A felvételt Süle Ágnes Katalin (Človek a Viera) készítette. A csoportkép a fotón látható tizenegy gyermek szüleinek beleegyezésével kerül közzétételre.
Június 9-én, vasárnap délelőtt tizenkét gyermek fogadta szívébe első alkalommal az Úr Jézust az Oltáriszentségben a pozsonyi ferences templomban tartott ünnepi magyar szentmise keretében. 
A gyermekeket a szülőkkel szorosan együttműködve az egész iskolaév folyamán Molnár Tamás, a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség lelkipásztora és Gál Janka, hitoktató, a Duna utcai magyar iskola pedagógusa készítette fel a nagy napra.
A szentmise szülői áldással vette kezdetét. A megható rövid szertartás keretében a szülők hálát adtak a Jóistennek gyermekükért, s hogy e szép vasárnapon az oltárhoz vezethették őket, hogy az első szentgyónásban megtisztított szíveikbe fogadhassák Krisztus Testét. Kis keresztet rajzoltak ujjukkal elsőáldozó gyermekük homlokára, ahogyan azt egykor a keresztelőkor is tették, néhány évvel ezelőtt, újszülött gyermeküket a templomba hozva.
A szentmise homíliájában Tamás atya a szentté avatás előtt álló Carlo Acutis – avagy Károly életének elsőáldozási eseményéről is beszélt, miáltal az ezredfordulónk idején élt modern szent példája nyomán is az első alkalommal szentáldozáshoz járuló gyerekek arra kaptak meghívást, hogy ők is gyakran vegyenek részt szentmisén, örömmel járuljanak a második, harmadik és sokadik szentáldozásukhoz is, gyakran térjenek be a templomba imádkozni – beszélgetni a jó Baráttal, Jézussal…
A szentmise után a ferences templom melletti refektóriumban agapéval folytatódott a közösségi ünneplés, ahol a gyerekek átvették az emléklapot és egy ajándékkönyvet is a közösség lelkiatyjától.
(Forrás: pozsonyikatolikusok.sk / Felvidék.ma)