Mitterpacher Lajos 1962-ben a városligetben a Vajdahunyad sétányon felállított szobra (Fotó: wikipédia)

A napokban volt Mitterpacher Lajos halálának 210. évfordulója, aki Bellyén született 1734. augusztus 25-én (1921 előtt Baranya megye, ma Szlavónia/ Horvátország),  és Pesten hunyt el 1814. május 24-én.

Mitterpacher Lajos Mitterbacher Ignác és Lentz Johanna fia. Özvegy anyja és gyermekei 1752. június 19-én kaptak magyar nemességet.  Gimnáziumi tanulmányait Pécsett folytatta a jezsuitáknál, melynek utódja a ciszterci rend pécsi Nagy Lajos Gimnáziuma. 15 évesen belépett a jezsuita rendbe.

Teológusként indult, majd oktató lett, tudományos kutatásokat végzett, rengeteget publikált. Munkássága széleskörű, olyannyira, hogy a filozófusok, csillagászok, matematikusok tábora is magáénak tekinti. 1762-től a Theresianumban hittant oktatott, később emellett filozófiát, latin nyelvet és mezőgazdaságot is tanított, majd 5 éven keresztül az intézmény rektora.

Tankönyveiben fellépett az elavult ugaros gazdálkodás ellen és a vetésforgós gazdálkodás bevezetése mellett foglalt állást.  Foglalkozott a szőlőtermesztés problémáival is.

Amikor Nagyszombatról az egyetemet áthelyezték Budára, majd Pestre, őt bízták meg az agrártudományi tanszék vezetésével, ahol előadásait haláláig folytatta.

Ő volt a mezőgazdaságtan első magyarországi egyetemi tanára. 1801-ben a pesti egyetem rektora volt.

A bonni akadémia tagjává választotta, a pesti egyetem bölcsészeti karától szenior rangot kapott.

Két szobra van: első szobra Budapesten a városligetben, a Vajdahunyad vár sétányon található. A második szobrát  2023. június 20-án avatták fel a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem gödöllői  Szent István Campusának szoborparkjában.

Mitterpacher József (1739-1788) bölcseleti és teológiai doktor, egyetemi tanár 1739. február 14-én Bellyén született. 1753. október 14-én belépett a pécsi jezsuita rendbe és tanulmányainak végeztével mint tanár működött a gimnáziumban. 1766-ban Grazban szentelték pappá. 1768–1773-ban a bécsi Theresianum rektora volt.

A rend feloszlatása (1773) után a nagyszombati, majd budai, illetőleg onnan Pestre helyezett tudományegyetem bölcsészeti karán a matematikai (1773–1774),

majd a matematikus-, illetőleg mérnökképzés fejlesztése érdekében felállított felsőbb matematikai tanszék tanára volt haláláig.

1776-1777 között a bölcsészeti kar dékánja, 1780-1781 között az egyetem rektora volt.

1785-ben részt vett a bölcsészettudományi kar keretében létrehozott Mérnöki Intézet (Institutum Geometrico-Practicum) megszervezésében és egyik legfontosabb tárgyának, a felsőbb matézisnek (matheseos sublimioris), a fizikának és a felsőbb mennyiségtannak az előadója volt.

Kéziratban maradt munkáját utóda, Pasquich János adta ki. 1784. január 18-án kelt végrendeletében 200 forintot hagyományozott a pesti egyetem bölcseleti karára, hogy kamatai szegény beteg katolikus hallgatók segélyezését szolgálják. Pesten hunyt el 1788. március 24-én.

(Makovitzky József/Felvidék.ma)