Kossuth Lajos egykori búcsúztatása Az Én Ujságomban

Pósa Lajos nagy tisztelője volt Kossuthnak, így könnyek között tudott csak írni kedves gyermekeinek Az Én Ujságom hasábjain: „Nőjetek, nőjetek, kedves gyermekeim, majd megtanuljátok, ki volt Kossuth Lajos! Jaj, ha én azt nektek el tudnám mondani! Jaj, ha én azt nektek megírhatnám szépen! Nem tudom, nem tudom! Könny hull a szememből a papirosomra. Hulló könnyeimbe mártom a tollamat, könnyeimmel írom Magyarország gyászát” – írta.

Háborús elesettek emléke a temetőbeli sírjeleken II.

A háborúk mindig nagy veszteséget okoztak egy-egy településnek. Ipolyhídvégen is így volt ez, hiszen sokan haltak hősi halált a frontvonalakon, pusztultak el hadifogolyként, avagy...

A Szent Korona hazatérései

A Szenci Városi Múzeumban Prof. Dr. Pálffy Géza, a Magyar Tudományos Akadémián működő Szent Korona Kutatócsoport vezetője a magyar korona hazatéréseiről számolt be.

Március idusa

Százhetven esztendeje, reményt keltő volt 1849 márciusa. A forradalom kitörésének első évfordulójára Bem tábornok adta a legszebb ajándékot: csapataival 1849. március 11-én bevette Nagyszebent és sikeresen folytatta manővereit, hogy kiűzze Erdélyből a császári és a cári csapatokat.

Háborús elesettek emléke a temetőbeli sírjeleken I.

A háborúk mindig nagy veszteséget okoztak egy-egy településnek. Ipolyhídvégen is így volt ez, hiszen sokan haltak hősi halált a frontvonalakon, pusztultak el hadifogolyként, avagy...

A Csemadok és én – hetven év távlatából (9.)

A tánccsoportvezetők és koreográfusok első országos kéthetes tanfolyama után (1953 március) lendületesen felgyorsult a tánccsoportok szervezése a Csemadok helyi szervezeteknek és az iskoláknak a keretében.

Kedves Atyám II.

Ezzel a megszólítással kezdődnek Szilassy Béla losonci földbirtokos levelei, melyeket 1918/19/20-ban Budapesten élő apjához, Szilassy Aladárhoz írt. Folytatjuk a levelek közlését: Losonc, 1919. február 7. Tegnapelőtt...

A Csemadok és én – hetven év távlatából (8.)

Ezerkilencszáznegyvenkilenc március 5-én, Pozsonyban a Belügyi Megbízotti Hivatal épületének koncerttermében, Szlovákia magyarok által lakott területéről mintegy 300 személy, meghívott jelenlétével megalakították a Csehszlovákiai Magyar...

Civilvédelem, mozgósítás, összeírások a harmincas években Ipolyhídvégen II.

Az idő előre haldtával a honvédelmi munka Ipolyhídvégen is egyre intenzívebbé vált. Bővítették a civilvédelemhez  szükséges eszköztárat, amire a falu 1 100 korona állami támogatást is kapott.

Trianon in statu nascendi

A Pesti Hírlap – amelynek főszerkesztője akkor Légrády Imre dr. volt – 1919. március elsején Metamorfózis című vezércikkel jelentkezett. Az érzelmekre is ható írás...

Civilvédelem, mozgósítás, összeírások a harmincas években Ipolyhídvégen I.

1935. április 11-én az első Csehszlovák Köztársaságban elfogadták a 82/1935. számú törvényt, amely az esetleges  légitámadások elleni védelemről szólt. Ennek értelmében valamennyi településen, így Hídvégen is megalakult a CPO (Civilná protiletecká ochrana), azaz a légvédelmi civilszervezet.

Kedves Atyám

Ezzel a megszólítással kezdődnek Szilassy Béla losonci földbirtokos levelei, amiket 1918/19/20-ban Budapesten élő apjához Szilassy Aladárhoz írt.