Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Esterházy Ifjúsági Találkozó

PrintFriendly and PDF

2020. 08. 13. - 2020. 09. 04.

Az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont szeretettel hívja a keresztény fiatalokat a 2020. szeptember 11-én, pénteken megrendezésre kerülő Esterházy Ifjúsági Találkozóra.

Az idén első alkalommal meghirdetett ifjúsági lelki nap jelmondata Isten Szolgája Esterházy János szavaival: „Ezeréves sorsközösségünk az Úristen műve…”.

A rendezvény az Esterházy János emléknap előestéjén ifjúsági szentmisével veszi kezdetét, majd a kiscsoportos beszélgetések mellett lehetőséget kínál többek között kortárs keresztény zenei-, képzőművészeti- és filmes kulturális élményekre is.

A szervezők célja, hogy Isten Szolgája Esterházy János életszentségének megismerése által közelebb vigye a fiatalokat a közép-európai népek megbékélésének szolgálatához.

A szervezők örömmel várnak minden 15. életévét betöltött fiatalt és kérik az érdeklődőket, hogy az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével és beküldésével 2020. szeptember 4-ig (péntekig) regisztráljanak a tábor e-mail címén: info@esterhazyjanos.eu.

Kérik, hogy a jelentkezők a kitöltött és kinyomtatott regisztrációs űrlapot hozzák magukkal és azt a Covid – 19 vírus elleni védekezés szabályainak betartásáról szóló nyilatkozattal (illetve kiskorúak esetében a szülő vagy törvényes képviselő jóváhagyását tartalmazó nyilatkozattal) együtt adják le a szervezőknek.

Az űrlapok, melyeket felhívásunkhoz mellékelünk, letölthetőek az Esterházy János Zarándokközpont esterhazyjanos.eu című honlapjáról is. (A szülő vagy más törvényes képviselő írásbeli beleegyezését csak a 18 év alatti jelentkezők esetében kell a regisztrációhoz csatolni.)

A szervezők ingyenes helyet kínálnak a sátorállításhoz, de lehetővé teszik az éjszakai elszállásolást is és étkezést is tudnak biztosítani. Mindezek igényét a regisztrációval együtt kérik bejelenteni (a regisztrációs űrlap kitöltésével.)

Az étkezés és éjszakai szállás árát az igénylők a helyszínen fizethetik be: vacsora 4 Euró, szállás 8 Euró, reggeli 3 Euró, ebéd 5 Euró

Az Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont keresztény összetartozásunk jegyében nyitott szívvel hívja a fiatalokat, hogy legyenek részesei a 2020. szeptember 12-én, szombaton, a helyszínen megrendezésre kerülő Esterházy János emléknap lelki élményekben gazdag programjának is.

Jelentkezési határidő : 2020. szeptember 4 (péntek), 16.00 óra

„Ezeréves sorsközösségünk az Úristen műve…”

Az alsóbodoki Esterházy János Zarándokközpont ifjúsági lelki nap műsora:

Mottó:
„Egyedüli építeni képes erő a szeretet. Mi pedig igenis építeni akarunk: egy jobb, boldogabb jövendőt. Ezt pedig csak a szeretet alkotó erejével tehetjük… az egymásrautaltságnak a mégoly nehéz sorsvállalás közepette sem a gyűlölet, hanem a szeretet az egyetlen kifejezőeszköze.” Esterházy János

