettel csinálunk. Augusztustól már foglalkozásvezetőként tartok foglalkozást hetente a gyerekeknek, ahol nagyon jól érezzük magunkat. Hálás vagyok Kerekes Beátának, hogy minden évben megszervezi a búcsi tábort.”

„Mindig növekszik azoknak a pedagógusoknak a száma, akik jönnének. 30 fővel kezdtük, idén 90 pedagógus jött el” – éreztette a tábor iránti egyre növekvő érdeklődést Kerekes Beáta, a Szivárvány igazgatója.

„Ízlelgettük a tulipános módszer nyújtotta újdonságokat. Rácsodálkoztunk, ezt így is lehet? A táncos pályák szórakoztató, vidám oldalát hamar felfedeztük. A közös mondókázás, éneklés, játszás összehozta a csapatot. Már ott megfogalmazódott, hogy lesz folytatás. Tudtam, amit ott tanulok, az tiszta forrásból való, igényes élményt nyújtó. Olyan használható tudást ad nekünk az Így tedd rá! képzés, amit azonnal be tudunk vinni a pedagógiába. Amit ott hétvégén megtanulunk, azt hétfőn már tudjuk kamatoztatni az óvodában. Mindennek az alapja a jókedv és az élményszerzés. A néphagyományba ágyazott módszerek többek között a beszédkészség, szókincsbővítés, zenei hallás, memória, mozgáskoordináció terén is a gyerekek javára válnak – fejtegette Kerekes Beáta.

(Miriák Ferenc/Felvidék.ma)