A zselízi magyar gimnázium volt épülete (Fotó: Csonka Ákos/Felvidék.ma)

A Nyitra Megyei Önkormányzat 31. képviselő-testületi ülésén a képviselők elfogadták Nyitra megye 2016. évi zárszámadását. Tavaly ismételten óvatosan, körültekintően gazdálkodott a megye, hiszen a gazdasági évet 15,3 millió euró többlettel zárta.

Ez tette lehetővé, hogy csaknem 100%-os támogatásra ítéltek minden sport, kulturális és idegenforgalmi benyújtott pályázatot, továbbá a megyei struktúrában működő Leader-társulások és a műemlékek felújításának, korszerűsítésének kezdeményezéseit. A többlet túlszárnyalja az előző években tapasztalt (általában 11 millió körüli) takarékosságot és a tartalékalapba vándorol. A két éve elfogadott stratégia alapján a megyei közutak burkolat-felújítását, a szociális és egészségügyi ellátást kellene többletforrásokkal a tartalékalapból megerősítenünk. Azonban a megyei választások közeledtével erről érdemben majd az 5. választási időszakra megválasztott megyei képviselők döntenek – tájékoztatott erről Farkas Iván, az MKP frakcióvezetője.

A megyei képviselő-testület a felkínált feleslegessé vált megyei ingatlanok közül három esetben hagyta jóvá az adásvételi szerződést. Az érintett ingatlanok között van a Zselízi Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium egykori épülete is, melyet a Zselízi Református Keresztyén Egyház vásárol meg, mellyel megoldódik végre a zselízi magyar gimnázium volt épületének a kálváriája. A hét éve üresen álló épületbe bölcsőde, illetve óvoda kialakítását tervezik, mely megoldásul kíván szolgálni a magyar nevelési nyelvű Cimbora óvoda évek óta tartó helyproblémájára.

„Az elmúlt hetekben, hónapokban felgyorsultak az események az épület megvásárlásával kapcsolatban, ezért folyamatos tárgyalásokat folytatunk úgy a város, mint Nyitra megye vezetőségével és a Református Egyház képviselőivel. A koncepció beleillik a város oktatásügyi elképzeléseibe, így a felek közötti együttműködés szavatolja a projekt megvalósulását. Hamarosan bővebb, részletes információkkal is tudunk majd szolgálni a nyilvánosságnak – tájékoztatott a folyamat menetéről Csenger Tibor, Nyitra megyei és zselízi önkormányzati képviselő.