Dr. Böhm Aranka – Karinthy Frigyes ipolysági származású felesége

A tizenhatodik alkalommal megrendezett Ipoly-nap helytörténeti – kulturális rendezvény keretei között dr. Kiss László helytörténész, orvostörténész Karinthy Frigyes második feleségének érdekfeszítő életét vázolta fel...

Hogyan került Komáromba a pozsonyi Mária Terézia-emlékmű egy töredéke?

Még Komáromban is kevesek tudják, hogy a város egykori jeles személyiségének, Tuba János (1855-1921) országgyűlési képviselőnek, bankigazgatónak és a Komáromi Lapok tulajdonosának a református...

A hajdútánc térhódító útja

A hajdútánc a XVI-XVII. században élte virágkorát. Az írásbeli emlékek nagyobb része is ebből az időszakból származik. Ránk maradt Esterházy Pál önéletírásában, hogy „…az...

Szent Korona Lovas Túra az Ipoly mentén

A történelmi viseletbe öltözött lovasok öt napos túra utolsó állomásaként érkeztek el Ipolybalogra. Az ünnepség alatt a lovasok végigkísérték a díszmenetben a Szent Korona hitelesített másolatát a község főteréről a Kápolnadombig.

Amiben a Monarchia megelőzte a korát

Ezekben a napokban az átlagosnál is érzékenyebbek vagyunk a klímára. Tudománytörténeti érdekesség, mely még nincs a köztudatban, hogy a klímakutatást az Osztrák-Magyar-Monarchiának köszönheti a...

A férfitáncok – hajdútánc

Hagyományos magyar népi táncaink másik nagy csoportját a férfitáncok alkotják. A magyar nemzet kultúrájában jelenlétüket régi írásos emlékek őrzik. Különösen a katonaéletben volt jelentős szerepük,...

Újabb régészeti kincsek kerültek elő az ipolysági Őrhegyről

Idén nyáron tovább folytatódtak a régészeti ásatások az Ipolyság határában található Őrhegyen. Az ásatások során újabb két történelmi korszak maradványait találták meg a mintegy kilencezer éve lakott területen.

Sarah Bernhardt és a szentpéteri cigányprímás

A cigányzenekar körútja során bejárta a nagyobb városokat. Mindenütt nagy sikerük volt, de a legtovább talán Philadelphia és Washington élt az emlékezetükben, ahol az USA elnöke is meghallgatta játékukat.

Segesvárra és Petőfire emlékezünk

A segesvári csata évfordulója van ma. Tusványosról hazafelé tartva végigjártuk a csatához kapcsolódó Petőfi-emlékhelyeket. Mint ismeretes, 1849. július 31-én ebben az oroszok elleni ütközetben...

A kassai vörössipkás zászlóalj létrejötte

Százhetven esztendővel ezelőtt, 1848 júliusának végén magyar vezényszavaktól volt hangos a Kassa belvárosát külvárosaitól elválasztó füves terület, ahol a 9. honvédzászlóalj vörössipkás újoncai ingujjra...

A sajátos dallamú női táncaink II.

A falusoroló, falukerülő, kapuzó játékos táncok célja, hogy a falut végigjárva összegyűjtsék a lányokat és így táncolva-dalolva jussanak el a megszokott játszóhelyükre. Martoson egyik...

Lorántffy Zsuzsanna arcvonásait nem ismerjük

Ha valaki a Wikipédián keresi Lorántffy Zsuzsanna arcmását, bőven talál ábrázolásokat, csakhogy azok nem a fejedelemasszony arcvonásait őrzik, hanem egy svájci német polgárasszonyét. Ugyanazt...