Fotó: Müller Péter

Nagypéntek délutánján a lévai magyar hívek 15:30 órától Krnčan Valéria nyugalmazott hittanárnő vezetésével egy ismeretlen szerző megható, ún. generációk keresztútját végezték, mely során egy  alapiskolás kisdiák, egy kamaszodó alapiskolás, egy középiskolás, a házasságra készülő fiatal, a családjáról gondoskodó szülők, a nagyszülők, a magányos nyugdíjasok, a betegségben szenvedő nyugdíjas és az égi születésnapjára készülő szépkorú gondolataival járták végig a szép számban megjelent jelenlevők Jézus szenvedésének valamennyi stációját.

17:00-kor vette kezdetét a nagypénteki magyar szertartás a lévai Szent Mihály arkangyal plébániatemplomban, melyet Višťan Zoltán, a Besztercebányai Egyházmegye Lévára beosztott diakónusa végzett mély áhítattal.

A liturgiában felolvasták a Megváltó halálára vonatkozó írásokat; majd a passiót, Jézus szenvedésének történetét, melyet Zoltán tisztelendő úr ministránsaival mondott el. A szertartás alkalmával sor került a gyászlepellel bevont kereszt leleplezésére, majd a hívek hosszú sorban hódoltak a Szent Kereszt előtt.

A szertartás végén Szentségimádásra került sor és a Szent Keresztet ünnepélyesen a Szent Sír elé helyezték.

A szerző felvételei:

(Müller Péter)