Keresztút a lévai kálvárián (Fotó: Lévai Szent László Kör)

A maroknyi lévai magyarság egy meghatározó része a római katolikus közösség. A magyar hívek nem csupán a Szent Mihály arkangyal-templom szertartásain gyűlnek össze, számos egyéb alkalmaik is vannak a városban. A zömmel helyi katolikus keresztényekből álló Lévai Szent László Körnek is köszönhetően a hit mélyítése mellett a példaértékű közösségi összefogás is jellemzi őket.

A nagyböjti időszak végéhez közeledve a Felvidék.ma Müller Pétert, a Lévai Szent László Kör elnökét kérdezte arról, hogy miként élik meg a nagyböjti időszakot és hogyan készülnek a lévai katolikusok az idei húsvétra.

 Milyen hagyománya van a magyar nyelvű keresztútnak Léván?

Az egyház jámbor szokások és ájtatosságok által is elő akar készíteni minket a húsvét befogadására. Ilyenek a bűnbánati jellegű, valamint Urunk szenvedéséről szóló ájtatosságok, a keresztút, továbbá a nagyböjti lelkigyakorlatok, hittanítások. Valamennyi esemény alkalmával Jézus szenvedéstörténetén elmélkedve, azt átélve a jobbá válás igyekezetével a saját életünkbe is nézünk.

Hamvazószerdai szentmise (Fotó: Lévai Szent László Kör)

Már sok éves lévai hagyomány, hogy a helyi, magyar hívek Rózsafüzér Társulata, Mária Légiója és a Lévai Szent László Kör a nagyböjti időszak minden vasárnapján 16 órai kezdettel magyar nyelvű keresztutat végez a lévai Kálvárián. A keresztutakat szinte minden alkalommal Krnčan Valéria nyugalmazott hittantanár vezeti, s minden alkalommal más-más szándékra stációról stációra elmélkedjük át közösen Jézus szenvedéstörténetét és a keresztút szándékához kapcsolódó mindennapi életünkre vonatkozó gondolatait, útmutatásait. A stációk között magyar keresztúti énekeink csendülnek fel. A keresztút végén közösen egy nagyböjti vagy a Szent Keresztet dicsőítő szép egyházi énekünket énekeljük. A közösségi keresztúti áhítat a Szentatya szándékára mondott imával és áldással zárul. A nagyböjti keresztutainkat a nagypénteki keresztút zárja, melyet követően a helyi Szent Mihály arkangyal-plébániatemplom nagypénteki szertartására vonulunk.

(Fotó: Lévai Szent László Kör)

Milyen célból és kikért ajánlják fel az egyes nagyböjti keresztutakat? 

A lévai magyar keresztutakat minden alkalommal más-más szándékra ajánljuk fel. Idén már mondtunk keresztutat a békéért, a háborúk befejezéséért, a lévai magyar közösségünkért, családjainkért, az ifjúságért, s múlt vasárnap a földi és égi születésnapját ünneplő felvidéki magyar mártír politikusunk, Isten szolgája Esterházy János tiszteletére. A rossz időjárás ellenére a szép számban megjelent hívek dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató Esterházy János tiszteletére írt gyönyörű keresztútja állomásainál elmélkedtek, mely a jelenlevők lelkét mélyen megérintette.

Általában kik vesznek rész a keresztutakon? 

A lévai magyar keresztutakon elsősorban a helyi magyar hívek Rózsafüzér Társulata, Mária Légiója és a Lévai Szent László Kör tagjai vesznek részt a helyi római katolikus magyar közösséggel együtt, de gyakran a Léva környéki magyar hívek jelenlétének is örülhetünk.

Filmvetítés a Reviczky Házban (Fotó: Lévai Szent László Kör)

A lévai magyar római katolikus közösség miként ünnepli meg a húsvétot? Milyen alkalmaik lesznek a nagyhéten?

A nagyböjti időszakban szerda délutánonként a Szent Mihály arkangyal-plébániatemplom magyar nyelvű szentmiséje előtt a templomban is keresztutat végeznek a helyi magyar hívek. Ezenkívül a Lévai Szent László Kör hagyományos Keresztény Filmdélutánjai keretében február 25-én és március 3-án két részben vetítette a Pió atyáról szóló filmet, melyet a második részt követően egy előadással egészített ki Kiš Benjámin Mihály és Antal Tímea, a kör két ifjú tagja. Az előadás nemcsak Pió atya és a magyarok, valamint a bebörtönzött Mindszenty József hercegprímás kapcsolatát, hanem annak a San Giovanni Rotondóban mozaikképen is megörökített tényét és művészi ábrázolását mutatta be.

