Események betöltése

Vissza az összes pályázathoz

 • Ez az event elmúlt.

Magyarországi és Kárpát- Medencei Szakmai Konferenciatámogatási Program

PrintFriendly and PDF

2018. 06. 11. - 2018. 11. 30.

A Pallas Athéné Domus Educationis Alapítvány közgazdasági, pénzügyi, valamint bankszakmai és oktatás innováció témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2018-as évre.

A megrendezésre kerülő konferencia időpontja lehet a következő évben, de a pályázatot 2018-ban kell benyújtani az Alapítványhoz.

A programra jelentkezhetnek a magyarországi és a határon túli, Kárpát-medencei jogi személyiséggel rendelkező szervezetek, akik közgazdasági, pénzügyi, kiemelten bankszakmai és oktatás innováció témájú szakmai konferenciákat, fórumokat kutatói hálózatokat kívánnak szervezni, lehetőleg nemzetközileg is elismert előadók bevonásával.

A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.

A PÁLYÁZÁS FELTÉTELEI

 1. Ezúton felhívjuk a Pályázók figyelmét, hogy a Pallas Athéné Domus Educationis Alapítványhoz csak és kizárólag az alább felsorolt „NYITOTT PÁLYÁZATI IDŐSZAKBAN”nyújtható be pályázat: február – június; szeptember – november.

2. Kizárólag jogi személyiséggel rendelkező magyarországi és határon túli, Kárpát-medencei szervezetek jelentkezhetnek.

 1. A pályázatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia:

Részletes költségvetési terv az Áfa/HÉA nyilatkozat figyelembevételével, mely tartalmazza a pályázatban szereplő projekt:

 • Esetleges várható bevételét;
 • Teljes költségterv, melyben részletezve van az igényelt támogatás és a biztosított Önerő teljes összegét;
  (A költségtervben szerepeltetni kell a projektben résztvevő alvállalkozók nevét is.)
 • Önerő mértékét (pályázatoknál kötelező, a teljes projektösszeg minimum 10%-ának megfelelő Önerővel rendelkeznie);
 • A kért támogatás összegét;
 • Az esetleges egyéb elnyert, illetve megpályázott források mértékét (Egyéb forrás);

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy mivel alapítványunk szakmai projektek szakmai részét tudja elsősorban támogatni, így a catering költségek (reprezentációs költségek, üzleti ajándékok együttesen) nem haladhatják meg az igényelt támogatás 20%-át, valamint a szakmai költségeket!

Felhívjuk figyelmüket, hogy nyertes pályázat esetén a projekt teljes költségvetésével – a támogatással és az önerővel is – számviteli bizonylatokkal kell elszámolni!

 1. Nyilvántartásba vételt igazoló okirat (60 napnál nem régebbi cégkivonat vagy alapító okirat vagy bejegyzésről szóló jogerős végzés);
 2. Előző lezárt üzleti évi eredmény kimutatás;
 3. Aláírási címpéldány;
 4. 30 napnál nem régebbi adóhatósági igazolás a köztartozásmentességről
 5. Pályázati nyilatkozat
 6. Áfa/HÉA nyilatkozat
 7. Ha jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
 8. Ha nem jogosult Áfa/HÉA visszaigénylésre
 9. Nyilatkozat – a pályázat megvalósulásával kapcsolatos bevételekről

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a Pályázó a projekt végrehajtása során a projekt megvalósításának időpontjában hatályos magyarországi közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.), illetve annak vonatkozó végrehajtási rendeletei szerint köteles eljárni.

A közbeszerzési eljárások szabályos előkészítéséért, lefolytatásáért, a közbeszerzési törvény alanyi hatálya alá tartozással kapcsolatos döntésért, valamint a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó kötelezettségről hozott döntésért kizárólag a Pályázó, mint ajánlatkérő felel. Ennek megfelelően bármely, közbeszerzési eljárással kapcsolatos szabálytalanság megállapítása esetén a támogatás egészére, vagy egy részére vonatkozó visszafizetési kötelezettség, illetve a Kbt. megszegéséből eredő bármely további jogkövetkezmény is kizárólag a Pályázót terheli.

A pályázatot legalább a tervezett konferencia előtt 3 hónappal be kell nyújtani.

Pozitív támogatási döntés esetén az Alapítvány támogatási szerződést köt a nyertes pályázóval.

KAPCSOLAT

A pályázatokat a költségterven kívül egy PDF fájlban (jelentkezési űrlap és a kötelezően benyújtandó dokumentumok) kell megküldeni maximum 30 oldalban a „PADE konferenciatámogatási program 2018” megjelöléssel a palyazat@pallasalapitvanyok.hu e-mail címre!

FIGYELEM!

Azon pályázók, akik a pályázatuk elküldésekor a tárgy mezőben nem tüntetik fel a „PADE konfe­renciatámogatási program 2018” megjelölést, valamint nem a jelentkezési űrlap és a költségterv táblázat alapján, továbbá nem az Alapítvány által megadott időszakban nyújtják be a pályázatukat, azok sajnos automatikusan elutasításra kerülnek.

Bővebb információ ITT.

Részletek

Kezdés:
2018. 06. 11.
Vége:
2018. 11. 30.
Esemény Category:
MEGOSZTÁS