Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

Közös európai értékek ünnepe: Európa-nap 2024 címmel május 11-én került sor a Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) társulás és a Mosonmagyaróvári Nagycsaládosok Életfa Egyesület közös programjára Királyfiakarcsán, a Petőfi ligetben, melyen a határ mindkét oldaláról meghívott résztvevőkkel beszélgettek a közös európai értékekről, illetve – az aktív európai állampolgárságot hangsúlyozva – a közelgő Európai Parlamenti választások fontosságáról.

Az eseményen köszöntőt mondott Horváth Csaba, Királyfiakarcsa alpolgármestere és Iváncsics János, Mosonmagyaróvár alpolgármestere, akik hangsúlyozták a határon átnyúló összefogás fontosságát, nemzeti közösségünk egységét és a közös jövő iránti elköteleződésüket.

Iváncsics János és Horváth Csaba (fotó: Németh Tímea, Felvidék.ma)

A rendezvény részeként pódiumbeszélgetésre került sor, melyen Hideghéthy Andrea újságíró, szerkesztő, a Felvidék.ma felelős kiadója moderálásával részt vett Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó, Berényi József, a Régiók Európai Bizottságának tagja és Patasi Ilona, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke, akik az EP-választások kapcsán beszélgettek az Európai Unióba való csatlakozásunkról, az unió által biztosított előnyökről, de hátrányairól is.

Pódiumbeszélgetés (fotó: Németh Tímea, Felvidék.ma)

Szili Katalin emlékeztetett, épp 20 éve, hogy Szlovákia és Magyarország az EU teljes jogú tagja lett, amely lehetővé tette az áruk és a polgárok szabad mozgását. Hangsúlyozta, hat olyan érték van, amely ma is összetartja az unió 27 országát. Ez a demokrácia, a jogállamiság, az emberi méltóság és az emberi jogok tiszteletben tartása, a szabadság és az egyenlőség. Kiemelte, a közelgő EP-választásoknak óriási tétje van a migrációval terhelt, háború árnyékában élő tagországok számára. Hangsúlyozta,

nem mindegy, hogy az az Európa, amely a következő 5 évben alakítani fogja a politikát, milyen álláspontot foglal el a migráció, a háború és a nemzeti kisebbségek kérdésében,

amely, mint mondta ez utóbbira, nem egyes országok belügye, hanem európai ügy és az unió stabilitását is jelenti egyben. Szili Katalin aláhúzta: rendkívül fontos, hogy az EP-ben a felvidéki magyarság is képviselve legyen, ezért kiemelten fontos a választásokon való részvétel. Aláhúzta, a választásokon való sikeres részvétellel tudjuk érdekeinket érvényesíteni az unióban és elérni a békét, melynek feltétele, hogy az EP-be békepárti, felelős politikusok többsége kerüljön.

Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

Berényi József, a Magyar Szövetség EP-képviselőjelöltjeinek listavezetője arról beszélt, hogyan érintette az Európai Unióhoz való csatlakozás a szlovákiai magyar kisebbséget, illetve milyen jövő várhat rájuk. Mint mondta,

20 évvel ezelőtt nem a jelenlegi unióhoz csatlakoztunk és a június 8-iai választások tétje épp az, hogy sikerül-e „visszarántani” az EU-t korábbi értékeihez.

A Régiók Európai Bizottságának tagjaként beszélt az unió előnyeiről, úgy, mint a határok szabad átjárásáról, az EU-s támogatásokról, a csallóközi vízkészlet megóvásáról, az eurórégió kialakításáról, munkahelyek teremtéséről. A jövővel kapcsolatban hangsúlyozta, az érdekérvényesítésünket maximalizálni kell és össze kell fogni mindenkivel, aki nyitott erre. Megjegyezte, az EP-választások eredménye fogja meghatározni Európa jövőjét, amely biztonságpolitikai szempontból is kulcsfontosságú. Hangsúlyozta a választásokon való részvétel fontosságát: ahhoz, hogy a felvidéki magyarok érdekei érvényesüljenek az EP-ben, képviseletre van szükség.

