(Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Május 30-án, csütörtökön a Zoboralji Kulturális és Információs Központban a helyi  irodalomkedvelő közönség  egy irodalmi est keretén belül ismerkedhetett meg Szomorcsík Szombath Rozália írónővel és munkásságával. A beszélgetést Barta Anna vezette. 

Szomorcsík Szombath Rozália novellái elénk tárják az élet rétegeit, az élet rétegződésének mintázatát. Akár egy szonda, mely a  kaliforniai ősfenyők törzséből, vagy az Arktisz jegéből mintát véve, az évgyűrűk egymásutánjából, és a jégrétegek lerakódásából olvashatóvá teszi számunkra az egyes történelmi korok éghajlati alakulását, azok minden rügyfakasztó tavaszával és jégkorszakot hozó kataklizmatikus vulkánkitöréseivel, melyek e fák törzsébe beíródtak és az Arktisz jegébe lerakódtak.

Szomorcsík Szombath Rozália novellái a lélek lerakódásaiból, az emberi élet alakulásának rétegeiből nyújtanak egy-egy mintát a maguk hiteles, nyers valóságával.

Lélekrajzi szondák ezek. Az írónő ösztönös realizmusérzékkel és lélektani pontossággal tárja elénk a maga eredeti írói stílusában azon élethelyzetek, érzések, történések lélekben és tudatban zajló rezdüléseit, melyek meghatározóak az ember létének egészére. Megragadja azon édeskeserű élethelyzetek valóságát, melyek könnyebb vagy nehezebb fajsúlyú formában az emberi lét részét képezik és meghatározzák azt.  Élethelyzeteket, melyek edzik, feszítik, nyújtják, hevítik, hűtik, gyúrják az ember lelkét és tudatát, megedzik, mint az acélt, és ellenállóbbá, nyűhetetlenebbé teszik.

(Fotó: Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)

Novelláiban az élethelyzetek és azok érzelmi megélésének átütő valóságérzékeltetése túllép azon, hogy egy leánygyermek, egy fiatal nő, egy anya tapasztalatait írja meg, és bőven túllép azon földrajzi behatárolhatóságon is, hogy ezen élettapasztalatok Nyitra vidékén, Zoboralján zajlottak. Írásai egyetemes emberi érzéseket és mély lelki rezdüléseket érzékeltetnek az olvasóval az írónő saját életszakaszaiból vett minták által.

Szomorcsík Szombath Rozália szerint az író a saját életéből merít és így van ez szinte minden íróval. Vallja, hogy az író az életszerű helyzeteteket a maga által megéltekből meríti, akár még egy sci-fi regény megírásánál is. Ezzel csak egyetérthetünk. A dialógusok, szereplők viszonyai a köztük kialakuló viszonyrendszerek, a célok, a vágyak, az álmok, a félelmek, az örömök, bánatok és minden más érzés, mely meghatározza a szereplők cselekvését, az író tapasztalatából kell kiinduljanak, hogy azok a hitelesség érzetét nyújtsák az olvasó számára és ezáltal lekössék őt.

Szomorcsík Szombath Rozália Hazamenni című novelláskötete az írói hitelesség és az életszagú valóságérzékeltetés okán jelen korunk figyelemre érdemes alkotása.

(Jancsó Badacs Károly/Felvidék.ma)