Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

  • Ez az event elmúlt.

Június 4-i Diákutaztatási Pályázat 2016

PrintFriendly and PDF

2016. 05. 18.,08:00 - 17:00

A Rákóczi Szövetség immár 27 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal is, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amelyek készek arra, hogy diákjaik egy csoportját június 4-én a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassák, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_junius_4_diakutaztatas_2016

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2016. május 18. szerda

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2016. június 30-ig!) részletes úti beszámolót és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A pályázat feltételei:

–          A pályázathoz csatolni kell a partneriskola igazgatója által aláírt fogadónyilatkozatot

–          Pályázhat minden Kárpát-medencei középiskola magyar diákcsoportja.

–          A kirándulásnak 2016. május 20. és június 19. között kell megvalósulnia

–          Legalább egy határ átlépése

–          Az utazások célpontjai kizárólag a következő országok lehetnek: Magyarország, valamint Románia (Partium és Erdély), Szlovákia (Felvidék), Szerbia (Vajdaság), Ukrajna (Kárpátalja), Horvátország, Szlovénia (Muravidék) magyarlakta területei (Ausztriai utazásra jelen pályázatban támogatás nem igényelhető!)

–          Az utazások időtartama legalább 1 nap, legfeljebb 6 nap lehet.

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének feltételei:

A pályázaton elnyert összeg kifizetésének, azaz a számla kiegyenlítésének feltétele, hogy minden utazó iskola az eredeti számla beérkezésével egyidejűleg, de legkésőbb az utazást követően 30 nappal eleget tesz az elszámolás alábbi követelményeinek:

o   eredeti számla és eredeti menetlevél (vagy az eredeti menetlevéllel megegyező, hitelesített másolat) megküldése postai úton,

o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (szerkeszthető – doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!),

o   legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

o   valamint az utazás megrendelését visszaigazoló dokumentum kitöltése és megküldése postai úton (a formanyomtatvány honlapunkról letölthető!).

FIGYELEM! A hiánytalan elszámolás (szöveges beszámoló, jelenléti ív, fényképek, számla, menetlevél és a megrendelő visszaigazolása) irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben! Ha az utazás után 30 nappal sem érkezik be a hiánytalan elszámolás, a számlát nem áll módunkban kifizetni!

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – május folyamán fogjuk megállapítani.

Pályázni minimum 20 fős diákcsoporttal lehet!

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:

–          20-25 fő:          100.000 Ft keretösszeg

–          26-30 fő:          140.000 Ft keretösszeg

–          31-35 fő:          150.000 Ft keretösszeg

–          36-40 fő:          180.000 Ft keretösszeg

–          41-     fő:          200.000 Ft keretösszeg

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2016. május 19-én. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2016. május 20-tól olvasható a Rákóczi Szövetség honlapján (www.rakocziszovetseg.org).

További információval Pálinkás Barnabás (palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu, +36204557629), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak rendelkezésre.

Részletek

Dátum:
2016. 05. 18.
Időpont:
08:00 - 17:00
Esemény Category:
Esemény Tags:
,
Honlap:
http://www.rakocziszovetseg.org/
MEGOSZTÁS