„Ha az a bűnöm, hogy magyarnak születtem, hát vigyenek!”

A második világháborút követően a csehszlovák elnök, Edvard Beneš deportálás és asszimiláció útján akart megszabadulni – az etnikai viszonyoknak nem megfelelően meghúzott határok következtében...
45136

Ma van a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapja

Hatvankilenc esztendővel ezelőtt ezen a napon indult a szülőföldjükről kitelepített felvidéki magyarokat szállító első vonatszerelvény Magyarországra.

Emlékezzünk: „Voltak, akiket élve temettek el!”

A második előadásomat követően, amelyben a második világháború alatt és után a Csehszlovák Hadsereg által elkövetett tömegmészárlásokról szóltam, még pihentünk pár napot a Balaton...

Serédy Zsófia, a titokzatos krasznahorkai úrnő múmiája Betlérben tölti a nyarat

A titkokkal övezett Serédy Zsófia bárónő személye lesz középpontban a betléri kastély idei nyári idényén. Június 9-től többek között megtekinthető lesz az úrnő arcának plasztikából készült rekonstrukciója, illetve az úrnő mumifikálódott teste is.

Cseh vélemény a beneši dekrétumokról

Jan Rychlík professzor Kassán járt abból az alkalomból, hogy Eperjesen konferencia zajlott Kárpátaljáról. Jelenleg a Cseh Tudományos Akadémia Masaryk Intézetének tudományos munkatársaként a szláv...

Egy ritka műszaki emlék Pathon

A Duna-parton kiépített kerékpárúton Komáromból Dunaradvány felé haladva, Path községet elhagyva jobbról a dunaalmási hegyek nézik tükörképüket a vén folyó vizében, balra a természet...

A csíksomlyói búcsú

"Minden évben elzarándokolt a nép Csíksomlyóra s vallási színezetben hirdette: ez a föld és lakói magyar és az is marad"
46393 1

Barangolás az oroszkai hadtörténeti magánmúzeumban

Szlovákiában egyedülálló intézményként 2008-ban alakult meg a második világháborút felölelő hadtörténeti magánmúzeum Žákovič László vezetésével. A múzeum kiállítóhelyiségeiben tematikailag, országok szerint vannak elhelyezve...

135 évvel ezelőtt született a Magyar Hiszekegy szerzője

Születésének 135. évfordulója alkalmából ünnepi szentmisével egybekötött kultúrműsorral emlékeztek a Magyar Hiszekegy szerzőjére, Papp-Váry Elemérné Sziklay Szerénára Jánokon (Janík, Kassai kerület), a költőnő szülőfalujában. Az...

Ami hetven éve történt, azt nem szabad feledni

Dunajszky Géza portálunk külső munkatársa nemrég az előző három könyvét egybefogó trilógiát jelentetett meg a Felvidékről Kitelepítettek Emléknapjának 70. évfordulója előtt tisztelegve. Az alábbiakban...

Emlékezzünk Szent László lányára, Szent Piroskára

Árpád-házi történelmünk egyik érdekessége, hogy a kései utókor szemében egy kissé árnyékba került Szent Piroska, a lovagkirály lányának emléke, akinek ma van az egyházi...

Hýbl: Az ártatlan áldozatok lemészárlására a Svéd sáncokon Ludvík Svoboda adta...

A Ligetfalui Polgári Társulás és a Pozsonyi Balassi Intézet, valamint a Kárpát-medencei Értékmentő Alap szervezésében július 1-jén megrendezésre kerülő konferencián, amely a 2017 – Az évfordulók éve címet viseli, František Hýbl cseh történész lesz az egyik előadó, akinek az előadás a tömeggyilkos Karol Pazúrról szól majd.