(Fotó: Büki László/ Savaria Szimfonikus Zenekar)

Ötvenedik évadját ünnepli a Savaria Szimfonikus Zenekar. A szombathelyi társulat e jeles évet igazi csemegékkel teszi emlékezetessé. Ennek része volt az április végén bemutatott Debussy mű, a Szent Sebestyén vértanúsága – misztériumjáték.

Tudtam ugyan a darab létezéséről, de semmilyen emlék nem fűzött hozzá. A nagy francia szerző az olasz irodalom megosztó személyisége, Gabriele D’Annunzio költő-drámaíró művét fordította le a zene, de inkább az összművészet nyelvére, mivel a darabban a zenekar és az énekkar mellett színészek és pantomimművészek is szerepelnek, s a jelmezek és a díszlet is szerves részei a darabnak.

Az előadás előtt a szombathelyi karmester barátom, Rózsa Ferenc egy, a Nyugat folyóiratban 1911-ben megjelent kritikára hívta fel a figyelmemet. Lengyel Menyhért, a híres író Párizsból küldte a bemutatóról szóló tudósítását, s alaposan leszedte a keresztvizet a premierről. A kritikust elkápráztatta ugyan az első, magasztos rész, viszont ugyancsak untatta az azt követő három óra. Így fogalmaz: „És mindent elvesztett. Mert azontúl – három hosszú felvonáson keresztül egyebet sem tett, mint rontotta az első hatását. „Magyarországon a hatvanas években láthatta-hallhatta a közönség, akkor a legendás karmester, Ferencsik János állt a pulpituson. Később Kovács János vette elő a művet, neki köszönhető a jelenlegi bemutató is.

(Fotó: Büki László / Savaria Szimfonikus Zenekar)

Az AGORA Művelődési és Sportház adott otthont az ünnepi eseménynek. A tágas téren állították fel a méretes színpadot. Az előadók és a közönség létszáma nagyságrendileg megegyezett. A mű időtartama a Lengyel Menyhért által jelzettnek fele volt, így „emberi” léptéket öltött.

A misztériumjáték öt fejezetre tagolódik: A liliomok udvara, A mágikus szoba, A hamis istenek tanácsa, A megsebzett babér és A paradicsom. A történet párhuzamot von a Megváltó és Szent Sebestyén szenvedése között, s pogány elemek keverednek a keresztény ihletésű történetbe. A színen szerepet kap a Fájdalmas anya, a gonosz Helytartó, s megjelennek a jeruzsálemi asszonyok bübloszi utódai is. Néha a rendezés a blaszfémia határát súrolja: Szent Sebestyént betakarják Krisztus halotti gyolcsával, a Turini lepellel, s a Szentnél is előkerül Veronika kendőjének megfelelője. Sebestyén szerepét Egyed Bea alakította, az énekszólamot Horti Lilla interpretálta.

(Fotó: Büki László / Savaria Szimfonikus Zenekar)

Nagyszabású előadásnak lehettem tanúja. Az arányokkal volt viszont gondom, a zenei apparátus csak az utolsó részben teljesedik ki, a próza és a pantomim vitte végig a prímet. Ezt azért jegyzem meg, mivel a szöveg egykor nagyon modernnek hathatott, mára viszont kissé avíttnak, kuszának tűnt.

A Savaria Szimfonikus Zenekart és a Nemzeti Énekkart Kovács János vezényelte összefogottan. A pantomim színt vitt az előadásba, s a kiváló vetített háttér is látványosan és híven szolgálta a játékot. A jelmezek kissé didaktikusak voltak, de ez – a középkor óta meglévő misztériumjáték-hagyomány szerint – természetesen hatott. Összességében minden művész átérezte az előadás különleges voltát, így a szemlélő egyedi, maradandó élménnyel gazdagodott.

(Dr. Csermák Zoltán/Felvidék.ma)