A honmentő hadsereg fővezére

Száz esztendővel ezelőtt, 1919. július 12-én Szegeden vette át nagybányai Horthy Miklós altengernagy a Nemzeti Hadsereg fővezérségét, függetlenítette magát az ellenkormánytól, hogy az idegen csapatok által megszállt, a bolsevizmus eszméjével megfertőzött Magyarországot visszaszerezze nemzetének.

Vezércsere

1919. július 15-én az alábbi hír jelent meg a Népszavában: „Böhm Vilmos hadseregfőparancsnok elvtárs beteg. Landler Jenő elvtárs helyettesíti a főparancsnoki állásban. Sajnálattal és...

Köztársasági elnökök Gombaszögön

A közeli múltban jutott tudomásomra, hogy Zuzana Čaputová  köztársasági elnökünk látogatásával megtiszteli Gombaszögön, a Nyári Tábort. 1995-ben, a bársonyos forradalom után elsőkként Michal Kováč a Szlovák Köztársaság elnöke találkozott Gombaszögön a XL Országos Kulturális Ünnepély alkalmával Göncz Árpáddal a Magyar Köztársaság elnökével.

A CSEMADOK és én – hetven év távlatából (24.)

Ezerkilencszáznegyvenkilenc március 5-én Pozsonyban, a Belügyi Megbízotti Hivatal épületének koncerttermében, Szlovákia magyarok által lakott területéről mintegy 300 személy jelenlétében megalakították a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók...

Harcok az Északkeleti-Kárpátok előtt

Hetvenöt esztendővel ezelőtt a Vörös Hadsereg feltartóztathatatlanul közeledett a Kárpátok felé. 1944 nyarán előbb a német Közép Hadseregcsoport, aztán 1944. július közepén a német...

Kétszáz éve született Reguly Antal, a palóckutatás úttörője (2.)

Kétszáz évvel ezelőtt, 1819. július 11-én, a Veszprém megyei Zircen látta meg a napvilágot Reguly Antal, filológus, etnográfus, antropológus, fotográfus, kartográfus, a Magyar Tudományos Akadémia és a Finn Irodalmi Társaság levelező tagja, egyetemi könyvtárnok, aki, ha jobb egészség, hosszabb élet adatik meg neki, akár polihisztorként lehetne ott a magyar tudományos Parnasszuson.

A CSEMADOK és én – hetven év távlatából (25.)

Az újrainduláskor előkerültek a féltve őrzött színművek, népszínművek, de a kevésbé értékes darabok is.

Emlékezzünk: „Voltak, akiket élve temettek el!”

A második előadásomat követően, amelyben a második világháború alatt és után a Csehszlovák Hadsereg által elkövetett tömegmészárlásokról szóltam, még pihentünk pár napot a Balaton...

Proletár nyár

A nyár 1919-ben sem maradt el, bár rövidebbre sikerült, mint azt a nyár elején sokan gondolták volna... „Fakötegekkel nem szabad a villamosra fölszállni!” – ez...
52500

A Gömör–Tornai karszt: A nagy pávaszem

A múlt század 50-es éveinek derekán, amikor szüleimet a várhosszúréti tanítóállásból áthelyezték az akkor még csendes, rendezett, vadregényes környezetben fekvő Csermosnya-völgyi községbe, Barkára, nem...
46393 1

Barangolás az oroszkai hadtörténeti magánmúzeumban

Szlovákiában egyedülálló intézményként 2008-ban alakult meg a második világháborút felölelő hadtörténeti magánmúzeum Žákovič László vezetésével. A múzeum kiállítóhelyiségeiben tematikailag, országok szerint vannak elhelyezve...

A tizenöt éve felújított Mária Valéria híd története

A Párkányt és Esztergomot összekötő Mária Valéria híd a Duna 1718,5 folyamkilométerénél található. A hidat Feketeházy János tervezte, átadására pedig 1895. szeptemberében került sor....