Felújították az Ógyalla Bagota városrészében álló Szent Anna római katolikus templom főoltárát. A restaurálást kutatás előzte meg 2018-ban.

A munkát 2020-ban kezdték el a szakemberek František Šmigrovský restaurátorműhelyében – tájékoztatott a városi hivatal. A felújított oltárt Kiss Róbert, a Nagyszombati Főegyházmegye általános helynöke áldotta meg.

A szentmisén jelen volt František Šmigrovský reštaurátor, és lánya Veronika Daneček Šmigrovská, aki az oltárképet restaurálta, továbbá Récka Adrianna tanárnő valamint Galántáról dr. Bukovszky László történész és Pekarovič György műemlékvédelmi szakember, jelen volt Ógyalla város képviseletében Peter Závodsky polgármester és Mária Hamranová helyettes asszony, valamint az önkormányzat képviselői Szeifert Norbert és Pupák Štefan, továbbá mintegy 150 résztvevő, helyiek és vendégek.

A felújítást 30 ezer euróval támogatta a szlovák kulturális minisztérium pályázati programja. A költségekhez hozzájárult a Nagyszombati Főegyházmegye, Ógyalla önkormányzata, a helyi plébánia és vállalkozások is.

Kifestették a templom szentélyét, rendbe hozták az ablakokat, restaurálták a barokk portált és a sekrestyeajtót, kinyitották és felmérték a templom hajója alatti kriptát.

A restaurálás során a főoltár visszakapta eredeti színét, a szentély pedig ismét a szakrális épület méltó része lett.

A bagotai Szent Anna római katolikus templom egyhajós késő barokk épület, a presbitérium félköríves, a tornya díszes. 1735-ben épült, majd klasszicista stílusban építették át 1811-ben. A Szent Anna-oltár 1754-ben készült el. Korábban 1960-ban restaurálták.

„Az oltárkép szent Joachimot és Szent Annát és leányukat, Szűz Máriát ábrázolja. Az oltárkép közelében, az igaznak nevezett Szent József Barzabász valamint az ifj. Jakab apostol szobrai állnak, ők Szent Anna rokonságának a képviselői az oltáron. Az oltár két szélén Szent Péter és Pál apostolok láthatók. Az oltár magaslatain két segítőszent, Alexandriai Szent Katalin és Szent Borbála foglalnak helyet. A oltár gazdag kisebb-nagyobb angyalszobrokban. Az oltárkép felett a Szentháromság egy Isten szimbóluma van, amelyet egy üvegen át megvilágít a szentélyapszis felső ablakán beáramló fény.

A restaurálás visszaadta ennek az ősi, Ordódy nemes család által 1735-ben épített templom szentélyének a méltóságát, szépségét.

A bagotaiak hálát adtak a Gondviselő Istennek, hogy a ma élő nemzedéküknek megadta a lehetőséget, hogy az Úr házáért buzgólkodhatnak. Töltse be a felújult szentélyt a hívő nép lelkes éneke, kitartó imája, találjanak benne otthont a bagotai hívő családok nemzedékei, a legkisebbektől a legnagyobbakig” – írta a RKP Ógyalla FB-oldalán.

(tasr/RKP FB / Felvidék.ma)