Az Európai Unió Tanácsa nyilvánosságra hozta a Tagállamok Kormányképviselőinek 2007. december 3-i Konferenciáján elfogadott “Lisszaboni Szerződés az Európai Unióról szóló szerződés és az Európai Közösséget létrehozó szerződés módosításáról” c. dokumentumot,

amely a két szerződés módosításának pontosítását tartalmazza. (jobb egér + “Cél mentése más néven”)

A dokumentum a szövegegyesítés segédeszköze. A szövegegyesítést a Külügyminisztérium december 13-a előtt ígéri. Mivel eddig nem hozták nyilvánosságra, ezért (az alábbi okból) kénytelen voltam megelőzni a hivatalos közlést, másodszor elvégezve a szövegegyesítést. (http://eunyet.hu/hirlevel/Lisszaboniszerzodes2007.doc(1)).

Gyurcsány Ferenc december 13-án elsőként akarja aláírni a Lisszaboni szerződést, amely ratifikálását a Fidesz is támogatja.

A Lisszaboni Szerződés (eddig használt nevén: EU Reformszerződés) “lényegesen és közvetlenül befolyásolja az Unió állampolgárainak életét, módosítja a nemzeti intézmények működését, európai szintre delegál nemzeti jogokat”, “az alkotmányos szerződésben sokkal szélesebb jogokat kívánnak biztosítani a tőkének, mint a munkának”, “a ‘munkához való jog’ alapelvét megváltoztatták ‘a dolgozáshoz való joggá’, azaz többé nem ismerik el a szerződéses munkához való jogot”, “a tőke szabad versenyét kiterjesztették a közszolgáltatásokra is, így piaci törvénynek rendelik alá az egészségügyet, az oktatást, a közlekedést, a postát, a víz-, gáz-, villany-szolgáltatást”, “kihagyják az alapvető jogok chartáját, és csak említést tesznek arról, hogy a chartában foglaltak betartása jogilag kötelező erejű”. (Idézetek az Európai Parlament GUE/NGL csoportjának 2007. július 29-én kiadott közleményébol)

Ennél fogva olyan közérdekű adatokat tartalmaz a Lisszaboni Szerződés, amely
1. megismerése alapvető joga minden magyar embernek (Alkotmány 61. §), és
2. “az Unió valamennyi népének joga, hogy közvetlenül szavazzon az új alkotmányos szerződésről, és ezt a jogát ne engedje át a parlamentnek.” (Idézet a fenti közleményből.)

(http://eunyet.hu/hirlevel/Lisszaboniszerzodes2007.doc)