A díjazott pedagógusok (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Hat tanintézmény vett részt a felvidéki magyar katolikus iskolák országos tanévzáróján az ipolysági Nagyboldogasszony-templomban. Mint jelezték, az összetartozás mellett a keresztény eszmék kötik össze a Felvidék számos szegletében lévő iskolákat. Az országos viszonylatú ünnepi alkalom házigazdája ezúttal a Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola volt. 

Az hálaadó szentmise prédikációját Parák László esperesplébános, a dunaszerdahelyi Szent János Apostol Egyházi Iskola és Óvoda iskolalelkésze mondta el. elmondta, hogy ünnepelni gyűltünk össze, hálát adni a hamarosan záródó iskolaévért. Prédikációjában kitért a pedagógusok munkájának fontosságára, az oktatói-nevelői munka értékére.

Az ipolysági katolikus templom adott otthont az ünnepi alkalomnak (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

„Azért adunk most hálát és mondunk köszönetet, hogy átadhatunk gondolatokat, üzeneteket, nevelést, célt, eszmét, ami elkezd a gyermekekben növekedni” – fogalmazott.

Hozzátette: a katolikus iskola olyan intézmény, amely a személyiség javáért tevékenykedik. Jézus tanítása központi szerepet tölt be az iskolákban – húzta alá prédikációjában.

A szentmisén koncelebrált mások mellett Hlédik László ipolysági plébános és Gyurász Pál atya, a helyi Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola lelki vezetője.

A hálaadó szentmisét követően az ünnepi beszédekre és a Patrona Nostra Közhasznú Társaság díjátadásra került sor.

Parák László, Hlédik László, Gyurász Pál, Péter Ottó (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Pálffy Dezső, a házigazda tanintézmény igazgatója kifejtette: a mai alkalmon nem csupán a hamarosan lezáruló iskolaévért adnak hálát, hanem azért is, hogy több mint harminc éve léteznek. Mint jelezte, a legtöbb helyen már kilencvenes években létrejöttek a katolikus oktatási intézmények. Mindenütt lelkes csapat állt a kezdeményezés mellé. Nem volt egyszerű a kezdet, de a mai alkalom is mutatja, helyük van a katolikus iskoláknak a Felvidéken – hangzott el.

„Lehetünk kis létszámú iskolák, avagy nagy iskolaközpontok, óvodák, alapiskolák, vagy gimnáziumok, mindannyiunkat összeköt az elhivatottság. Közös célunk kinevelni a felvidéki keresztény magyar generációt” – összegezte az igazgató.

Kifejtette: annak ellenére, hogy öt egyházmegyében vannak szétszórva a magyar katolikus tanintézmények, összetartoznak, segítik egymást a lehetőségeikhez képest. „Összetartozunk, egy vérből valók vagyunk. A tudás átadása mellett a tanárok próbálják az utat mutatni Isten felé és a közös felvidéki magyar jövő felé” – szögezte le Pálffy Dezső.

Az ünnepi alkalom során díjazták az egyes tanintézmények diákjait, akiknek ténykedése számos ponton példaértékű a közösség számára. Ugyanakkor kiosztották a Közösségünk szolgálatáért díjakat is.

Hat tanintézményből érkeztek résztvevők az alkalomra (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Mint Madarász Róbert, a komáromi Marianum Iskolaközpont igazgatója, a Patrona Nostra Közhasznú Társaság vezetője ünnepi beszédében elmondta, a hét évvel ezelőtt alapított társaság a keresztény értékeket emeli ki. „Díjunkkal azokat tüntetjük ki, akik csendesen végzik a munkájukat, akikre mindig lehet számítani, akik kitartásukkal, tetteikkel példát mutatnak közösségeiknek, akik imádságos életükkel megszentelik a napjainkat, akik szelíd harcosai az általunk képviselt értékeknek ” – fogalmazott.

A díjakat azok a diákok kapják, akiket a közösségük nagyra tart – tette hozzá.

2024-ben az alábbi tanulókat tüntette ki a Patrona Nostra Közhasznú Társaság: Safko Bianka (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi), Velebný Rita (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást), Tóth Bence (Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom), Nagy Zsófia (Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium, Gúta), Rádi Sarolta (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság). A tanulók emléklapot és ajándékkönyvet kaptak.

A Magnificat Gyermekkar fellépése tette meghittebbé az eseményt (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

A Közösségünk szolgálatáért díjjal a tanintézmények pedagógusait és alkalmazottait tüntették ki. A 2023/24-es tanévben az alábbi személyek érdemelték ki a díjat: Nagy Éva (Boldog Salkaházi Sára Egyházi Iskolaközpont, Szepsi), Bényi Klaudia (Palásthy Pál Egyházi Alapiskola, Palást), Fábián Andrea (Marianum Egyházi Iskolaközpont, Komárom), Kacsinecz Szilvia (Nagyboldogasszony Egyházi Alapiskola és Gimnázium, Gúta), Skerlec Ildikó (Fegyverneki Ferenc Közös Igazgatású Katolikus Iskola, Ipolyság). A pedagógusok és iskolai alkalmazottak emlékplakettben részesültek.

Az ünnepségen a házigazda tanintézmény mellett működő Magnificat Énekkar lépett fel, emellett egy ipolysági és egy komáromi szavaló, illetve prózamondó tette meghittebbé az alkalmat.

A díjazott tanulók (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Az Ipolyságra érkezett diákok a házigazdák vezetésével délután a várossal ismerkedtek. Ez idő alatt az iskolavezetők és a pedagógusok kötetlen formában beszélgettek, tapasztalatot cseréltek.

Mint Madarász Róbert a Felvidék.má-nak elmondta: a Felvidéken jelenleg tíz katolikus tanintézmény működik, óvodáktól a kisiskolákon és teljes szervezettségű alapiskolákon át az iskolaközpontokig. Éves szinte szervezik meg közös alkalomként a hálaadó szentmisével egybekötött évzáró rendezvényt.

Iskolaigazgatók és vendégek (Fotó: Pásztor Péter/Felvidék.ma)

Minden évben más település ad otthont a közösséget erősítő eseménynek. Az utóbbi időszakban Szepsi és Gúta mellett Ipolyság és Komárom már két ízben is házigazdája volt a felvidéki magyar katolikus iskolák közös évzáró alkalmának.

Az ünnepi alkalomról készült képriportunk ITT tekinthető meg. 

(Pásztor Péter/Felvidék.ma)