(Fotó: Lehotka Sz.)

Nem mindennapi vendég látogatott el január 17-én a marcelházi római katolikus közösség meghívására Marcelházára.

Dr. Székely János, a Szombathelyi Egyházmegye püspöke először a római katolikus templomban rendhagyó szentmisét celebrált, ahol a köszöntés és Miatyánk romungró nyelven (ősi cigány nyelvjárás) hangzott el. Szentbeszédében megismertette a hívőkkel a cigányok szentjét – boldog Ceferino vértanút, akinek utolsó kiáltása a kivégzőosztag előtt ez volt: „Éljen Krisztus, a király!” A szentbeszédben elhangzott több kedves történet, melyeknek a tanulsága: az a legfontosabb, hogy az ember szívében SZERETET legyen.

A szentmise után a helyi 1–9. évfolyamos iskolába látogatott. Mivel a püspök atya többek között cigánypasztorációval is foglalkozik, ezért nagy szeretettel szólt a roma gyerekekhez is. Nagyon fontosnak tartja, hogy megismerjék saját múltjukat, kultúrájukat, büszkék lehessenek rá, ne szégyelljék származásukat. Gondolatait igazolta Orsós Zoltán atya tanúságtétele, aki maga is romaként elkísérte a püspök atyát erre a találkozóra. A gyerekek érdeklődéssel hallgatták élete történetét, és azt, hogy a hite és a szorgalmas tanulás hogyan segítette az életben.

A püspök atya kíséretében eljött Mezeiné Kiss Katalin, Magyarlak–Csömörtnek (Vas vármegyéből) iskolájának igazgatónője, aki nagy odaadással mutatta be iskolájának életét.

Az előadás végeztével egy kötetlen beszélgetés keretében János püspök az iskola vezetőségével, atyákkal, tanárokkal, a Remény újság szerkesztőségének tagjaival megvitatta a cigányok aktuális helyzetét, vallásosságukat, az egyházzal való kapcsolatukat, és hogy miként segíti a katolikus egyház a cigány híveket.

Székely János püspök atya búcsúzóul szívélyesen meghívta a marcelházi iskola közösségét Szombathelyre, hogy megtapasztalják, miképp működik közösségük.

„Úgy hiszem, egy nem mindennapi élményben volt részünk, mert egy hiteles, jóakaratú embert ismerhettünk meg a püspök atya személyében, aki szívén viseli híveinek sorsát” – vallotta Lehotka Szilvia, az iskola hitoktatója.

Az alkalom főszervezője a Remény katolikus hetilap volt.

(Dániel Erzsébet)