Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont szíve a Szent Kereszt Felmagasztalási kápolna (Fotó: Jancsó Badacs Károly)

Megjelent az Isten Szolgája Esterházy Jánosról elnevezett Zarándokközpont hírlevele, melyből kiderül: az idei esztendő kegyelemben bővelkedő volt, rendszeresen sikerült megtartani a havi szerdai szentmiséket és számos rendezvényre is sor került.

A szerdai szentmiséken üdvözölhették az egybegyűlt imádkozók Nagy Gábor Emmanuel atyát, Ďurčo Zoltán helynök urat, Kürtösi Krisztán paksi plébánost, Nagy Péter Jánost Gútáról, Bošňák András atyát, Marián Kuffa atyát Izsákfalvárol, Somorjai Ádám bencés szerzetest Pannonhalmáról, Galgóczy Rudolf atyát, légi plébánost, Hlédik László ipolysági plébánost, Pápay György Pál címzetes apátot, Andruskó Gyula nagycétényi plébánost, Marti József bujáki esperesplébánost és Amrogio Maria Canavesi csicsói plébánost szerzetestársaival.

A rendezvények közül kiemelhető a március 15-i megemlékezés, melyen nagy szeretettel fogadták Balogh Csaba nagykövet urat. A zarándokközpontban szervezték meg az Összetartozás táncát a helyi kisiskolás gyerekekkel.

Júniusban lengyel barátaink egy Jerzy Popiełuszko-emlékkeresztet adományoztak, amelyet ünnepélyes szentmise után a zarándokközpont emlékparkjában helyeztek el.

De szlovák barátokat is üdvözölhettek: a helyszínre látogatott Ján Čarnogurký, Szlovákia volt kormányfője, Ján Figeľ volt EU-biztos, Vladimir Palko volt belügyminiszter és a már említett Marián Kuffa atya. A decemberi első szerdai szentmise szlovák nyelvű lesz, melyet ft. Vladimír Pauliny nyitraújlaki plébános celebrál december 6-án.

2023-ban több száz diákot és közel 100 zarándokcsoportot fogadott a zarándokközpont az anyaországból, a Felvidékről, Lengyelországból és Csehországból. Ugyanakkor számos rendezvényen, konferencián és könyvbemutatón vett részt.

A Pannonia egyesülettel három előadást szerveztek: Ipolyságon, Léván és Párkányban, részt vettek a mírovi megemlékezésen, és az Esterházy János-emlékérem átadásán az Országházban, Budapesten.

Október 21-én Bacsfa-Szentantalon immár hagyományosan imanapon gyűltek össze a hívek Isten szolgája boldoggá avatásáért. Szeptemberben és novemberben fogadták a Via Mariae Polgári Társulás által szervezett Gyalogos Zarándoklat és a Zoboraljai Zarándoklat résztvevőit.

A zarándokközpont munkatársai ezúton is szeretnének köszönetet mondani mindenkinek, aki segíti a zarándokközpont működését, az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesület minden tagjának, hogy a munkájukkal idén is támogatták a központot.

(Felvidék.ma)