A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum 80 nap alatt a Föld körül. Híres utazók, egzotikus tárgyak c. kiállítását innovatív múzeumpedagógiai programmal fűszerezve a Művészeti Alap 2023. évi anyagi támogatásával valósítja meg.

A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében – hála az intézmény 1882. évi alapításának – egész pontosan 465 darab műtárgy található az Európán kívüli, ún. egzotikus területekről.

Kerényi Éva, a múzeum igazgatónője, a tárlat kurátora elmondta, az előző generáció muzeológusai a 19. század második felében és a századfordulón, a korszellem divatjának megfelelően, nem csupán a régió, Gömör-Kishont vármegye, vagy a korabeli Magyarország területén fellelhető és arra jellemző tárgyak gyűjtésére összpontosítottak, hanem a vármegye területére „beérkezett”, becses egzotikumnak és kuriózumnak számító, ritka értékes tárgyak dokumentálására is.

A kiállítás kurátora a múzeum igazgatónője, Kerényi Éva az Amerikától Japánig című kétnyelvű szlovák-magyar katalógusnak is a szerzője, amely 2022-ben jelent meg a KULTMINOR – Kisebbségi Kulturális Alap anyagi támogatásával.

A tavalyelőtt kiadott katalógus a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményében található 36 olyan egzotikus műtárgy bemutatására törekszik, melyek a vizsgált, mintegy száz évet felölelő tárgyidőszakból (1850 – 1950) maradtak fenn az utókornak.

„Az Amerikától Óceániáig széles területi skálát bemutató ritka, értékes relikviák ajándékozójának neve kevésbé ismert előttünk, sőt többségük kiléte ismeretlen, mégis minden egyes tárgy a 19-20. században élt gömöri nagypolgárok és nemesek utazási szokásairól és kozmopolita világlátásáról árulkodik.

Az arisztokrata gróf Andrássy Manó a Távol-keleti útjaival a főúri nemesség jellegzetes kalandvágyó életmódját prezentálja. A modern nagypolgár Munkácsi Süteő István ügyvéd a korabeli tehetősebb értelmiségnek, valamint a 19. és 20. század fordulóján divatját élt turizmusnak és utazási vágynak a jelképe. Maróthy Margit színművésznő a misztikus keleti vallásfilozófiába való menekülést testesíti meg. Gedeon Tihamér vegyészmérnök pedig a tudományos kutatás céljából tett egzotikus utak képviselőjeként jelenik meg” – nyilatkozta Kerényi Éva, a tárlat kurátora.

Mint megtudtuk, a kiállítás rendhagyó, innovatív módon kerül bemutatásra. A megnyitóra 2024. május 9-én kerül sor a rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeumban 16.00 órai kezdettel.

A tenger hullámait szimbolizáló, hullámos hordozható fal hatalmas utazóbőröndökkel a terem közepén az időutazás érzését kelti. A kiállítást gazdag, kreatív múzeumpedagógiai program kíséri különböző korosztály számára, az animációs programoktól az élő történelmen át az alkotóműhelyekig.

(Sajtóközlemény, HE/Felvidék.ma)