(Fotó: Földes Melinda)

A Csemadok Kamocsai Alapszervezete az egyik legjobb, legtevékenyebb szervezet az Érsekújvári járásban. Hazai viszonylatban a járás ezen északi részében, ebben a református községben nagy figyelmet szentelnek a nemzeti, történelmi ünnepeknek, és a falu ismert szülöttei emlékének. Az ünnepek mozgatója a 2023-ban Csemadok Közművelődési Díjjal kitüntetett Gál László elnök, akinek az egész élete a Csemadokról szól, melyben szereplés, szervezés, intézkedés és minden benne van. E rendezvény is az ő nevéhez fűződik.

A hősök napját nem minden évben ünneplik, de ez évben az I. világháború 110., illetve a II. világháború 85. évfordulója alkalmából fontosnak tartotta, hogy megemlékezzenek a falu hősi halottairól.

Polgármesteri köszöntő (Fotó: Földes Melinda)

Június 2-án délután emlékezni hívták a kamocsai református templom harangjai a helyben élő és a határon túlra szakadt kamocsaiakat.

Gyászistentisztelet keretében emlékeztek az I. és II. világháborúban elesett 93 kamocsai katonára, akiknek idegen föld lett a szemfedőjük, és testük távol szülőfalujuktól idegen földben, jeltelen sírban pihen, vagy a háborúban szerzett sérüléseikbe itthon, családjuk körében haltak bele.

Gál László, a Csemadok alapszervezetének elnöke ünnepi beszédében emlékezett meg a két világégés kamocsai áldozatairól. Beszédében többek között elhangzott: „Ez az emléknap annak szomorú tudatában került megrendezésre, hogy évről évre egyre fogynak az emlékező hozzátartozók, ezért fontos, hogy négy emberöltő történelmi távlatából is emlékezzünk és emlékeztessünk. Legyen ez a mai nap egy generációk közti jelképes összeölelkezés a még élő hadiárvák, unokák, dédunokák részéről”.

Gál László Csemadok-elnök ünnepi beszéde (Fotó: Földes Melinda)

A délután a templom előtti Vörös Péter téren vette kezdetét Halász Ildikó szavalatával, majd az ünnepi beszéd elhangzása után a helyi Őszirózsa éneklőcsoport katonadalok éneklésével tette meghitté az ünnepséget.

Ezt követően került sor a templomban az 1925-ben és 1990-ben készíttetett háborús emléktáblák megkoszorúzására, amelyek a templom előcsarnokában találhatóak, ahol a helyi Katonai Hagyományőrző Klub tagjai korhű katonaruhában álltak díszőrséget. Az emlékezés koszorúit elhelyezték: Kamocsa önkormányzata nevében Lukács Imre polgármester és Halász Csaba alpolgármester, a Református Egyházközség képviseletében nt. Pogány Krisztina lelkésznő és Pethes István gondnok, a helyi Csemadok nevében Takács Zsuzsanna alelnök és Takács Ilona. A magyarországi küldöttség nevében: Farkas Béla, a baranyai Szajk község polgármestere és Simon Zoltán Babarcról, valamint Bak Gyula és családja a Pest megyei Taksonyból.

Koszorúzás (Fotó: Földes Melinda)

A templomban megtartott emlékező gyászistentiszteleten nt. ThDr. Szénási Szilárd esperes, a martosi református gyülekezet lelkipásztora, a falu szülötte hirdette az evangéliumot. Az istentiszteletet követően Kósa Ilona és Halász Ildikó szavalatai, Gál László énekszáma és a szajki polgármester Farkas Béla tárogatómuzsikája tette színesebbé a megemlékezést.

Majd felolvasásra kerültek a hősök nevei, amit a könnyeikkel küzdő jelenlévők tiszteletük jeléül állva hallgattak végig.

Végül Lukács Imre, a falu polgármestere mondott köszönetet a szervezőknek, szereplőknek és mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a csodálatos, megható megemlékezéshez.

Az I. világháború áldozatai (Fotó: Földes Melinda)

Az ünnepi alkalom a nemzeti imádság eléneklésével fejeződött be, majd a templomból kijövet megkondultak a harangok, hogy emlékeztessenek arra a 93 kamocsai hősi halottra, akik fiatal életüket áldozták a haza oltárán.

A megemlékezésen több magyarországi leszármazott volt jelen, köztük két élő hadiárva.

Kamocsai áldozatok  a II. világháborúban (Fotó: Földes Melinda)

(DE/Felvidék.ma)