Patasi Ilona, a Magyar Szövetség EP-képviselőjelöltje, a Szlovákiai Agrárkamara elnöke a mezőgazdasági támogatások kapcsán arról beszélt, hogy Dél-Szlovákiában a hagyományokhoz híven még ma is sok család mezőgazdasági tevékenységből tartja fenn magát. Az unióhoz való csatlakozás pozitívumai mellett kiemelte, hogy az utóbbi időben

az ukrajnai gabona szabadpiaci engedélyezése hátrányosan érinti a szlovák és a magyar gazdákat egyaránt, egyúttal egészségügyi szempontból is kockázatot jelent az EU-ban már nem engedélyezett növényvédőszerekkel kezelt ukrán gabona.

Kiemelte, az unióban figyelembe kéne venni az egyes tagországok érdekeit, észszerű döntéseket hozni azzal kapcsolatban, ki milyen termékeket tud megtermelni biztonságosan, előbb mindenki a saját belső piacára. Az agrárkamara elnöke megjegyezte: rólunk, gyermekeink és az unokáink egészségéről van szó, amelyet a biztonságos élelmiszer jelent.

A beszélgetés végén Hideghéthy Andrea emlékeztetett, a 2019. évi statisztikai adatok szerint Szlovákiában a teljes lakosság csupán 22 százaléka vett részt az európai választásokon, ami az európai országok között a legalacsonyabb volt. Mint mondta,

az általuk szervezett Európa-nap célja, hogy a közös értékek megőrzése által hozzájáruljon a folyamathoz, melynek során az állampolgárok, a határ mindkét oldaláról ismereteket, tudást szereznek az aktív állampolgárságról és a polgári jogokról,

annak érdekében, hogy felelős döntésekkel vegyenek részt a jövőjük érdekében helyi, nemzeti, európai szinten a közös ügyekben, valamint a soron következő Európai Parlamenti választásokon.

Az Európa-napon a határ mindkét oldaláról meghívott résztvevőkkel biztosítjuk a nemzetek közötti bevált gyakorlatok átadását, valamint lehetőséget biztosítunk a párbeszédre és a döntéshozókkal való találkozásra, eszmecserére. A döntéshozók által továbbá betekintést adunk az Európai Parlament működésébe, illetve az EP-képviselők választási mechanizmusába.

Fotó: Németh Tímea/Felvidék.ma

A színpadi pódiumbeszélgetés és a színpadi programok ösztönzik a határ mind két oldaláról érkező állampolgárokat arra, hogy aktív állampolgárként részt vegyenek az Unió demokratikus és polgári életében és hozzájáruljanak a döntési folyamatokhoz.

A projekt az Interreg Magyarország-Szlovákia Program Kisprojekt Alapja támogatásával valósult meg az Európai Unió társfinanszírozásával. Az Európa-napon közreműködött a mosonmagyaróvári Haller Sport Majorette Egyesület, az Óvári Gazdász Néptáncegyüttes, a dunaszerdaheliy Akrobatikus Táncklub, Csölle Tivadar, Alsó Pintő Gyermek Néptáncegyüttes, az Alistáli Népdalkör és Zsapka Attila.

A kulturális programok mellett az érdeklődők próbára tehették magukat az EU-val kapcsolatos ismereteikről az EU sátorban EU-totóva, valamint megtekinthették az Európa-kaland: Fedezd fel és ragadd meg a lehetőségeidet! című roll-up kiállítást, illetve a nap folyamán lehetőség nyílt az érdeklődők számára irodalmi-kvíz megfejtésére, esélyegyenlőségi akadálypálya kipróbálására, valamint sor került egy turisztikai bemutatóra a csallóközi régió kiránduló helyeiről.

SZE/Felvidék.ma