Április elsejétől megemelték az ingatlantulajdon kataszteri bejegyzésének illetékét. Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésért újabban a korábbi 66 euró helyett 100 eurós illetéket kell fizetni. Sokan nem tudják azonban, hogy abban az esetben, ha a kataszteri hivatal nem dönt a törvényes határidőn belül, a javaslattevőnek joga van a közigazgatási illeték visszatérítésére.

„A közönséges kataszteri nyilvántartásba vételi javaslat esetén a kataszteri hivatal 30 napon belül köteles dönteni, ez a határidő a javaslat benyújtásának napjától számítódik“ – közölte a SITA hírügynökséggel a Vojčík & Partners ügyvédi iroda.

Mint hozzátették, abban az esetben, ha a kataszteri hivatal ezt a határidőt a javaslattevő hibáján kívül túllépi, köteles a közigazgatási illetéket visszatéríteni, amit nem kell kérvényezni, a visszatérítésről a hivatal köteles dönteni“ – ismertették.

A javaslattevő azonban saját elhatározásából fordulhat kérvénnyel az illetékes kataszteri hivatalhoz a közigazgatási illeték visszatérítése céljából. Ebben fel kell tüntetni a nyilvántartásba vételi eljárás résztvevőinek adatait, az iratnyilvántartási számot és az irat tárgyát, s a javaslat benyújtásának dátumát. A kérvény eljuttatható személyesen az iktatóba, illetve postai úton vagy elektronikusan is.

Amennyiben a nyilvántartásba való bejegyzést gyorsított eljárásban kértük, a kataszteri hivatalnak a javaslattevés dátumától számított 15 napon belül kell döntenie.

„Ha ezt a határidőt a hivatal nem a javaslattevő hibájából nem tartja be, köteles a javaslattevőnek a gyorsított eljárás és normál eljárás közötti illetékkülönbözetet megtéríteni“ – tették hozzá. Itt is érvényes, hogy a visszatérítést nem szükséges, de lehet kérvényezni.

Arról, hogy a hivatal határidőn belül döntött-e, meggyőződhetünk a kataszteri határozat alapján, ahol fel van tüntetve a javaslattétel és a határozathozatal dátuma is.
Amennyiben kérvényezzük az illeték visszatérítését, a kérvényben az alapvető adatok mellett fel kell tüntetni azt a számlaszámot is, ahová a hivatal a visszatérítendő összeget folyósíthatja. Ezt a hivatalnak a törvény értelmében az illeték visszafizetéséről szóló határozat hatálybalépésétől számított 30 napon belül kell folyósítania, általában azonban 60 napon belül kerül rá sor.

Amennyiben nem kerül sor a visszatérítésre a törvényes határidőn belül, a kataszteri hivatal késedelmi kamatot is köteles fizetni. Az illeték visszatérítésére vonatkozó jogosultság az illeték befizetése naptári évének végétől számított három éven belül elévül.

Abban az esetben, ha a határidő be nem tartására nem a kérvényező hibájából került sor, a befizetett illeték teljes összegének visszafizetésére jogosult, ellenkező esetben pedig maximum a 65 százalékára.

(NZS/Felvidék.ma/SITA)