Fotó: GKM

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum a „Falfestmények évéhez” kapcsolódóan több rendezvényt valósított meg. Ezek között az utolsó a decemberi hónap műtárgyához – a karaszkói templom mennyezeti fakazettáihoz kapcsolódik.

A mennyezeti kazetták megtekinthetőek a múzeum állandó kiállításában 2023. december 1-től 2023. december 31-ig.

Mint ismert, Besztercebánya megyében, kiemelten a Gömör-Kishont régióban, valamint Kassa megyében a 2023-as évet a falfestményeknek – középkori freskóknak szentelték, melyek jellemzőek ezen régiók gótikus templomaira.

A freskók 2022-ben elnyerték az Európai Örökség címet /European Heritage Label/. A címet 2013 óta ítélik oda minden évben, szlovák műemlékeknek azonban most először.

Szlovákia területén körülbelül 40 festett famennyezet maradt fenn, ezek nagyjából fele Gömör-Kishont területén található.

„Az esetek nagy részében felváltották a régebbi gótikus mennyezeteket, az alkotók neve azonban csak néhány esetben maradt fenn, pl. Rimabányán, Orlajtöréken… Az egyes mennyezetek felületei listák segítségével négyzet, esetleg téglalap alakú mezőkre vannak osztva, melyeket növényi és virágmotívumokkal, márványozással, kozmológiai motívumokkal vagy zoomorf mintákkal díszítettek. A festményeket kisebb-nagyobb fokú stilizáltság jellemzi, némelyek analógiái Magyarország szomszédos régióiban lelhetőek fel” – nyilatkozta Ľudmila Pulišová, a Gömör-Kishonti Múzeum etnográfusa.

Mint kifejtette, a karaszkói evangélikus templom kazettás mennyezete 1768-as keletkezésű, 89 mezőből áll.

„Az egyes kazetták fehér alapon polikrómozottak, főleg virágmotívumokkal (pl. rózsa, tulipán, virágcsokrok) díszítettek. A szélső kazetták márványozással dekoráltak.

Márványozással díszített a karaszkói gótikus templom 5 mennyezeti kazettája, ezek a Gömör-Kishonti Múzeum művészeti alapjának részét képezik.

Jellemző színei a kék, a zöld, a fehér és a piros. A hatodik kazettát egy téglalap alakú mező képezi, zöld alapon virágokkal szegélyezett, három hegyes virágszirommal. A mező közepén fennmaradt a felirat egy kis része. Az adott mennyezeti kazettákat a múzeum gyűjteményébe a losonci Műemlékiroda adományozta 1989-ben, öt oltárpillérrel és egy feliratos födémtorzóval együtt” – tette hozzá Ľudmila Pulišová etnográfus.

Mint megtudtuk, a kazettákon megtalálható festményekhez hasonló festmények jelennek meg egyéb templomi berendezéseken – a padok támláján, empóriumokon és szószékeken. Hasonló motívumok jellemzőek a népi bútorokra is, elsősorban a festett faládákra.

(Sajtóközlemény/HE,Felvidék.ma)