Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

Felhívás a XIX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

PrintFriendly and PDF

április 29. - szeptember 22.

A Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT) a Selye János Egyetem (SJE) a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK) a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével,  az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt meghirdeti 2024-re Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciát (FTDK).

A konferencia időpontja és helyszíne: 2024. november 21–22., Komárom, Selye János Egyetem. A rendezvényt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

Általános részvételi feltételek

A konferencián versenyzőként részt vehetnek a szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmények azon hallgatói, akik a meghirdetett jelentkezési határidő naptári évében osztatlan vagy alapszintű vagy mesterszintű képzésben vettek részt. A konferencián való részvételi lehetőség adott a szlovákiai vagy csehországi származású nem magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára is.

A konferencia nyelve: magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Idegen nyelvű dolgozat esetén az SZMTDT, kiemelten támaszkodva a SZMAT segítségére, bármilyen egyedi tématerülethez segít magyar szaknyelvi felkészítő-konzulenst keresni a magyar nyelvű előadás elkészítéséhez.

Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.1

A nevezési feltételek a következők:

  • TDK-konferenciát szervező intézmények diákjai (csoportos nevezési jog)

Ezen diákoknak kötelező részt venniük az anyaintézményük által szervezett Intézményi (egyetemi, kari vagy tanszéki) Tudományos Diákköri Konferencián (ITDK). Az ITDK zsűrik által az FTDK-n való induláshoz megfelelő színvonalúnak talált pályamunkák az FTDK-ra közvetlenül nevezhetők.

  • TDK-konferenciát nem szervező intézmények diákjai (egyéni nevezési jog)

Azon intézmények hallgatói, akiknek az anyaintézményei nem szerveznek tudományos diákköri konferenciát, ill. azon szakok hallgatói, akiknek a szakterületén az anyaintézmény nem szervez intézményi, kari, tanszéki fordulót, egyenesen az FTDK-ra jelentkezhetnek (egyéni jelentkezés).

Az egyéni jelenkezők között számítunk olyan diákok jelentkezésére,

– akik anyaintézményük TDK (ŠVOČ – Študentská vedecká odborná činnosť/ŠVOUČ – Študentská vedecká odborná a umelecká činnosť) rendezvényén már részt vettek pályamunkájukkal. Számukra a ŠVOČ/ŠVOUČ részvételt igazoló dokumentum benyújtása a nevezés jogalapja, valamint olyanokéra is,

– akik még nem vettek részt semmiféle előválogató versenyen. Számukra a nevezés jogalapját egy, a szakterületükön egyetemi vagy akadémiai közegben dolgozó szakembertől származó, a dolgozat ismerete alapján született nevezési ajánlás jelenti.

Abban az esetben, ha a diáknak nincs lehetősége közvetlenül olyan szakembert megszólítani, aki a munkáját az FTDK-ra ajánlhatná, a XIX. FTDK szervezői segítik dolgozatát a megfelelő szakemberhez közvetíteni.

Eljárási mód

  • a pályamunkák nevezése

A pályamunkákat az ftdk.ujs.sk honlapon található elektronikus nevezési lap kitöltésével kell nevezni.

Az elektronikus nevezés kötelező részét alkotja a bemutatásra szánt dolgozat egy oldalas összefoglalója magyar és angol/német nyelven (rezümé, 1800 karakter).

Egyéni jelentkezők esetében a ŠVOČ részvételt igazoló dokumentum vagy a szakmai referenciát adó nevezési ajánlást is szükséges csatolni. Ezt a dokumentumot az ftdk2024@ujs.sk e-mailcímre kérjük elküldeni, az üzenet témájában feltüntetve az „IGAZOLAS” vagy az „AJANLAS” szót (diakritika nélkül), és a szekció megnevezését.

Pályamunkát nevezni 2024. szeptember 22-ig lehet.

  • a pályamunkák benyújtása

pályamunkát kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az ftdk.ujs.sk honlapon. Szükséges továbbá a nevezés részenként a pályamunkával kapcsolatban nyilatkozni a munka eredetiségéről (plágium kizárása).

A dolgozatra és a dolgozatba semmiféle azonosításra alkalmas adat nem kerülhet, csak a dolgozat címe.

A 36. OTDK Központi felhívása tartalmazza a pályamunkákra vonatkozó  formai követelményeket, melyek elérhetőek az https://otdk.hu/otdk/palyamunkak-kovetelmenyei címen.

A plágium kizáró ok.

A pályamunka feltöltésének határideje: 2024. szeptember 22.

  • a pályamunkák szakmai bírálata

Minden benyújtott pályamunka szakértői bírálatot kap. A pályázók az elkészült szakmai bírálatokat azok elkészülésével párhuzamosan, folyamatosan, de legkésőbb 2024. november 10-ig megkapják.

  • jelentkezés a XIX. FTDK-n való személyes részvételre

A Komáromban 2024. november 2122-én megrendezésre kerülő konferenciára a pályamunkák szerzőin és konzulensein kívül hívjuk és várjuk az FTDK iránt érdeklődő diákokat és szakembereket is. A jelentkezés technikai részletei (jelentkezési lap, határidők stb.) az ftdk.ujs.sk honlapon folyamatosan frissítésre kerülnek 2024 augusztusától.

A konferenciára regisztrációs díj nincs. A konferencia résztvevőinek ebédet, vacsorát és frissítőket biztosítunk a konferencia ideje alatt. Szállást is a jelentkezési lapon lehet majd igényelni.

  • a XIX. FTDK versenyeinek lebonyolítása

Az FTDK szekcióit a beérkezett dolgozatok számának és arányának függvényében alakítjuk ki. A szekciókban rangos szakmai zsűri figyeli és értékeli a pályamunkák előadásait.

A konferencián a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása alapján díjazzák. A zsűri döntése alapján helyezést elérő diákok ösztöndíjban és tárgyjutalomban részesülnek, a legszínvonalasabb munkák ajánlást kapnak a 2025 tavaszán megrendezendő 37. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) való részvételre.

Személyes elérhetőségek:

Bukor József, Hernády Adrienn
Selye János Egyetem Rektori Hivatal, Tiszti Pavilon épülete
Postacím: P.O. Box 54., Komárno, 945 01
E-mail: ftdk2024@ujs.sk

Bartalos Mónika, Diákhálózat – Študentská sieť, Klariská 7, 811 03 Bratislava
E-mailftdk@diakhalozat.sk

Részletek

Kezdés:
április 29.
Vége:
szeptember 22.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS