-2.4 C
Bratislava
-0.5 C
Dunajská Streda
-4 C
Banská Bystrica
-2.5 C
Košice
1 EUR: 312 HUF
1 EUR: 1.12 CZK

Címke: Kulcsár Ferenc szellemi múzeuma

47469

Kulcsár Ferenc: Életről, hitről, magyarságról

Mindennél jobban őrizd meg a te szívedet, mert ebből indul ki minden élet – ezt kaptam útravalóul az áldott anyaföldtől, amikor legkisebb fiúként „világgá...
47440

Kulcsár Ferenc: Még világosabban

Hunčík Péter Újra és világosan című cikkében  egy, a számunkra elérhető, lehetséges autonómia kérdését járja körül. Leszögezi, hogy a szlovákok nagy része e...
47374

Kulcsár Ferenc: Terra inter Thysiam et Budrug

T. S. Eliot A kultúra meghatározása című könyvében – a nemzethez való hűség fontosságán túl – a helyi, egy-egy tájegységhez, szülőföldhöz kötődő hűség fontosságáról...
47166

Kulcsár Ferenc: Kié a jövőnk?

Örömmel, de egyben keserű szájízzel olvastam a múltkoriban Farkas Iván Tetszhalott kisebbség című tárcáját. Egyrészt örömmel, mert valaki végre világosan, erkölcsi bátorsággal mondta...
47109

Kulcsár Ferenc: Nyelvemet Istentől vettem

Jókai Mór írja A magyar nemzet története című regényes rajzaiban, hogy ha Attila, ez a világtörténelem színpadára emberi alakban fellépő Halál Angyala országokat rontani...
46967

Kulcsár Ferenc: Őszintén egy könyv – és egy vers – ürügyén

Az értelmiségi, alkotó ember számára az őszinteség, az igazság keresése és kimondása, a szabad véleménynyilvánítás létfontosságú. Egy író számára hazugságban élni lelki, szellemi, sőt...
46610a

Kulcsár Ferenc: A Bodrogköz fia

Tóthpál Gyula művészetéről Micsoda csend és mennyi tünemény!A fiú megáll a fényrácsai mögött csodálniaz aranykupolás bodrogközi pusztaságot,ahová mindig visszavágyott...Lelke mélyéig az ő földje...
46398

Kulcsár Ferenc: Szív-ügyek

A Dunaszerdahelyt beszédesen meghatározni igyekvő „szállóige" a várost a Csallóköz SZÍVének mondja.Nos, a SZÍVvel a több ezer éves kultúra bőséggel foglalkozik. A SZÍVnek...
46353

Kulcsár Ferenc: Test és lélek

Lehet-e valaki – egyén vagy népcsoport – kisebbségi? Lehet-e a magyar nemzetnek önmagával határos magyar nemzeti kisebbsége? Lehet-e valaki kisebbségi a saját szülőföldjén? Sajnos...
46244

Kulcsár Ferenc: Európaiként magyar, magyarként európai

Június 4-én tartottuk a magyar nemzet „újkori ünnepét”, az összetartozás napját, hogy virtuálisan: értelemmel és érzelemmel, lélekkel és szívvel a múltat jelenné és jövővé...
46169

Kulcsár Ferenc: Jogok kellenek, iskolák, művelt fők

2014. június 4. – Nemzeti Összetartozás NapjaGróf Apponyi Albert 1920-ban, a Trianon-palotában franciául, angolul és olaszul mondta el földrajzi és néprajzi érvekre épített, Magyarország...
45988

Kulcsár Ferenc: Nomen est omen

Az emberi világban valamilyen elrendelés folytán minden-minden felejt. Egyetlen kivétel mégis akad, a nyelv örök hűsége – még a hűtlenekhez is. Azokhoz a hűtlenekhez,...

Az elmúlt hét legolvasottabb cikkei