(Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Tinta Könyvkiadónál jelent meg a Madách bicentenáriumhoz kötődve a Madách-enciklopédia, Az ember tragédia címszavakban című hiánypótló kötet. A szótár szerkesztője Praznovszky Mihály, Madách-kutató.

Bő egy hónappal ezelőtt az alsósztregovai Madách-kastélyban is bemutatták a kötetet. A szerkesztő itt jegyezte meg: már régóta szeretett volna egy szótárat kiadni az tragédiához. Mint akkor elmondta: az enciklopédia főleg a fiatalabb olvasókat segíti a mű megértésében.

Mint a kiadvány fülszövegében olvasható:

„Az ember tragédiájának enciklopédiája – ennek a szótárnak a műfaja, s bár kissé nagyképűnek tűnik, arra utalunk ezzel, hogy az itt közölt 372 címszóba sűrített ismeretanyag jóval több, mint egy átlagos tragédiakiadás jegyzetapparátusa.”

Hozzáteszik: a tragédia Madách átlagot meghaladó tudásának is bizonyítéka, amelynek alapján  az otthoni és egyetemi tanulás, több generációs családi könyvtár, az idegen nyelvek ismerete és az azokon való kortárs irodalmi tájékozódás, politikatörténeti irodalom követése, a filozófia tanulmányozása, a hazai friss tudományos publikációk olvasása, a teljes mélységű bibliaismeret, továbbá jártasság az antik irodalomban és mitológiában.

A szerző kiemeli, korábban már megjelentek olyan szerkesztett változatai a műnek, melyeket gazdag jegyzetmagyarázattal láttak el. Azonban a jelen kötethez hasonló összegző mű még nem született meg.

Praznovszky Mihály (b.) az alsósztregovai könyvbemutatón (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A szócikkek ábécésorrendben szerepelnek Ádámtól a zsöllyeszékig. A szócikkek felépítése azonos. Elsőként kiemelten maga az értelmezésre váró szó szerepel. Majd következik a szín megjelölése, ahol olvasható az adott kifejezés. Olvasható továbbá a tragédiából vett idézet. Az egyes szócikkeket a részletes értelmezés zárja le.

A szócikkek terjedelme nem azonos. A fogalmak közt rengeteg régies magyar szóalak található, emellett bibliai és mitológiai személyek neveit, illetve fogalmakat találunk az idegen szavak, állandósult szókapcsolatok mellett. A kiadvány szerkesztője Praznovszky Mihály, a szócikkek megírásában munkáját segítette György Péter és György István.

Sohasem könnyű olvasmány a tragédia, összetettsége, gondolati mélysége, eszmerendszere próbára teszi a mindenkori olvasó türelmét.

Ez a szótár a szerzők reményei szerint hozzájárulhat Az ember tragédiája olvasási élményének gazdagításához és Madách Imre zsenialitásának igazolásához

– fogalmaz végezetül a fülszöveg.

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)