Az egészségügyi biztosítók nyereségének az egészségügyi rendszeren belüli megtartását Ivan Valentovič miniszter az egyik legjelentősebb lépésnek tartja, melyet az idei évben sikerült jóváhagyatni. Maguk a biztosítók és az ellenzék viszont élesen bírálják ezt a lépést. „Én azt gondolom, hogy mindezek a lépések a polgárokat hivatottak szolgálni” – vélekedik a miniszter. A parlament az idei évben jóváhagyta az egészségügyi biztosítókról szóló törvény módosítását, amelynek értelmében az egyes biztosítók nyereségüket csak az egészségügyi ellátásba forgathatják vissza. Az elfogadott törvénymódosítás 2008. január 1-jén lép életbe.
Egyes egészségügyi magánbiztosítók már jelezték, hogy jogi lépéseket fognak tenni a törvény életbelépése után. Közös keresetet óhajtanak benyújtani az Alkotmánybírósághoz, és nem zárják ki, hogy kérni fogják a törvény végrehajtásának felfüggesztését. Ezzel együtt a külföldi szervezeteknél történő jogorvoslat-keresést sem utasítják el, és az államtól általuk követelt összeg nagysága elérheti a 30 milliárdot is. Mind a miniszter, mind pedig a kormány visszautasítja ezt a követelést, amit együttesen megfélemlítésként értelmeznek.
Az állampolgárok érdekében történt a gyógyszerek utáni haszonkulcs csökkentése is, magyarázta Valentovič, ami azt jelenti, hogy a szállítók és a gyógyszerészek a drágább gyógyszerek után alacsonyabb haszonkulccsal kell, hogy dolgozzanak. A gyógyszerészek ugyanakkor attól tartanak, hogy az alacsonyabb haszonkulcs előírása egyenesen vetíti előre az anyagi veszteséget is.
További, a betegeket érintő fontos változás az, hogy visszaálítják a betegellátási körzeteket az általános orvosoknál, a gyerekorvosoknál, a nőgyógyászoknál és a fogorvosoknál. Ez azt jelenti, hogy az adott orvos akkor sem utasíthatja el a körzetébe tartozó pacienst, ha történetesen túl sok a nyilvántartott betege. Ugyancsak fontos változás, hogy a szakorvosokhoz csak orvosi beutalóval lehet majd menni, ez alól kivételt képez a fogorvos és a nőgyógyász. A többi specialistához beutaló nélkül csak egy esetleges baleset után és 24 órán belül vagy hirtelen állapotváltozás esetén lehet menni.
Ugyanakkor folytatódik a kórházak eladósodása, amelynek kapcsán a miniszter megjegyezte, hogy valamilyen megoldást találniuk kell az egészségügyi intézmények fokozódó eladósodására, de a konkrét lépésekről nem beszélt.
Az egészségügyi tárca ugyancsak az idén döntött az úgynevezett minimális egészségügyi hálózatról, melybe 34 kórház került. Ezekkel valamennyi biztosítónak szerződést kell kötnie. A hálózatba egyébként csak az állami kórházak és azok az intézmények kerültek be, melyekről a tárcának áttekintése van, úgyhogy a döntés éles kritikát váltott ki.
Aktuálne.sk, FelvidékMa