Hétfőn tartotta meg 12. képviselő-testületi ülését a Nyitra Megyei Önkormányzat. A megyei testületben elfogadtuk a megye 2023. évi gazdálkodásának zárszámadását.

A felettébb összetett külső és belső körülmények között a mérleg szintjén a tavalyi gazdálkodás 1,7 millió € veszteséget hozott, ám a pénzügyi transzferek beszámításával 17,8 millió többlettel zárta a megye a tavalyi évet. A testület döntése értelmében ebből 12,9 millió € összeget utal a tartalékalapba. Ebből idei és jövő évi beruházások lesznek megvalósítva, közöttük a megyei hivatal új székházának felépítése.

A megyei testületben elfogadtuk a megye idei költségvetésének 5. módosítását. Ebben Csenger Tibor megyei alelnök javaslatára a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás számára elkülönített 107 ezer € összeget, mellyel a megye átvállalja az EuroVelo 6 nemzetközi kerékpárút EU-támogatásból megépült utolsó, 9 km-es szakaszánál a pályázó társulás önrészét. Egyébként, az Atlanti-óceán és a Fekete-tenger között húzódó, folyók mentén haladó EuroVelo 6 teljes hossza 4.448 km, ebből az Atlanti-óceántól Budapestig húzódó 2.670 km hosszúságú szakasz utolsó elemét sikerült a minap befejezni. E beruházás gazdája volt a Vág-Duna-Ipoly Regionális Társulás.

Nyitra megye a Leader-társulások országos hálózata mellett egyedüli megyeként tartja fenn a 2. szintű, megyei hálózatukat. Számukra döntöttük el most a megyei támogatásokat 2024-re, mégpedig az 1. eszköznél 15 helyi akciócsoport (HACs) számára összesen 219 ezer € megyei támogatást beruházásra, míg a 2. eszköznél azon két HACs számára, melyek nem tagjai az országos hálózatnak (Alsó-Garam mente HACs és a Termál HACs) üzemeltetésre összesen 30,7 ezer € összeget.

A 10. megyei testületi ülésen levontuk a napirendről Nyitra megye szociális szolgáltatásai stratégiájának javaslatát a 2024-2031 közötti évekre, mivel az eddigi gyakorlat –  mely szerint a non-profit szociális intézmények éves megyei támogatásának növekménye 10-szeresen túlszárnyalta a megye saját fenntartású megyei intézményei éves támogatásának növekményét – nem tartható tovább. E gyakorlat megszüntetésének jegyében adta vissza a megyei testület a megyei hivatalnak átdolgozásra a stratégiai dokumentumot. Az elvárások alapján a megyei hivatal a dokumetumot átdolgozta, így tudtuk a megyei testületben azt most, a 12. testületi ülésen jóváhagyni.

A megyei hivatal közlekedési főosztályának – melynek vezetője Balkó József – indítványát, mely a megye tulajdonában levő kritikus állapotban levő, 5, 6-os minőségi besorolású híd teljes felújításáról szól, a megyei testületben jóváhagytuk. Két kategóriában, a 10 métertől hosszabb és rövidebb hidak kategóriájában található, felújításra váró hidak a megye déli járásaiból is, úm. Ímelyen, Kürtön, Nagycétényben, Gímesen, Kéménden, Garamkövesden, Jászfalun, Vágsellyén, Vágfarkasdon, valamit Zsigárd és Királyrév között.

Egy 2019-ben jóváhagyott megyei rendelet alapján Nyitra megye 27 intézményében 2024. végén lejár az igazgatók 5 éves megbízatása. Ezen megyei intézémények – 1 egészségügyi, 10 kulturális, 16 szociális – igazgatóját a testület döntése által 2024. december 31-ével leváltották, egyúttal a testület döntött az igazgatói pályázatok meghirdetéséről, melyek az ősz kezdetén és derekán fognak lezajlani.

Nyitra megye elnöke, Branislav Becík javaslatára a megyei testület leváltotta a megye alelnökét, a KDH színeiben politizáló Martina Holečkovát. Mivel a megyei alelnöknő egyúttal parlamenti képviselő, a közelmúltig a KDH parlamenti frakciójának elnöke volt, nem maradt ideje a megyei ügyek vitelére, feladatai ellátására. Emiatt a megye elnöke megvonta tőle a bizalmat.

Javaslatát a jelenlevő megyei képviselők kétharmada jóváhagyta, ezzel tisztsége megszűnt. Mától tehát megyei képviselőként fog tevékenykedni a jobboldali pártok (KDH, SaS, Team Nitra – regionális PS, Spolu, Nova) koalíciójának képviselőcsoportjában. Ígérete alapján az elnök a következő, szeptemberi megyei testületi ülésen tesz javaslatot újabb megyei alelnök(ök) személyére, aki(k) a függetlenek, vagy a jobb oldaliak képviselőcsoportját vagy mindkettőt képviselheti(k), Csenger Tibor megyei alelnök mellett.

A lehetséges személyekről a tárgyalások a nyár folyamán bizonyára lezajlanak.

(Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, a Magyar Szövetség képviselőcsoportjának elnöke / Felvidék.ma)