(Fotó: Lévai Szent László Kör)

Az idei nagyböjti időszak felejthetetlen eseménye volt dr. Molnár Imre történész, Esterházy-kutató március 18-i előadása a Reviczky Házban, melynek során az Apám, Esterházy János c. dokumentumfilm vetítését követően az Isten szolgája Esterházy János életszentsége és mai aktualitása című előadás hangzott el. A szép számban megjelent érdeklődők egy előadásra érkeztek, de az előadó lelkeket megérintő tartalmas mondanivalójával és gyönyörű előadásmódjával csakhamar egy nagyböjti lelkigyakorlaton találták magukat. Isten szolgája Esterházy János életszentségének ilyen módon történő közvetítése lenyűgözte a hallgatóságot. A felejthetetlen esemény végén a jelenlevők közösen mondtak imát Esterházy János boldoggá avatásáért, majd Pintér Zoltán ny. kanonok, felvidéki papköltő Esterházy János tiszteletére írt éneke csendült fel.

Keresztút Esterházy Jánosért (Fotó: Lévai Szent László Kör)

A húsvéti ünnepekre közös magyar nyelvű szentgyónással készülünk, melynek lehetőségét Péter Ottó lelkiatyánk mellett az ipolysági esperesség magyar lelkiatyáinak ezúton is hálásan köszönjünk. Ezt követően már mindenki várja az ünnepkör virágvasárnapi, majd nagycsütörtöki szentmiséit, nagypénteki szertartását, nagyszombati feltámadási ünnepét és húsvétvasárnapi ünnepi szentmiséjét. Ezeknek a szentmiséknek az áhítatát nagyban emeli a lévai magyar hívek templomi kórusa, melynek lelkes tagjai a nagyböjti időszakban rendszeres heti próbáival készülnek az ünnepkör valamennyi szentmiséjére, hogy azokon énekükkel hívőtársaiknak örömet szerezzenek, s nagyszombaton és húsvétvasárnapon a feltámadt Krisztus dicsőségét a leggyönyörűbb hangszerrel, szép énekhangjukkal is hirdessék.

Rendszeresen jótékonykodnak is a nagy egyházi ünnepekhez kapcsolódóan, idén is szerveznek adománygyűjtést?

A Lévai Szent László Kör idén már hetedik alkalommal szervezi meg a húsvéti adománygyűjtést Léva és vidéke rászoruló családjai részére. Idén a súlyosbodó gazdasági helyzet miatt a gyűjtéssel a kör már a nehéz helyzetben levő szépkorúakat is segíteni kívánta.

(Fotó: Lévai Szent László Kör)

A lévai magyar hívek körében már március elején meghirdették a segítségnyújtásnak ezt a formáját, mely során a kör és a lévai közösség tagjai anyagi hozzájárulásaiból hagyományos húsvéti ételek (sonka, kolbász, tojás, torma, gyerekeknek húsvéti édességek) csomagját tervezték eljuttatni nehéz sorsú családok és szépkorúak részére még a húsvéti ünnepek előtt. Három vasárnapi szentmise alkalmával a templom előtt sokan egy-egy kedves mosoly kíséretében kabátzsebünkbe dugták anyagi hozzájárulásaikat vagy a szentmise végén adták át. A gyűjtés március 24-én ér véget. Az adakozók bőkezűségének köszönhetően a következő hétfőn és kedden foghattunk hozzá az adományoknak a rászoruló gyermekek száma szerinti megvásárláshoz. Majd szerdán késő délután 11 rászoruló család 28 gyermekének és szépkorúaknak igyekeznek a kör tagjai eljuttatni a hagyományos húsvéti ételekből álló csomagot, illetve pénzbeli adományt. Reméljük, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan sikerül a rászorulóknak örömet szerezni, hogy mindennapi küzdelmeikből kicsit fellélegezve várhassák legnagyobb egyházi ünnepünket.

A Lévai Szent László Kör ezúton is hálás szívvel köszöni minden nemes lelkű adakozónak az adományokat, melyekkel az irgalmasság cselekedeteit gyakorolták példamutatóan. Ez a közös adománygyűjtés a cselekvő szeretetben emlékezetesen erősítette meg a lévai magyar hívek közösségét,

és egyéni, valamint közös imáinkban Isten bőséges áldását kérjük minden melegszívű adakozóra.

Molnár Imre filmvetítéssel egybekötött előadása Esterházy Jánosról (Fotó: Lévai Szent László Kör)

A Lévai Szent László Kör tevékenységéről bővebb információkat a közösségi oldalukon találnak, a Felvidék.ma rendszeresen beszámol alkalmairól, az alábbi linken találhatóak a korábban megjelent írásaink.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)