2020. szeptember. 11-én napközben: Érkezés, sátorverés, elszállásolás

14.00 – 15.00: Ismerkedés az Isten szolgája Esterházy János Zarándokközponttal és Múzeummal.
15.00 – 16.30: Bemutatkozás a szabadtéri pódium előtti nézőtéren
16.30 – 18.00: Üdvözlő köszöntés, Ifjúsági szentmise a megbékélés szándékára – szabadtéri pódium, Főcelebráns: Puss Sándor, egyetemi lelkész
18.00 – 19.00: A Crux együttes koncertje a szabadtéri pódiumom 19.00 – 19.40 Vacsora 19.45 – 20.45 „Közép-európai összetartozás: a tettekre váltandó remény“
Dr. Surján László (a Charta XXI. Megbékélési Mozgalom alapítója) gondolatébresztő előadása felkért hozzászólásokkal
20.45 – 21.30: Kötetlen kiscsoportos beszélgetés a résztvevőkkel
22.15 – 23.00: A Hűség keresztútjának bejárása gyertyás menettel
23.00 – Imádságos virrasztás a kápolnában zenei áhítattal.

Alternatív programlehetőségek:
A gyermek alkotótábor képzőművészeti kiállítás megtekintése, kiscsoportos foglalkozás, filmvetítés, a Zoboralja Múzeum megtekintése, éjszakai szentségimádás…stb

A résztvevőket kérik a Covid – 19 vírus elleni védekezés szabályainak betartására!

REGISZTRÁCIÓ

Alulírott: ………………………… (vezetéknév)………………………….(keresztnév)
Születési év:…………………Lakcím:………………………………………………….

Ezennel bejelentem részvételi szándékomat az alsóbodoki Isten Szolgája Esterházy János Zarándokközpont 2020. IX. 11-én, pénteken sorra kerülő Esterházy Ifjúsági Találkozóján.

Sátorhelyet igényelek: igen nem
Szállást igényelek: igen nem
Péntek este vacsorát kérek: igen nem
Szombaton reggelit kérek: igen nem
Szombaton ebédet kérek: igen nem
Részt veszek a szombati programon is: igen nem

(A kért választ aláhúzással kérjük megjelölni.)

KISKORÚAK RÉSZVÉTELI IGAZOLÁSA
Az Esterházy János Zarándokközpont ifjúsági lelki napjára
2020. szeptember 11.
Alsóbodok, Esterházy János Zarándokközpont, Kálvária tér 426.

Alulírott szülő, törvényes gyám, nevelőszülő :
Név : ………………………………………………….
Személyi igazolvány száma : ………………………………………………….
Lakcím, telefon : ……………………………………………………………………………………………………….
Igazolom, hogy kiskorú gyermekem / a reám bízott kiskorú gyermek:
Név : ………………………………………………………
Lakcím, telefon : ……………………………………………………………………………………………………..
személyes engedélyemmel és beleegyezésemmel vesz részt az Esterházy János Zarándokközpont ifjúsági lelki napjának programján.
A felhívásban megjelent részvételi költséget a helyszínen készpénzben befizetem.
A regisztráció beküldési e-mail címe: info@esterhazyjanos.eu
Az igazolás beküldési posta címe : Esterházy János Zarándokközpont,
Kálvária tér, 426, 954 02 Dolné Obdokovce /Alsóbodok/
Információ, e-mail: info@esterhazyjanos.eu
Kapcsolattartó mobil telefonszám: 0910 179869

Dátum : …………………………….. Aláírás : ……………………………………………

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že dieťa ……………………………………………………….., bytom v ……………………………………………………………………….., neprejavuje príznaky akútneho ochorenia, že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie (karanténu, zvýšený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti, prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr. COVID-19, hnačka, angína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á), že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V …………………………………… dňa …………………………..
Meno a priezvisko zák. zástupcu:

Adresa zákonného zástupcu:

Telefón zákonného zástupcu:

Podpis zákonného zástupcu:

————————————————————————————————————————————–
Megjegyzés:

A kitöltött lapot kérjük 2020. szeptember 11-én a táborba érkezéskor leadni a szervezőknek.

Alsóbodok, 2020. 08. 07. Dr. Csámpai Ottó
Az Esterházy János Zarándokközpont
igazgatója

Részletek

Kezdés:
2020. 08. 13.
Vége:
2020. 09. 04.
Esemény Category:
Esemény Tags:
MEGOSZTÁS