Rimaszombatban május 16-án sor került az MCC következő előadóestjére. Az est vendége Tolnai Gyula történész, a Mathias Corvinus Collegium PhD kutatója volt.

A magyar királyi 2. honvéd hadsereg bevetését a Szovjetunió területén a magyar emlékezetben az egyik legnagyobb katasztrófánkként tartjuk számon. Sok részlet feltárása a mai napig várat magára és mindig előkerülnek újabb információk, de akár dokumentumok, értékes tárgyak is.

Így történt ez Rimaszombatban is, a Csillagházban megrendezett előadást követően, amikor a Simon és a Farsang család bemutatta őseik féltve őrzött hagyatékát.

Az előadásban pedig arra keresték a választ, milyen volt a helyzete a magyar hadseregnek a sztálingrádi fordulat idején és a szovjet hadműveletek megindulása előtt. Milyen körülmények között indult meg a Voronyezsi Front osztrogozsszk-rosszosi hadművelete, és milyen helyzetben voltak a magyar katonák a két hídfőnél. Továbbá hogyan tudott a magyar haderő visszavonulni és a visszavonulást utóvédharcokkal fedezni. Vajon ágyútölteléknek mentek-e a magyar királyi 2. honvéd hadsereg katonái a Szovjetunióba? Mekkora volt a valódi harcértékük? Megállíthatták volna-e az orosz ellentámadást? A sztálingrádi csata alakulása megoldhatatlan kihívás elé állította a Donnál harcoló csapatokat?
A téma megértését gazdag képi illusztráció és térképek segítették.
Gecse Attila felvételei
(HE/Felvidék.ma)