A felújított Szinnyei József Könyvtár Eötvös utcai épülete. (Fotó: Szalai Erika)

A komáromi Szinnyei József Könyvtár a városi könyvtár funkciója mellett a regionális könyvtár szerepét is betölti, ebből kifolyólag a járás könyvtári-módszertani központja. A Komáromi járásban jelenleg 21 települési könyvtár működik, melyek munkáját a módszertani központ szakmai segítségnyújtással, tanácsadással támogatja. A 2023-as évben első alkalommal a Szinnyei József Könyvtár meghirdette az „Év könyvtára – 2023“ elismerést, amellyel azon könyvtárakat díjazták, amelyek kimagasló teljesítményt nyújtottak a könyvtári szakma és az olvasókkal való kapcsolattartás terén.

Az elismerés odaítélése során nem pusztán statisztikai adatokat (olvasók, kölcsönzések száma) vettek figyelembe, hanem az olvasás népszerűsítése terén kifejtett erőfeszítéseket, az új lehetőségek kiaknázását, a könyvtár helyi közösségben betöltött szerepét is.

Az „Év könyvtára – 2023” díj 3. helyezettje a Csicsói Községi Könyvtár (könyvtárosa: Németh Both Éva) lett, amely elsősorban közösségépítő és kulturális tevékenysége, az olvasókkal való kapcsolattartás terén nyújtott kiemelkedő teljesítményt. A könyvtár egész évben teret biztosít a közösségi összejöveteleknek, jelentős részt vállal a község kulturális életében: valamennyi korosztályt megszólító rendezvényeivel – író-olvasó találkozókkal, könyvbemutatókkal, kézműves foglalkozásokkal, történelmi tárgyú előadásokkal, kiállításokkal – mozgalmas kulturális életet biztosít a helyi lakosságnak. Jó példa ez arra, hogy a könyvtár nemcsak információs központ, hanem aktív közösségépítő és olvasásnépszerűsítő intézmény is.

Az „Év könyvtára – 2023“ díj 2. helyezettje a gútai Adamis Anna Városi Művelődési Központ égisze alatt működő városi könyvtár (könyvtárosok: Muržicová Anna, Szabóová Katarína), amely nemcsak gazdag könyvállományával, hanem bőséges programkínálatával, az olvasást és tanulást ösztönző rendezvényeivel, közösségépítő tevékenységével érdemelte ki az elismerést. Rendezvényeivel igyekszik a város valamennyi korosztályát megszólítani, szorosan együttműködik a helyi iskolákkal, óvodákkal. A könyvtár az állománya bővítéséhez a lehetőségekhez mérten kihasználja a pályázati forrásokat, valamint a modern technológiát, integrált könyvtári rendszer alkalmazásával segíti az olvasók számára a könnyebb információkeresést és a könyvállományhoz való hozzáférést.

Az „Év könyvtára – 2023” díj 1. helyezését a Perbetei Községi Könyvtár (könyvtáros: Jakab Ferenc) nyerte el, amely számos téren kimagasló teljesítményt nyújtott. Egyrészt a könyvtár újjászervezése, a könyvállomány rendszerezése, az elavult dokumentumok kiselejtezése terén, ami kulcsfontosságú a könyvállomány használhatósága és a gyors információkeresés szempontjából. A könyvtár jelentős eredményeket ért el az állomány bővítése terén is, amihez aktívan kiaknázta a pályázati forrásokat – mintegy 1000 euró támogatást nyertek a Művészeteket Támogató Alaptól (FPÚ), és 1420 eurót a Kisebbségi Kulturális Alap pályázataiból. A könyvállomány bővítése során figyelembe vette a használói igényeket, aminek érdekében előzetes „közvélemény-kutatást”, „olvasói igényfelmérést” végzett. Kiemelkedő a könyvtár innovatív hozzáállása az intézmény működtetéséhez, nagy figyelmet fordít az olvasás, a könyvek népszerűsítésére: önálló közösségi oldalt működtet, melyen heti rendszerességgel könyvajánlókat oszt meg, valamint az állományba érkező új könyveket is folyamatosan nyilvánossá teszi. Emellett a könyvtár figyelemre méltó újítása, hogy egy helyi fotográfussal együttműködve elkezdték a településre vonatkozó régi fotográfiák gyűjtését és digitalizálását. Rendszeres programjaival igyekszik bevonni a látogatókat az intézménybe. Mindez jelentősen hozzájárul, hogy a könyvtár egy élő, aktív közösségi térként funkcionáljon.

A könyvtárak mellett a könyvtáros szakmában végzett sokéves munkásságának, kiemelkedő tevékenységének elismerése kapcsán egy könyvtáros kolléganőt is díjaztak: Németh Arankát, a Pati Községi Könyvtár vezetőjét, aki az elismerést a könyvtáros szakmában végzett több évtizedes aktív és alkotómunkájával, a kultúra ápolása terén kifejtett tevékenységével érdemelte ki. Németh Aranka 1973–2010 között a komáromi Szinnyei József Könyvtár munkatársa volt, a felnőtteknek szóló és a gyermekirodalmi részlegen egyaránt dolgozott. Töretlen munkakedvének, kedves egyéniségének köszönhetően a kollégák és az olvasók között egyaránt népszerűségnek örvendett. A munkát, az aktív tevékenységet nyugdíjba vonulása után sem adta fel, erejét, szabadidejét nem sajnálva a mai napig vezeti a Pati Községi Könyvtárat, ahol rendkívül sokat tesz az olvasás, a könyvek népszerűsítése érdekében.

A díjak átadására január 26-én, pénteken 14 órai kezdettel kerül sor a könyvtár Eötvös utcai épületében.

(Sajtóközlemény/Felvidék.ma)