Babucs Zoltán hadtörténész rovata
25.8 C
Bratislava
26.1 C
Dunajská Streda
21.3 C
Banská Bystrica
24.3 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Babucs Zoltán hadtörténész rovata

„Reszket a mi szívünk az örömtől és reszket Magyarország földje…”

Száz esztendővel ezelőtt a Magyarország „köré font börtönfalakon” újabb rés nyílt, amikor Kerca és Szomoróc 1920. évi felkelése és az első nyugat-magyarországi felkelést követő...

Százhetvenöt évvel ezelőtt született a honvédség

1848 tavaszán a Batthyány-kormány egyik legfontosabb feladata volt, hogy a császári-királyi hadsereg külhonban állomásozó magyar kiegészítésű alakulatait hazavezényeltesse. Bécs húzta az időt, erre a...

Görgey Ármin őrnagy „száguldó csapatja” a bányavárosokban

A tavaszi hadjárat második hadműveleti szakaszában, 1849. április 16-án Görgei Artúr tábornok bátyját, görgői és toporczi Görgey Ármin őrnagyot különleges feladattal bízta meg. A...

„Isten után legszebb és a legszentebb név/ A honvéd-nevezet!”

A fenti sorokkal kezdődik Petőfi Sándor A honvéd című verse. A címválasztás nem véletlen, hiszen március idusán nemcsak a márciusi ifjakra, hanem a ’48-as honvédekre is emlékezünk, akik az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc eszméjének élő tanúi voltak hosszú évtizedeken át.

„Rémalakok” Szepesváralján, 1849. február 3-án

Görgei Artúr tábornok felső-magyarországi visszavonulása során, 1849. február 3-a éjjelén Iglónál lepte meg Guyon Richárd ezredes hadosztályát a Julius Kiesewetter Edler von Wiesenbrunn őrnagy...

Tíz nap a pokolban: egy ismeretlen honvéd naplójának részletei

Nyolcvan esztendeje, 1943. január 12-én indult meg a magyar királyi 2. honvéd hadsereg doni állásai elleni szovjet támadás. Honvédeink keményen ellenálltak, mégis kivetették őket...

„Valamennyien értetek imádkozunk…”

Nyolcvan esztendővel ezelőtt, 1942 karácsonya honvédeinké és hozzátartozóiké volt. Egy ország reménykedett és Istenbe vetett hittel bízott abban, hogy a messzi Donnál harcoló szeretteik...

A hazatérés első napja: 1938. november 5.

Nyolcvannégy esztendővel ezelőtt rajtunk volt a világ szeme, amikor az első bécsi döntést követően a kormányzói hadparancsban foglaltak szerint a Magyar Királyi Honvédség csapatai...

Aradi búcsúlevelek

Nemzeti gyásznapunkon, október hatodikán kegyelettel adózunk az aradi vértanúk emlékének. Katona Tamás Az aradi vértanúk című, kiváló dokumentumgyűjteményének segítsége révén megtudhatjuk, mik álltak a...

A Rongyos Gárda újjászületése

1938-ra az erőviszonyok megváltoztak Európában. A Nagy Háborút lezáró versaillesi békerendszer építménye roskadozott, miközben a győztesek tétlenül szemlélték a Harmadik Birodalom felemelkedését. A német és...

Munkács várának feladása 1849-ben

Munkácsról mindenkinek Zrínyi Ilona hősies helytállása jut eszébe. A Latorca mellett magasodó vár az 1848/1849-es magyar függetlenségi háborúban is szerepet játszott, habár nem tett...

Dessewffy Arisztid, a leonidászi hősiességű honvédtábornok

Kétszázhúsz esztendővel ezelőtt, 1802. július 2-án született az Abaúj vármegyei Csákányban cserneki és terkeöi Dessewffy Arisztid honvéd vezérőrnagy, az aradi vértanúk egyike. A vérbeli...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei