(Fotó: Ógyallai Speciális Alapiskola)

Az Ógyallai Speciális Alapiskola tanulói minden tanítási évben tavaszi gyalogtúrán vesznek részt a pedagógusok kíséretében. Így volt ez április 11-én is, amikor a lelkes gyereksereg zsibongva sorakozott fel az iskola udvarán.

Mindenki figyelmesen hallgatta Mariska tanító néni szavait, aki részletesen ismertette a túra során betartandó biztonsági előírásokat és viselkedési szabályokat. A tájékoztatás során többen kíváncsian nyújtogatták nyakukat, mert látni szerették volna, hogy mi lapul a pedagógusok kezében levő zacskókban. Mert ez nem egy egyszerű sétának ígérkezett, hanem egy több tantárgyat felölelő és a magyar költészet napjára emlékező projektnap volt.

A gyerekek és a meglepetésvendég Sutyu kutya úti célja a Konkoly természetvédelmi terület volt, ahol tartottunk már boldogságórát, sportnapot, szitakötős akciót, s párszor zsákokkal felszerelkezve környezetvédelmi napot is szemétszedéssel. Ma a Tavaszban, versben, dalban nevet viselő projektre került sor.

Miközben kifelé haladtak a tanulók a településről, számos kérdés elhangzott a tavaszhoz kapcsolódóan. A házak előtti kertek virágait és az út menti fákat kellett megnevezni. Ezekben a feladatokban senki nem hibázott, s a jó eredmények jó hangulatot teremtettek. Ahogy távolodtak a házaktól, egyre több mezei virág került a szemük elé, melyek az utat szegélyező fűben vagy a bokrok rejtekében bújtak meg.

(Fotó: Ógyallai Speciális Alapiskola)

Az első pihenő során a Virágok a dalokban feladatban a mezei virágok felismerésére, megnevezésére került sor, majd olyan dalokat kellett felidézni, ahol virágok szerepelnek. Szinte mindenkinek egyszerre jutott eszébe a bodzavirágról szóló ének. Ezt először elmutogatva elszavalták, majd közösen el is énekelték, többször is, hiszen ez a dal az egyik kedvencük a gyerekeknek. S amíg a sok gyerek dalolt, Sutyu kutya jót pihent a napsütést élvezve a réten. Az énekszó elcsendesedése után kicsit leültek az illatos fűben és a szemüket lehunyva a természet hangjaira figyeltek. Madarak csicseregtek, békák brekegtek és más beazonosíthatatlan neszek is hallhatóak voltak. Ez a feladat volt a Megnyugvás és pihenés a réten Katika néni irányításával.

(Fotó: Ógyallai Speciális Alapiskola)

Ezután folytatódott a séta, egy újabb tisztás felé tartott mindenki. Itt a Kutass utána és rakd össze! feladat kapott szerepet. Alenka tanító néni elrejtette az előre elkészített puzzle darabjait, valamint egy felszabdalt verset. A lányok feladata a puzzle begyűjtése, kirakása és papírra ragasztása volt, míg a fiúk a versfoszlányokat szedték össze és rakták megfelelő sorrendbe.

A kép kirakása után az ismert magyar költő, József Attila vált felismerhetővé, aki 1905-ben ezen a napon született, s 1964-től a születésének napján tartják a magyar költészet napját.

A fiúk által megkeresett és összerakott vers pedig nem volt más, mint a költő Kertész leszek című költeménye, melyet először versszakonként felolvastak, közösen elszavaltak és végül elénekelték a megzenésített változatát is.

(Fotó: Ógyallai Speciális Alapiskola)

A visszafelé tartó úton a gyerekek még meglesték a vízben úszkáló vadkacsákat és a parton üldögélő horgászokat, akik picit morcos pillantásokat vetettek a jókedvű és hangos társaságra. A tartalmas nap végén fáradtan, de sok élménnyel és új tudással tértek vissza az iskolába.

(Bathó Sylvia/Felvidék.ma)