Fotó: Hagyományok Háza Hálózat

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia együttműködve a Selye János Egyetem Tanárképző Karával Néphagyomány az oktatásban címmel innovációs pedagógus-továbbképzést szervezett. A 60 órás akkreditált képzés 21 résztvevővel zajlott, január elején zárult.

Az innovációs továbbképzés célja a hagyományközvetítés formáinak elméleti és gyakorlati megismertetése és az oktató-nevelői munkába történő beépítése volt. A képzés során

a résztvevők néprajzi és táncfolklorisztikai alapismeretekre tettek szert, megismerkedtek a hagyományközvetítés pedagógiai módszertanával,

az óvodai és iskolai hagyományápolással összefüggő életkori szempontok és képességalapú differenciálás lehetőségeivel, a néphagyomány különböző területeinek az óvodai és az iskolai nevelési-oktatási folyamatba való beillesztésének tervezési módszereivel.

Fotó: Hagyományok Háza Hálózat

A pedagógusok áttekintést kaptak a szlovákiai magyar nyelvterület etnikai és táji tagolódásáról, a magyar népi játékok rendszeréről, a magyar népszokások felosztásáról, a magyar népzene dialektusterületeiről, a magyar tánctípusokról és táncdialektusokról, megismerkedtek a népi játékok átadásának módszertanával, valamint az ünnepi szokások alkalmazásával az óvodai és iskolai nevelő-oktató munkában.

Fotó: Hagyományok Háza Hálózat

(A Hagyományok Háza Hálózat sajtóközleménye)