Mikszáthék zsélyi (sósári) kapcsolatairól III.

És felbukkan Zsély az írásokban más vonatkozásban is. Mint a feleség írja, az író gyermekkorától bámulója volt e tájnak, csodálta annak minden rezdülését; akárhányszor...

Egy fénykép története

Ezúttal egy olyan képről szeretnék szólni, amelynek a tragikussága az első pillantásra szembetűnő az utólag berajzolt Dávid-csillagok alapján. Nekünk, szlovákiai magyaroknak pedig azért különösen tragikus ez az osztálykép, mivel azon a kassai Magyar Királyi Állami Hunfalvy János Gimnázium egyik végzős osztálya és tanáraik láthatók.

A Csemadok és én – hetven év távlatából (15.)

Ezerkilencszáznegyvenkilenc március 5-én Pozsonyban, a Belügyi Megbízotti Hivatal épületének koncerttermében Szlovákia magyarok lakta területéről mintegy 300 meghívott jelenlétében megalakították a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületét,...

Mikszáthék zsélyi (sósári) kapcsolatairól II.

Hadd idézzünk most néhány Mikszáth-levelet, melyet Mauks Ilonkának küldött az író. Legtöbbjét szülőfalujában, Szklabonyán keltezte, és a zsélyi fürdőt emlegeti bennük. Érdekes, hogy...

Mikszáthék zsélyi (sósári) kapcsolatairól I.

Mindig örömmel olvasok vidékünk helytörténeti vonatkozásairól, s figyelem az ezekről szóló híradásokat. Nemrégiben a Zsély melletti Sósárról, a hajdani híres fürdőről találtam anyagot honlapunkon, ahol Mikszáth...

Egy szoborállítás stációi

A Rákóczi Klub májusi összejövetelének vendégei a Komáromi Magyar Gimnázium Öregdiákjainak és Tanárainak a Baráti Körét képviselték, közelebbről annak „szoborállító bizottságát”: Langschadl István mérnök, a baráti kör elnöke, dr. Viola Pál  főorvos, Nagy Ferenc mérnök és Stirber Lajos zenepedagógus, karvezető személyében.

Amikor Sztálin dührohamot kapott…

A második világháború végéről az európai országok általában május nyolcadikán emlékeznek meg. Az ENSZ Közgyűlése 2004. november 22-én kelt 59/26-as számú határozata értelmében május...

A fejedelem zászlaja alatt (II. rész)

... Velük is szaporodott azoknak a Somogyiaknak a száma, akik egykor a hazáért mindenüket feláldozták...méltó utódjai azoknak a hős elődöknek, akik előttük nyerték el a magyar nemzeti vértanúk pálmáját...

A kőhídgyarmati ütközetre emlékeztek

Az 1 050 lakosú Garam menti település történelmi múltjának fejezeteiből első alkalommal emlékeztek meg a 170 évvel ezelőtti gyarmati ütközetről. A magyar történelem az alig...

XXIII. Mérföldkövek ismét Udvardon

A Pro Patria Honismereti Szövetség, a Csemadok Országos Tanácsa, a Csemadok Érsekújvári Területi Választmánya, a Csemadok Udvardi Alapszervezete, Udvard Község Önkormányzata és a somorjai...

Küzdelmek a globalizmussal

Két rendszerváltás Magyarországon címmel jelentette meg a lakiteleki Antológia Kiadó Földesi Margit és Szerencsés Károly kötetét, amelynek bemutatóját a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és...

A fejedelem zászlaja alatt (I. rész)

Somogyi Ferenc több száz, más megyékből érkezett nemessel együtt, 1705 szeptemberében, a Szécsénybe összehívott országgyűlésen aláírta a Bécs ellenében szövetkezett rendek és a fejedelem által kikiáltott szövetségi levelet. Ország-világ előtt elkötelezték magukat a „Rendek Vezérlő Fejedelmévé” választott II. Rákóczi Ferenc mellett.